Een kot verzekeren. Broodnodig, of verloren kosten?

Een kot verzekeren. Broodnodig, of verloren kosten?
Een kot verzekeren. Broodnodig, of verloren kosten?
Leestijd: 3 minuten

Een kot verzekeren. Broodnodig, of verloren kosten?Zit één van uw kinderen op kot? Of gonzen er al ideeën bij uw kinderen om per aankomend academiejaar op kot te gaan? Dan doet u er goed aan enige tijd uit te trekken om na te denken over aangepaste verzekeringen. Net als uw woning moet een kot of studentenverblijf aangepast verzekerd zijn tegen schade. In wat volgt zullen de woningverzekering, diefstalverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA, ookwel familiale verzekering genoemd) besproken worden.

Algemeen

Doorgaans zal de eigenaar van het kot- of appartementencomplex de panden verzekeren tegen brandschade. Toch doet de student er goed aan ook zijn eigen private gedeelte te verzekeren.
Bijvoorbeeld: Piet is een goede student, maar iemand die het ietwat moeilijk heeft met orde en stiptheid. Net die ochtend gaat zijn wekker niet af en moet Piet zich haasten de les. Door alle snelheid en vaart vergeet hij net vóór de les de kraan van de douche dicht te draaien. Wanneer Piet na de les weer thuis komt, komt alle schade naar boven: niet alleen zijn eigen badkamer stond onder water, tevens de houten vloer van zijn appartement en plafond van de student onder hem hebben schade door het voorval. Het kostenplaatje loopt in totaal op tot 2.000 EUR. Het staat vast dat Piet aansprakelijk is voor het schadegeval. Mocht Piet niet vergeten zijn de kraan van de douche dicht te draaien, dan zou de schade ook niet ontstaan zijn. Zelfs wanneer de eigenaar van het kotcomplex een woningverzekering heeft blijft Piet aansprakelijk voor zijn schade. Een woning- en familiale verzekering als student zijn dus een aanrader.

De woningverzekering

Een afzonderlijke woningverzekering is echter niet in alle situaties vereist. Wanneer de student nog steeds op uw adres als ouder gedomicilieerd is, wordt het kot meestal door de eigen woningverzekering mee gedekt. Bekijk daarom de algemene voorwaarden van uw woningverzekering of op kot studerende kinderen met behoud van domicilie gedekt zijn. Wanneer dat niet het geval is behoort u uw verzekeraar te contacteren voor een uitbreiding van het contract. Verschillen tussen verzekeraars liggen tevens in de gedekte goederen. Bepaalde verzekeraars dekken louter de omkadering van het kot, terwijl andere verzekeraars tevens de inboedel verzekeren.

Opmerking: het voorbeeld van Piet werd specifiek gekozen om zijn waterschade. Waterschade is een uitzondering op de woningverzekering omdat waterschade doorsnee gedekt wordt door de klassieke brandverzekering.

De diefstalverzekering

Veel studenten kiezen voor een luxueuze en relaxte invulling van hun studentenkot of –appartement. Met andere woorden: veel studentenkoten bestaan niet enkel uit een bed, tafel en paar stoelen. De hedendaagse student beschikt over een laptop, iPad, hifi-installatie, spelconsole etc. Een aantrekkelijke spot voor dieven. Zeker studenten in een grafische of meer technische opleiding, zoals grafische vormgeving en multimedia of fotografie beschikken over materialen ter waarde van vele duizenden euro’s Daarom is het niet slecht een diefstalverzekering af te sluiten voor de inboedel van het studentenkot. Hebt u thuis al een afzonderlijke diefstalverzekering lopen? Dan is hoogstwaarschijnlijk het buitenhuis studerende kind tevens gedekt door de polis. In geval van twijfel kan u best contact opnemen met uw verzekeraar of makelaar voor correcte informatie. Wanneer op kot studerende kinderen niet onder het verzekeringscontract vallen behoort u uw polisvoorwaarden uit te breiden.

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Een familiale verzekering is een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen voor u en uw gezin van kleine en/of grotere schadegevallen in het privéleven. Kenmerkend voor een familiale verzekering is dat het hele gezin gedekt wordt: niet alleen de inwonende personen en huisdieren, maar ook tevens kinderen die op kot studeren en/of het ouderlijk huis minder dan zes maanden geleden hebben verlaten. Mocht Piet dus in plaats van per ongeluk de douche hebben laten lopen, brand hebben veroorzaakt, en de onderbuurman lichamelijke schade daarvan ondervond dan zou de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tussenkomen. De omschrijving van de familiale verzekering verwijst expliciet naar de dekking van tevens op kot studerende kinderen. Voor het buitenshuis studerende kind hoeft u dus geen afzonderlijke familiale verzekering af te sluiten

Related Posts