Een afgesloten verzekering: kan ik daar op terugkomen?

Een afgesloten verzekering: kan ik daar op terugkomen?
Een afgesloten verzekering: kan ik daar op terugkomen?
Leestijd: 3 minuten

Een afgesloten verzekering: kan ik daar op terugkomen?Beeld u zichzelf in: op maandag ondertekent u een familiale verzekering bij verzekeraar A. Diezelfde avond ontvangt u een e-mail van een concurrerende verzekeraar B met de boodschap dat alle familiale verzekeringen in de afprijzing zijn. Kan u op uw beslissing bij verzekeraar A terugkomen en een verzekering afsluiten bij verzekeraar B? In de meeste van de situaties kan hier positief op worden geantwoord. Wat is de termijn en wat zijn de modaliteiten inzake de bedenkingstijd van verzekeringen?

Inleiding bedenktijd verzekeringsnemer

Net als bij gewone consumentengoederen, is er de mogelijkheid om zich op verzekeringsvlak te bedenken binnen de wettelijke voorgeschreven termijnen. Het komt er met andere woorden op aan om de verzekeraar van wie u zich bedacht hebt, binnen de wettelijke termijn te informeren. Hebt u een verzekering afgesloten met een langere looptijd dan 30 dagen? Dan heeft u als verzekeringsnemer een bedenktijd van 30 dagen wanneer het gaat om levensverzekeringen, en een bedenktijd van 14 dagen voor andere types van verzekeringen (zoals bijvoorbeeld een familiale verzekering of autoverzekering). In principe hoeft u geen motivering te geven waarom u de verzekering wenst te annuleren. De verzekeraar bij wie u zich bedacht heeft kan ook geen schadevergoeding vragen voor het feit dat u de verzekering annuleert.

De termijn van 14 of 30 dagen (afhankelijk van het type van verzekering) begint te lopen de dag nadat de verzekeraar de voorafgetekende polis of verzekeringsaanvraag heeft ontvangen.

Verzekering annuleren, hoe?

Het best opteert u voor een aangetekende brief gericht aan de verzekeraar bij wie u de verzekering wenst te annuleren. De verzekeraar is wettelijk verplicht onmiddellijk gevolg te geven aan uw aanvraag. Met andere woorden: de verzekeraar kan zijn aanmodderen niet gebruiken om op die manier de termijn van 14 of 30 dagen te overschrijden.

Naast de aangetekende brief kan men zich ook bedenken per afgifte tegen ontvangstbewijs of gerechtsdeurwaardersexploot. Hou er echter rekening mee dat de kosten van een gerechtsdeurwaarder tot in de honderden euro’s kunnen oplopen. Via een aangetekende brief zit u veilig voor een tiental euro. Wat u moet vermelden in de aangetekende brief?

  • Locatie en datum waarop de brief wordt opgesteld;
  • Naam verzekeringsnemer, alsook adres;
  • Naam van de verzekeringsmaatschappij. Richt uw verzoekschrift rechtstreeks aan de verzekeraar en niet aan de verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar die eventueel optrad als tussenpersoon;
  • De boodschap dat u zich beroept op het wettelijk recht om zich te bedenken over een afgesloten polis;
  • Het polisnummer;
  • Het type van verzekering dat met de verzekeraar werd afgesloten (bijvoorbeeld levensverzekering, familiale verzekering, autoverzekering, etc.)
  • De eerstvolgende vervaldatum van de verzekering (dit is de jaarlijkse vervaldag van de verzekering);
  • Uw handtekening.

Bedenktijd verzekeraar

Het annuleren van een lopende verzekering is geen privilege van de verzekeringsnemer. Ook de verzekeraar kan zich binnen welbepaalde wettelijke bepalingen bedenken over de verzekeringsovereenkomst. Idem als bij de verzekeringsnemer, kan de verzekeraar dit doen zonder enige opgave van reden of zonder de verplichting de verzekeringsnemer schadeloos te stellen. De termijn van bedenktijd is identiek aan deze van verzekeringsnemers. Een levensverzekering kan door de verzekeraar geannuleerd worden binnen de 30 dagen nadat de verzekeraar de voorafgetekende polis of verzekeringsaanvraag heeft ontvangen. Voor andere types van verzekeringen (zoals bijvoorbeeld een familiale verzekering of autoverzekering) kan de verzekeraar zich tot 14 dagen nadien bedenken. Opgelet: de termijn van 14 of 30 dagen geldt niet voor zogenaamde ‘korte termijn verzekeringen’. Door het feit dat deze polissen een korte looptijd hebben, is het overbodig een bedenktijd van 14 of 30 dagen te voorzien. Bijvoorbeeld: Annemie sluit voor haar vakantie naar Turkije een kortlopende bagageverzekering af. Voor de looptijd van haar vakantie is ze gedekt tegen schade, verlies en/of diefstal van haar bagage. De verzekering loopt maar gedurende de zeven dagen van haar vakantie. Een dergelijke bagageverzekering valt niet onder het toepassingsgebied van de 14 of 30 dagen bedenkingstijd.

In principe is uw verzekering met de verzekeraar bij een bedenktijd van de verzekeraar al lopende. Daardoor kan de verzekeraar de polis enkel stopzetten vanaf de achtste dag nadat hij de verzekeringsnemer in kennis heeft gesteld van zijn voornemen de verzekeringsovereenkomst te beëindigen. Het annuleren van een bestaande verzekering is een wettelijk recht dat zijn grondslag vindt binnen de Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten van 25 juni 1992, alsook in de nieuwe Verzekeringswet van 2014. De verzekeraar is met andere woorden verplicht het annuleringsrecht, alsook de modaliteiten op te nemen in de voorafgetekende polis of verzekeringsaanvraag.

Conclusie

Het zich bedenken over een bestaande verzekering is geen uitzondering op het verzekeringslandschap. Steeds meer verzekeringsnemers bedenken zich diezelfde avond of
de dag nadien over een ondertekende polis. Zoals bleek uit de uiteenzetting, is de bedenktijd een wettelijk recht in België dat niet door de verzekeraar kan worden geweigerd of aan modaliteiten kan worden gekoppeld. Om uw verzekering correct op te zeggen, neemt u best de elementen vermeldt binnen deze uiteenzetting mee op in uw brief. Hou er rekening mee dat ook de verzekeraar het recht heeft om de verzekeringsovereenkomst te annuleren. Hij beschikt daarbij over dezelfde termijn en modaliteiten als de verzekeringsnemer.

Related Posts