Dubbel verzekerd, een goed idee?

Dubbel verzekerd, een goed idee?
Dubbel verzekerd, een goed idee?
Leestijd: 2 minuten

Gelukkigen zijn de meeste particuliere gebruikers goed verzekerd. Doorgaans beschikt iedereen over een brandverzekering, autopolis of verzekering BA-privéleven (familiale verzekering). Maar wat als er voor één schadegeval verschillende verzekeraars kunnen aangesproken worden? Welke spreekt u in dat geval het beste aan?

Verschillende verzekeraars voor één schadegeval wordt ook wel bestempeld als een ‘samenloop van verzekeringen’. Het is de verzekerde die in een dergelijke situatie kiest welke verzekeraar hij aanspreekt. Deze verzekeraar kan zijn tussenkomst niet weigeren, maar enkel de verzekerde wijzen op de mogelijke nadelen van zijn tussenkomst. Naast de situatie van een vrijwillige keuze, hebben de verzekeraars onderling ook een conventie gesloten over wie de prioritaire verzekeringsplichtige zal zijn.

Voorbeelden van dubbel verzekerd

Nochtans is er bij twee verzekeraars niet steeds sprake van samenloop. Enkele frequente voorbeelden uit de praktijk maken het probleem duidelijk.

1. Samenloop familiale verzekering en verzekering van de sportclub

Voorbeeld: Piet is lid van wielerclub De Velo en rijdt tijdens de zondagse rit tegen de bloembakken van dhr. Jos. Stel dat Piet over een familiale verzekering beschikt, dan zal de familiale verzekeraar zijn schade aan de derde vergoeden. Mogelijks beschikt zijn wielerclub ook over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, waardoor ook die voor de schade kan verhaalt worden.

De conventie bepaalt in dat geval dat de polis verzekering BA-privéleven (familiale verzekering) prioritair is tegenover andere verzekeringen. Wanneer Piet dus eerst de verzekering van zijn wielerclub zou aanspreken, zal deze hem doorverwijzen naar zijn verzekering BA-privéleven.

2. Samenloop brand- en autoverzekering

Voorbeeld: Piet rijdt onoplettend tegen de voorgevel van dhr. en mevr. Pieters. Voor de eigenaars van de woning is er in dat geval geen sprake van samenloop. Zij zullen hun brandverzekering aanspreken voor de schade aan de woning. Kenmerkend voor de brandverzekering is dat ze sneller uitbetaald tegenover andere verzekeringspolissen. Intern zal de brandverzekeraar de uitgekeerde sommen gaan verhalen van de autoverzekering.

3. Diefstal- en reisverzekering

Voorbeeld: Piet is met zijn gezin op vakantie in Spanje. Tijdens één van hun uitstappen wordt in hun vakantievilla ingebroken. De dieven gaan aan de haal met een aantal elektronische apparaten, de juwelen van de vrouw van Piet en een handtas. Het gezin is goed verzekerd. Naast een uitbreiding van de brandverzekering voor diefstal, sloten ze bij hun touroperator ook een reisverzekering af. In casu is er sprake van samenloop.

De conventie bepaalt dat de reisverzekeraar in een dergelijke samenloop zal primeren. Het gaat immers voort op het gezegde ‘specificiteit primeert op algemeenheid’. De specifieke zaakschadepolis (bagage) gaat voor op de algemene zaakschadepolis (brand).

Een gouden raad: dubbel verzekeren kan overbodig lijken, maar kan uiteindelijk de afhandeling versnellen. Bepaalde polissen betalen hogere sommen of sneller uit dan andere polissen.

Related Posts