Een familiale verzekering: niet verplicht, wel een must

Een familiale verzekering: niet verplicht, wel een must
Leestijd: 4 minuten

Een familiale verzekering: niet verplicht, wel een mustReeds in verschillende bijdragen werd ingegaan op het begrip familiale verzekering en de relevantie van het verzekeringsproduct in de praktijk. Echter blijven veel consumenten met enkele concrete vragen zitten, zoals de dekking voor schade veroorzaakt aan derden door een poetshulp, of de opzettelijke fout van een minderjarig kind. Gelet op deze en enkele andere praktische vragen wordt na opnieuw een korte situering, elk van deze vragen omtrent de familiale verzekering beantwoord.

De familiale verzekering

Ee familiale verzekering of verzekering Burgerlijke Aansprakelijk (BA), in de volksmond ookwel ‘familial’ genoemd, is niet wettelijk verplicht. Er is met andere woorden geen enkele Belgische regelgeving die het aangaan van een familiale verzekering oplegt. Nochtans is een familiale verzekering haast onmisbaar. De familiale verzekering vergoedt immers de schade die jij of een ander gezinslid berokkent via een buitencontractuele fout in het privéleven. De verzekering BA komt bijgevolg niet tussen in contractuele verhoudingen. In dat geval geldt de contractuele aansprakelijkheid van de schadeverwekker.

Zowel de lichamelijke of materiële schade die jij tijdens het privéleven zou berokkenen aan derden word vergoed. Inzake lichamelijke schade kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verwonden van de buurman tijdens het verplaatsen van een tuinzetel in de tuin. Wat betreft de materiële schade geldt bijvoorbeeld het beschadigen van de tuinzetel van de buurman wanneer jij daar occasioneel op visite bent. De familiale verzekering komt met andere woorden tussen in een breed gamma aan buitencontractuele schadegevallen. Zowel gezinnen met als zonder kinderlast doen er dus gaan aan bij hun verzekeringsmakelaar of –agent een familiale verzekering af te sluiten.

Kostprijs

De premies tussen verzekeraars voor een familiale verzekering liggen enorm dicht tegen elkaar. Dit is een gevolg van de minimum garantievoorwaarden inzake familiale verzekeringen. Verschillen tussen verzekeraars bestaan meer inzake de gedekte gronden. Gemiddeld kost een familiale verzekering met basisdekking een goede 72 EUR. Voor een meer uitgebreide polis met extra dekkingsgronden, kost dit circa 95 EUR. Gezinnen zonder kind? Dan is de polis nog goedkoper. Voor de jaarlijkse kostprijs hoef je dus in elk geval geen familiale verzekering te laten.

Enkele concrete vragen

1. Wat als mijn zoon per ongeluk elders een raam intrapt?
Het is perfect mogelijk dat jij of één van de andere gezinsleden, schade berokkent aan een derde buitenshuis. Bijvoorbeeld: de zoon van Piet trapt tijdens een voetbalpartijtje op een verjaardagsfeest het raam van Greet aan diggelen. Bijvoorbeeld 2: de zoon van Piet fietst in de straat en schramt per ongeluk de wagen van Greet. Bijvoorbeeld 3: Greet stoot per ongeluk tijdens een etentje met haar de man de dure vaas van het Chinees restaurant om. In de voornoemde drie gevallen zal de verzekering BA tussenkomen. Mogelijks blijft de schade beperkt. Echter in geval van een dure wagen of een dure vaas, kan deze kostenpost pijlsnel toenemen. Opmerking: de familiale verzekering zal niet tussen komen wanneer de schade aan de anderen opzettelijk werd veroorzaakt!

2. Wat als mijn poetshulp tijdens het rampenlappen het huis van de buren beschadigt?
Niet alleen jij of de inwonende gezinsleden worden door een familiale verzekering gedekt. Een familiale verzekering gaat in de meeste van de gevallen verder. Zo vallen bijvoorbeeld een poetshulp of babysit die schade zou berokkenen wanneer hij aanwezig is of activiteiten verricht in het huis, onder de dekking.

3. Wat als ik zelf mijn goederen zou beschadigen?
Een familiale verzekering komt niet tussen voor de schade aan eigen goederen. Wanneer we teruggrijpen naar de drie situaties van voorbeeld 1. Bijvoorbeeld: de zoon van Piet trapt tijdens een voetbalpartijtje op de eigen tuin het raam aan diggelen. Bijvoorbeeld 2: de zoon van Piet fietst in de straat en schramt per ongeluk de eigen wagen.

4. Wat als mijn hond een verkeersongeluk veroorzaakt?
Zoals hiervoor gesteld, blijft de dekking van de familiale verzekering niet beperkt tot de inwonende gezinsleden in enge zin. In het algemeen vallen ook huisdieren onder deze dekking. Bijvoorbeeld: de hond van Piet loopt weg en berokkent schade bij de buurman. De meeste verzekeraars zullen de schade vergoeden via de familiale verzekering. Enige nuance: de meeste maatschappijen zullen wel een franchise hiervoor aanrekenen. Deze schommelt rond de 250 EUR per schadegeval.

5. Wat als mijn zoon van tien jaar oud stenen gooit naar voorbij rijdende auto’s?
In principe wordt opzettelijke schade niet gedekt. Met andere woorden: door het feit dat het kind stenen gooit naar de voorbij rijdende auto’s, wil het expliciet de schade veroorzaken. Uitzondering op deze algemene regel bestaat voor de opzettelijke schade voor kinderen. Bijvoorbeeld: de zoon van Piet doet een valse bommelding in zijn vrije tijd. De kosten van de hulpdiensten lopen op tot in de vele honderden euro’s. Verzekeraars zullen voor de dekking van opzettelijke schade door kinderen, rekening houden met of het kind op het moment van de feiten onderscheidingsvermogen bezit. De meeste verzekeraars leggen hiervoor de grens op 16 jaar. Mochten de twee hypotheses zich voordoen wanneer Piet 17 jaar oud is, dan zal het kind zelf of de ouder moeten opdraaien voor de schade.

6. Wat als mijn dochter schade veroorzaakt tijdens het leiding geven op de Chiro?
De familiale verzekering wordt gereguleerd door minimum garantievoorwaarden. Bijgevolg moeten alle verzekeraars minimaal enkele dekkingsgronden voorzien. Vermeldt het verzekeringscontract de minimale voorwaarden niet? Dan worden deze van rechtswege van toepassing verklaard op het verzekeringscontract. Of meer specifieke risico’s gedekt worden, zoals bijvoorbeeld schade berokkent tijdens het leiding geven op de Chiro, of schade veroorzaakt in het buitenland wanneer je daar regelmatig en niet occasioneel verblijft, zal afhankelijk zijn van de kleine lettertjes. Kijk in ieder geval de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis na. Bepaalde verzekeraars bieden bijvoorbeeld voor een kleine meerprijs dekking voor schade aan gratis ter beschikking gestelde voorwerpen, zoals de haagschaar of de boormachine van de buurman.

7. Moeten ik en mijn gescheiden partner elk een afzonderlijke verzekering BA afsluiten voor de kinderen?
De meest aanbevolen oplossing is om als beide ouder een afzonderlijke verzekering BA af te sluiten. Elke ouder is immers individueel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn of haar kinderen in het privéleven aan derden. Zelfs wanneer het kind op dat moment, bijvoorbeeld inzake een co-ouderschapsregeling, bij de andere ouder verblijft. Wanneer de rechter zou oordelen dat de schade het gevolg is van een gebrek in de opvoeding, dan is elke ouder gehouden tot vergoeding van de schade.

Related Posts
Lees vorig bericht:
Brandverzekering en huurdersverzekering, een vergelijking

Leestijd: 4 minuten Een brandverzekering en huurdersverzekering worden vaak in één adem uitgesproken. Vraag is of er verschillen schuilen tussen...

Sluiten