Elektrische fiets verzekeren. Overbodig of een must?

Elektrische fiets verzekeren. Overbodig of een must?
Leestijd: 3 minuten

Elektrische fiets verzekeren. Overbodig of een must?Heeft u een elektrische fiets in de garage staan? Of twijfelt u over de aankoop van een elektrische fiets voor de verjaardag van uw moeder of vader? Dan doet u er niet slecht aan uzelf of uw ouder in te lichten omtrent het verzekeringsluik. Alle elektrische fietsen waarmee sneller dan 25 km/uur kan worden gereden, moeten vanaf binnenkort van een fietsverzekering en nummerplaat worden voorzien. Een soortgelijke regeling bestaat voor het moment ook voor oudere elektrische fietsen. Deze bijdrage biedt een overzicht van de actuele verzekeringsverplichtingen van de elektrische fiets, alsook de toekomstige wijzigingen.

“De verplichte verzekering zal vanaf binnenkort voor alle e-bikes gelden”, althans de FOD Mobiliteit. Heel wat (oudere) Belgen hebben inmiddels hun klassieke fiets ingeruild voor een elektronisch model. Niet alleen fietst een elektrische fiets een stuk eenvoudiger, de hedendaagse modellen zijn trendy en subtiel van een motor voorzien waardoor het verschil met een klassieke fiets quasi niet op te merken valt. Een elektrische fiets is echter niet zomaar een fiets met een motor. Met een klassieke fiets bent u als bestuurder bijna in alle situaties verzekerd. Het al dan niet verzekerd karakter bij de elektrische fiets moet genuanceerd worden.

Klassieke fiets

Wie rondtoert met zijn klassieke fiets zonder motor, wordt gedekt door de familiale verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven). De familiale verzekering zal immers tussenkomen in alle privésituaties waarbij u een derde buitencontractueel schade berokkent. Ook als u op dat moment aan het fietsen bent. Een familiale verzekering is in België niet wettelijk verplicht, maar kan in veel gevallen uw aansprakelijkheid beperken. Voor de prijs hoeft men alleszins een familiale verzekering niet te laten. De meeste familiale verzekeringen voor een gezin met kinderen schommelen tussen de 80 en 100 EUR op jaarbasis.

Elektrische fiets vs e-bike

Binnen de categorie van elektrische fietsen moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de ‘gewone’ elektrische fiets, en anderzijds de e-bike. Een gewone elektrische fiets functioneert enkel wanneer u als bestuurder mee met de pedalen trapt. Van zodra de bestuurder stopt met trappen, valt de motor stil. De snelheid van een gewone elektrische valt daarenboven stil van zodra de fiets een snelheid van 25 km/u bereikt. Ook de schade die u in het privéleven vanop de gewone elektrische fiets aan derden zou toebrengen, wordt gedekt door de familiale verzekering. Dit met uitzondering van opgedreven elektrische fietsen. Bepaalde mecaniciens stellen de mogelijkheid voor om de gewone elektrische fiets op te drijven tot snelheden boven de 25 km/u. Uw fietsvrienden of –vriendinnen voorbij rijden kan misschien leuk lijken, maar daarmee verliest u ook onmiddellijk uw dekking als bestuurder. Met andere woorden: drijft u uw gewone elektrische fiets op tot een snelheid boven de 25 km/u? Dan wordt u aansprakelijkheid niet meer gedekt door de familiale verzekering.

De e-bike daartegenover werkt los van enige trapkracht. Zelfs wanneer de bestuurder stopt met trappen, geeft de e-bike gas en beweegt zich vooruit. De e-bike valt daardoor naar Belgische recht onder de noemer bromfietsen en wordt bijgevolg niet gedekt door de familiale verzekering. Voor een e-bike bent u verplicht een nummerplaat aan te vragen en een afzonderlijke bromfietsverzekering af te sluiten. Sluit u geen bromfietsverzekering af? Dan bent u zelf juridisch aansprakelijk en loopt u daarenboven het risico op een strafrechtelijke veroordeling wegens het onverzekerd rondrijden.

Toekomstige wijzigingen

Bovenstaande verplichting voor e-bikes geldt enkel voor exemplaren die na maart 2014 werden aangekocht. Deze regeling werd toen ingevoerd na een Europese verordening die een algeheel kader voor elektrische fietsen wou creëren. Consumenten die hun e-bike aankochten voor maart 2014 glipten door de mazen van het net en moesten hun e-bike niet voorzien van een nummerplaat en bromfietsverzekering. De FOD Mobiliteit wenst nu voor dit verschil een oplossing te bieden. De FOD plant zo snel mogelijk een datum vast te leggen waarop alle modellen moeten geregulariseerd worden. Momenteel kunnen er bij ongevallen met e-bikes immers discussies ontstaan tussen verzekeraars welke verzekeraar en welk type van verzekering moet tussenkomen.

“Een fietser die een ongeval veroorzaakt, kan normaal gezien een beroep doen op de familiale verzekering,” aldus Joni Junes van mobiliteitsclub VAB. “Je kan nu echter stellen dat snelle elektrische fietsen officieel geen fietsen meer zijn, maar motorrijtuigen. Wie dus geen BA-verzekering heeft, is mogelijk niet gedekt.” Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zou met de politie in overleg zijn om een adequaat instrument op te stellen waarmee de snelheid van elektrische fietsen correct kan gemeten worden.

Diefstal- en omniumverzekering

Los van bovenstaande wettelijke instrumentaria, kan u uw elektrische fiets verzekeren tegen diefstal en diverse andere schadeposten. Via een dekking diefstal wordt de elektrische fiets gedekt tegen schade en gevolgschade na diefstal. Een uitgebreide schadedekking vormt deze van de omniumverzekering. In een dergelijke hypothese is de elektrische fiets tevens verzekerd voor gedeeltelijke schade, pechverhelping en schade aan de accu.

Related Posts
DKV Verzekeringen
DKV Verzekeringen ( 3 dec,2017 )