Een verzekering opzeggen, wanneer?

Verzekeringen vergelijken - Simpel.be
Een verzekering opzeggen, wanneer?
Leestijd: 2 minuten

Regelmatig stellen gebruikers zich de vraag of ze een verzekeringspolis kunnen opzeggen tijdens de looptijd van de polis. Wanneer is het het uitgelezen moment om een verzekeringspolis op te zeggen? En bent u te laat wanneer u opteert om uw polis op te zeggen wanneer u reeds een vervaldagbericht met vraag tot betaling voor volgend jaar in de brievenbus ontving?

Gebruikers denken eigenlijk maar op twee momenten aan een verzekeringspolis: 1. Wanneer ze de jaarlijkse premie van de verzekeringspolis moeten betalen en de prijs ietwat duur vinden; 2. Wanneer ze te maken krijgen met een schadegeval. In een situatie als hypothese 1 denken veel gebruikers dat ze al te laat zijn om hun verzekeringspolis op te zeggen. “Weer een jaar wachten om van verzekeraar te veranderen”. Of toch niet?

Verzekering opzeggen, welke termijn?

verzekering opzeggenDoorsnee hanteren verzekeraars een opzegtermijn van drie maanden wat betreft een jaarlijkse brandverzekering – of autoverzekering. Op het moment dat de verzekerde een vervalbericht met vraag tot betaling voor volgend jaar in de brievenbus ontvangt, is men eigenlijk al te laat voor deze drie maanden. Dat mits een nuance. Wanneer uw verzekeraar een tariefwijziging heeft doorgevoerd, is ze in se verplicht de klant daarvan uitdrukkelijk te verwittigen. Ofwel opteert de verzekeraar voor een uitdrukkelijke kennisgeving binnen de vier maanden voor de vervaldag aan de verzekerde, ofwel volgt een latere kennisgeving. Een latere kennisgeving kan bijvoorbeeld ook perfect per vervalbericht met vraag tot betaling voor het komende polisjaar. In elk geval beschikt de verzekerde over een termijn van drie maanden om zijn verzekeringspolis op te zeggen. Verzekerden die wensen te veranderen van verzekeraar worden ook aangeraden het vervalbericht met vraag tot betaling te negeren. Een onverschuldigde betaling wordt door verzekeraars beschouwd als de stilzwijgende aanvaarding van het nieuwe tarief. Vermeldt daarom steeds uitdrukkelijk in de opzegbrief dat u opzegt omwille van de hogere tarifering.

Opmerking: maak steeds  het onderscheid tussen echte tariefwijzigingen of loutere indexatie. Een loutere indexatie is geen prijsverhoging door de verzekeraar, maar louter een aanpassing aan de economische omstandigheden.

Ook gedekt na de vervaldag?

Verzekerden verliezen niet onmiddellijk hun dekking na verval van de vervaldag tot betaling. Vooraleer een verzekeraar zijn verzekeringsprestaties kan opschorten, behoort ze een ingebrekestelling te versturen. Mogelijks hanteert de verzekeraar wel een schadebeding of administratieve kost voor een overschrijding van de betalingstermijn. Om mogelijke dekkingsproblemen en kosten vermijden, betaalt u dus best op tijd en stond de polis.

Related Posts