Familiale Verzekering

Familiale Verzekering Vergelijken

Krachtens het Belgische recht is eenieder die een ander schade berokkend, verplicht deze schade te vergoeden. De zogenaamde artikel 1382 BW-regel geldt daarvoor als grondslag. De verplichting tot het vergoeden van de schade strekt zich niet enkel uit tot de zelf veroorzaakte schade, maar ook alle schade die veroorzaakt is door kinderen, huisdieren en aangestelden. Het hele vermogen van de schuldenaar (i.c. de schadeverwekker) dient daartoe als onderpand. Eenvoudiger verwoord: de schade die je door een ongeval veroorzaakt aan een derde moet je hoe dan ook vergoeden. Beschik je over onvoldoende liquide middelen op je bankrekening? Dan is het mogelijk dat de rechter een gedwongen tenuitvoerlegging beveelt op je actief bestanddelen, en je goederen laat aanslaan. Een familiale verzekering kan een extra zekerheid zijn voor dergelijke ongevallen in het privéleven.

ProductAlleenstaande (vanaf)Gezin (vanaf)
DVV€ 64€ 76Simuleer gratis >
AG Insurance€ 73€ 73Niet beschikbaar
Allianz€ 71€ 89Niet beschikbaar
Argenta€ 88€ 106Niet beschikbaar
Axa Bank€ 64€ 79Niet beschikbaar
Ethias€ 81€ 86Niet beschikbaar
KBC Verzekeringen€ 66€ 73Niet beschikbaar

Familiale Verzekering Vergelijken

Een familiale verzekering dekt alle schade die door de verzekeringsnemer of mede-gerechtigden tijdens zijn privéleven worden veroorzaakt aan derden. De verzekeraar zal vervolgens in plaats van de verzekeringsnemer alle financiële kosten voor zijn rekening nemen. Grosso modo kunnen er vier voorwaarden vooropgesteld worden:

1. Er moet een fout bestaan in hoofde van de verzekeringsnemer of één van de mede-gerechtigden uit de overeenkomst.

2. Het slachtoffer moet het bewijs van de fout leveren.

3. Het slachtoffer moet naast de fout, ook het bestaan van de schade aantonen.

4. De schade moet ontstaan bij een derde (op deze voorwaarde wordt nader nog ingegaan).

Wie valt er onder de familiale verzekering?

In de eerste plaats valt natuurlijk de verzekeringsnemer zelf onder de familiale verzekering. Ook de inwonende partner en eventuele kinderen worden gedekt voor alle schade. Andere personen die bij de verzekerde inwonen en financieel afhankelijk zijn van het inkomen van de verzekeringsnemer, worden door de rechtspraak ook onder de verzekeringsovereenkomst gesitueerd. Ook de trouwe viervoeter die bijvoorbeeld per ongeluk tijdens het uitlaten een ongeval veroorzaakt, zal onder de familiale verzekering vallen.

Dekking en uitsluitingen?

Familiale Verzekering vergelijkenDe familiale verzekeraar zal alle materiele en lichamelijke schade dekken die wordt veroorzaakt tijdens het privéleven van de verzekeringsnemer. Daarvoor maakt het niet uit of je thuis, een straatje verder of elders ter wereld momenteel bent. Het volstaat om als verzekeringsnemer je hoofdverblijfplaats in België te hebben en een familiale verzekering te hebben, om gedekt te worden. Belangrijk is wel dat er geen enkele contractuele band mag zijn tussen de verzekeringsnemer en het slachtoffer. Bepaalde verzekeraars dekken immers enkel de buitencontractuele schade. Eventueel als optie, of mits betaling van een bijkomende premie kan ook de contractuele schade gedekt worden. Familiale verzekering vergelijken is dus de boodschap.

De zogenaamde ‘uitsluitingen’ zijn alle gronden waardoor een verzekeraar geen dekking zal bieden. De meest voorkomende zijn: 1. Opzettelijke fout van de verzekerde (zowel de fout als de schade wetens en willens veroorzaken). 2. Zware fouten (bv. dronkenschap van de verzekerde) en 3. Schade aan goederen onder toezicht. De verzekeraar zal natuurlijk graag willen aantonen dat een ongeval is veroorzaakt door een zware of opzettelijke fout. Daarmee bespaart hij een verzekeringsuitkering en zijn alle betaalde premies pure winst.

Voorbeelden van niet tussenkomst door de verzekeraar:

1. Meneer Peeters veroorzaakt schade aan zijn eigen woning tijdens de verbouwingswerken, of raakt per ongeluk de kledij van zijn vrouw met een boormachine. De familiale verzekeraar zal niet tussenkomen aangezien enkel de schade aan derden door de familiale verzekering gedekt wordt.

2. Meneer en mevrouw Janssens huren op jaarbasis via een schriftelijke huurovereenkomst een appartementje aan de Panne. Na een hele dag op het strand ravotten zorgt hun hond ervoor dat de sofa compleet doormidden scheurt. De familiale verzekeraar zal niet tussenkomen aangezien de schade contractueel (in verband met de huurovereenkomst) is begaan. Opmerking: zelfs als er geen geschreven huurovereenkomst was, was er sprake van een contractueel verband. Mondelinge huurovereenkomsten zijn in het Belgisch recht perfect rechtsgeldig.

Naast de minimumwaarborgen die elke familiale verzekering moet dekken (opgesomd in het koninklijk besluit van 12 januari 1984), is elke verzekeraar vrij te bepalen welke schade en fouten hij dekt. Het is niet ongewoon dat een familiale verzekering meer waarborgen biedt dan de minimumwaarborgen. Logisch dat de ene familiale verzekering de anderen dan niet is. Als verzekeringsnemer op zoek naar een goede familiale verzekering, doe je er dus goed aan familiale verzekering vergelijken.