Disclaimer

Disclaimer van Simpel.be

Disclaimer voor https://www.simpel.be

Sterk Digital Limited, hierna te noemen Sterk Digital, verleent u hierbij toegang tot https://www.simpel.be (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Sterk Digital behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Sterk Digital spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sterk Digital.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sterk Digital nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sterk Digital.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sterk Digital, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Cookies

Wij gebruiken Google Adsense op enkele van onze paginas en deze adverteerder maakt gebruik van cookies. Afmelden voor advertenties gebaseerd op jouw interesse, gaat bij Google Adsense heel eenvoudig op https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl. Naast Google Adsense werken wij samen met affiliate netwerken waarvoor er een cookie geplaatst wordt om het bestelproces of het afsluiten van een product zo goed mogelijk te laten verlopen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.