Familiale verzekering? Geen slecht idee als eindejaarcadeau

Familiale verzekering? Geen slecht idee als eindejaarcadeau
Leestijd: 3 minuten

Beschikken jij en je gezin nog niet over een familiale verzekering? Dan loont het misschien de moeite jezelf een familiale verzekering cadeau te doen als eindejaarsgeschenk. Alhoewel het wettelijk gezien niet verplicht is een familiale verzekering af te sluiten, biedt een dergelijke verzekering meerdere voordelen. Simpel.be somt de belangrijkste voordelen op.

Overeenkomstig het Belgisch aansprakelijkheidsrecht (lees de klassieke artikel 1382 BW-toets) is een schadeverwekker gehouden elk slachtoffer schadeloos te stellen van de schade door zijn fout veroorzaakt. Bij het vervullen van de drie voorwaarden fout, schade, oorzakelijk verband is de schadeverwekker dus aansprakelijk. Het slachtoffer heeft daarbij recht op een integrale schadeloosstelling, zowel voor zijn lichamelijke als materiële schade. Het is net bij de eerste schadepost dat de kosten enorm hoog kunnen oplopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vrouw die ernstig gewond raakt in het gezicht door de fout van een ander, en daarenboven nog eens actief blijkt als fotomodel. De vergoeding kan oplopen tot in de vele tienduizenden of honderdduizenden euro’s. Gelukkig bestaat er zoiets als een verzekering.

Foutieve handelingen uit het privéleven kunnen vermeden worden door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven, ook wel familiale verzekering of familiaal genoemd. Een familiale verzekering zal echter enkel tussenkomen voor de schade aan anderen, schade aan eigen goederen of het eigen lichaam worden niet vergoed. Een familiale verzekering heeft buiten het schadeloosstellingsaspect nog een aantal andere voordFamiliale verzekeringelen. Met name:

1. Ook huisdieren zijn mee gedekt

Niet alleen de verzekeringsnemer en zijn gezin zijn gedekt door een familiale verzekering, ook huisdieren ressorteren onder de waarborg. Een hond of kat die het buurmeisje bijt tijdens het buiten spelen, zou in principe lijden tot de aansprakelijkheid van het baasje. Dankzij een familiale verzekering komt de familiale verzekeraar tussen. Opgelet: ben je actief in de paardensport, ga dan goed na wat exact gedekt is. Sommige verzekeraars bieden geen dekking voor paarden waarvan het gezin geen eigenaar is. Een eigen paard thuis dat tijdens de wandeling schade veroorzaakt worden dan wel weer gedekt.

2. Ook gebouwen vallen onder de dekking

Niet alleen mensen en dieren worden door de familiale verzekering beschermd. Een familiale verzekering biedt ook dekking voor schade veroorzaakt door gebouwen waarvoor de verzekeringsnemer aansprakelijk is. Een buurman zou bijvoorbeeld schade kunnen lijden door een regenpijp die plots los breekt en slaat tegen het gebouw van de buur. Opgelet: studerende kinderen op kot? Je familiale verzekering biedt ook dekking voor een tweede verblijf, vakantie-, studieverblijf, tuinen en gronden en alle andere onroerende goederen waarvan je eigenaar bent of gehuurd worden.

3. De kostprijs is relatief laag

In vergelijking met andere schadeverzekeringen, zoals een BA autoverzekering of omnium autoverzekering is de vraagprijs voor een familiale verzekering laag. Voor alleenstaanden schommelt het bedrag rond de 75 EUR per jaar. Voor koppels of gezinnen met kinderen rond de 85 EUR per jaar. Voor de kostprijs hoef je dus zeker een familiale verzekering niet te laten. Sommige verzekeraars bieden ook voordelige combinaties aan met een brandverzekering voor je eigendoms- of huurwoning.

4. Niet enkel de verzekeringsnemer is gedekt

Een familiale verzekering komt niet enkel tussen voor de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, maar eveneens voor die van de samenwonende partner, en andere personen die onder hetzelfde dak leven. Een handigheid is dat uitwonende kinderen van jezelf of je partner eveneens beroep kunnen doen op de familiale verzekering zolang ze geen eigen gezinsleven hebben én een economisch afhankelijke positie behouden ten opzichte van het gezin (bijvoorbeeld studerende kinderen of kinderen in hun stagejaar maar die wel al afzonderlijk wonen).

5. Handig combineerbaar met andere verzekeringen

Wie opteert voor een familiale verzekering denkt beter meteen ook na over een rechtsbijstandverzekering. Voor slechts een meerprijs van een tiental euro’s biedt je verzekeraar dan ook tussenkomst in geval van rechtsgeschillen. Wanneer het geschil zou leiden tot een geschil voor de rechtbank zal de verzekeraar de kosten van de advocaat en proceskosten voor zijn rekening nemen.

Related Posts
Lees vorig bericht:
Nood aan geld? Duitser zaagt eigen vingers af

Leestijd: 2 minuten De economisch en financiële crisis betekent voor veel zelfstandigen geen rooskleurige periode. Terugvallende inkomsten, steeds wederkerende facturen,...

Sluiten