Dierenverzekering Vergelijken

Vergelijk de beste Dierenverzekeringen van België

Eén van de voor ons mensen belangrijkste verzekeringen die we kunnen afsluiten is onze ziektekostenverzekering. Dat is het gevolg van het feit dat de medische kosten waar we als mensen mee geconfronteerd kunnen worden behoorlijk hoog kunnen oplopen. Dit geldt echter niet alleen voor ons als mensen, maar zeker ook voor onze (huis)dieren. We willen onze dieren graag de best mogelijke zorg kunnen bieden, maar helaas zijn de kosten die daaraan verbonden zijn vaak erg aanzienlijk. Door het afsluiten van een dierenverzekering of een huisdierenverzekering zorg je ervoor dat een gedeelte van deze kosten wordt vergoed door de verzekeraar waarbij je bent aangesloten.

Figo PetFigo PetDieren: Honden, Katten, Papegaaien, Konijnen.

Maximale Terugbetaling: €6.000 /jaar

– Meest gekozen 2023

Meer informatie >

Gratis Offerte >
SantévetSantévetDieren: Honden, Katten.

Maximale Terugbetaling: €2.200 /jaar

Meer informatie >

Niet beschikbaar
Dierenverzekering vergelijken
Dierenverzekering.

Wat is een dierenverzekering?

Het afsluiten van een dierenverzekering of een huisdierenverzekering zorgt ervoor dat je kan worden behoed voor onverwachts hoge kosten. Het merendeel van de mensen hebben de mogelijkheid om een kleine rekening te betalen, maar geldt dat bijvoorbeeld ook voor de kosten die ontstaan wanneer je kat of hond bijvoorbeeld onder een auto is gelopen of een gebroken poot(je) heeft? Door de jaren heen zijn er ontzettend grote stappen gemaakt op het gebied van (dieren)geneeskunde, alleen moet het gezegd dat de kosten die voortvloeien uit diverse behandelingen en ingrepen vaak niet van de poes zijn. Deze kosten kunnen door veel mensen dan ook nauwelijks worden betaald.

Net zoals ook geldt voor ons mensen geldt ook voor onze dieren dat ze op verschillende manieren een medisch probleem kunnen ervaren. Voor katten, honden en andere dieren geldt bijvoorbeeld dat ze gezondheidsproblemen kunnen ervaren naar aanleiding van:

 • Een verwonding;
 • Een vergiftiging;
 • Een infectie;
 • Zenuwstoornissen;
 • Artrose;

Zowel wanneer er sprake is van een kortstondig medisch probleem als wanneer je dier te maken heeft met een chronische aandoening spreekt het voor zich dat je hem of haar altijd de best mogelijke zorg zal willen kunnen bieden. Dat is een geweldig mooie gedachte, ware het niet dat de kosten die hieraan verbonden zijn behoorlijk stevig kunnen uitvallen. Tegenwoordig wordt er voor verschillende behandelingen gebruik gemaakt van spitstechnologie welke er reeds van zichzelf bekend om staat zeer prijzig te zijn.

Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om ervoor te kiezen om een huisdierenverzekering of een dierenverzekering af te sluiten. Op deze manier kan je jouw dier altijd de beste zorgen bieden zonder stil te moeten blijven staan bij het financiële aspect.

Hoe worden de kosten van deze verzekering bepaald?

Het spreekt voor zich dat er bij het afsluiten van een huisdierenverzekering of een dierenverzekering rekening dient te worden gehouden met bepaalde kosten die in rekening zullen worden gebracht. Vergelijkbaar met de kosten voor verzekeringen voor mensen geldt ook voor een dierenverzekering dat er gebruik wordt gemaakt van een periodieke verzekeringspremie. De hoogte van deze premie zal worden bepaald aan de hand van verschillende factoren. Denk hierbij aan de volgende:

 • De leeftijd waar het (huis)dier over beschikt;
 • De leeftijd van het dier op moment van afsluiten;
 • Het ras evenals het gewicht van het dier in kwestie;
 • De partij waarbij je de verzekering gaat afsluiten;

Des te jonger het dier is op het moment van afsluiten, des te voordeliger de dierenverzekering of huisdierenverzekering uit zal vallen. Dit geldt niet alleen voor de premie bij ondertekening, maar eveneens voor de premie tijdens de rest van het leven van het dier in kwestie. Je doet er in de praktijk dus met andere woorden altijd goed aan om de verzekering op een zo jong mogelijke leeftijd af te sluiten. Dat blijkt immers vaak een prima investering te zijn voor de toekomst.

De dierenverzekering vergelijken, een absolute must

De populariteit van de dierenverzekering heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat heel wat verschillende verzekeraars met één of soms zelfs meerdere eigen verzekeringen op de proppen zijn gekomen. Dat is op zich een positieve ontwikkeling. Dit gezegd hebbende zal je tot de vaststelling komen dat de inhoud van deze verzekeringen lang niet altijd precies hetzelfde zijn, in tegendeel. Omwille van deze reden kan de dierenverzekering vergelijken een uitstekende keuze zijn.

In eerste instantie valt bij bijvoorbeeld de huisdierenverzekering vergelijken op dat er vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen een verzekering voor katten of voor honden. Dit is echter doorgaans louter en alleen een onderscheid op naam. In het merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat de inhoud van beide polissen eigenlijk nagenoeg precies hetzelfde is. Het is wel altijd belangrijk om dit nog even extra grondig te controleren voor het geval er toch sprake zou zijn van een bepaald verschil. Op deze manier voorkom je vervelende verrassingen.

Zowel voor een dierenverzekering vergelijken als voor een huisdierenverzekering vergelijken geldt in de praktijk dat dit vandaag de dag op een vrij eenvoudige manier kan gebeuren. Dit is interessant, want op deze manier worden mogelijke verschillen tussen de diverse dierenverzekeringen op de markt meteen duidelijk. Enkele verschillen waar je aandachtig voor moet zijn, zijn met name:

 • Het verschil in prijs waarvan sprake is tussen de verschillende dierenverzekeringen;
 • Het verschil in polisvoorwaarden waar mogelijks sprake van kan zijn;

Niet zelden wordt er in de praktijk gesteld dat goedkoop gelijkstaat aan duurkoop. Deze stelling gaat in het merendeel van de gevallen ook zeker op voor (dieren)verzekeringen. Ga dus niet zomaar blind voor de verzekeraar die je de voordeligste verzekeringspremie weet aan te bieden, maar kies bij voorkeur altijd voor die partij die je op vlak van prijs-kwaliteit de beste optie weet aan te bieden.

Waar rekening mee houden bij de huisdierenverzekering vergelijken?

Zoals de informatie hierboven reeds kenbaar heeft gemaakt zijn er verschillende zaken waar je rekening mee zal willen houden bij huisdierenverzekeringen vergelijken. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld vreemd dat de hond van hun buren op een voordeligere manier kan worden verzekerd dan hun eigen hond. Dat hoeft echter helemaal niet zo vreemd te zijn. De premie die wordt aangerekend voor (huis)dierenverzekeringen wordt immers onder meer bepaald aan de hand van het ras evenals bijvoorbeeld de leeftijd van het dier (bij afsluiten).

Het is dus best mogelijk dat er naar aanleiding van dit gegeven bepaalde verschillen bestaan op vlak van prijs tussen verzekeringen.

Hou er bij dierenverzekeringen vergelijken of huisdierenverzekeringen vergelijken tot slot eveneens rekening mee dat er door verzekeraars tegenwoordig ook vaak gebruik wordt gemaakt van een soort van preventiepakket. Voor dit pakket geldt in de praktijk dat ze bepaalde kosten vergoedt op jaarbasis voor preventieve behandelingen. Heel wat aandoeningen bij zowel honden als katten als andere dieren kunnen eigenlijk worden voorkomen door een preventieve behandeling toe te passen. In het verleden werden dergelijke behandelingen doorgaans niet ingedekt door de verzekeringen voor dieren die op de markt terug te vinden waren. Op vandaag is dat gelukkig wel vaak het geval.

De hondenverzekering, verzeker de gezondheid van je hond

Voor heel wat mensen geldt dat ze er op een zeker ogenblik in hun leven voor kiezen om één of soms zelfs meerdere honden in huis te halen. Dit hoeft ook zeker niet te verbazen. De liefde die je van deze viervoeter krijgt is eigenlijk door niets anders te evenaren. Eenmaal je baasje bent geworden van een hond spreekt het voor zich dat je alles in het werk zal willen stellen om deze de best mogelijke verzorging te kunnen geven. Het spreekt immers voor zich dat niet alleen wij mensen, maar ook honden ziek kunnen worden. Wanneer dat gebeurt kunnen de kosten hoog oplopen.

Hondenverzekering vergelijken
Hondenverzekering.

Zelfs wanneer er geen sprake is van een echte ziekte is het mogelijk dat je als baasje van je hond verschillende hoge kosten aangerekend krijgt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de situatie waarin je hond zijn pootje breekt. Heel wat mensen die worden geconfronteerd met (aanzienlijke) medische kosten voor hun hond kunnen deze helaas niet betalen met alle pijnlijke gevolgen van dien. Het afsluiten van een speciale hondenverzekering kan voorkomen dat je, je hond niet de beste zorgen kan geven of dat je zelf met een behoorlijke financiële kater achterblijft.

Een verzekering voor hond afsluiten was in het verleden in België niet zo eenvoudig. In vergelijking met menig aantal andere landen heeft het dan ook aardig lang geduurd vooraleer een dergelijke verzekering op de Belgische markt vlot kon worden afgesloten. Op vandaag is dat gelukkig niet langer het geval, in tegendeel. De hondenverzekering vergelijken is dan ook de enige mogelijkheid om snel en eenvoudig te kunnen achterhalen welke verzekering voor jouw hond de beste keuze zal zijn.

Hoe interessant is zo’n hondenverzekering nu eigenlijk echt?

Het probleem dat zich in de praktijk stelt heeft te maken met het feit dat de medische kosten in ons land stelselmatig hoger oplopen. Dit geldt niet alleen voor de kosten voor ons mensen, maar zeker ook voor deze voor onze huisdieren. Voor menig aantal honden geldt dat ze tijdens hun leven op verschillende momenten nood hebben aan medische zorgen. Deze medische zorgen willen we met alle liefde geven, maar zijn voor veel mensen niet betaalbaar. Wanneer je de keuze hebt gemaakt om een hondenverzekering af te sluiten hoef je niet alleen voor deze kosten op te draaien.

Wanneer je een hondenverzekering in België wenst af te sluiten zal je tot de vaststelling komen dat deze op vandaag wordt aangeboden door verschillende verzekeraars. Dit benadrukt het belang van de hondenverzekering vergelijken. Dit is echter niet alles. Niet alleen kan je deze verzekering namelijk aantreffen in het aanbod van diverse verzekeraars, daarnaast is het zo dat het merendeel van deze verzekeraars ook nog eens meerdere formules aanbieden.

Het zal dus eveneens een kwestie zijn van je te verdiepen in deze verschillende formules. Hoe uitgebreider de polis des te meer dekkingen er worden voorzien en des te groter ook het verzekerde bedrag zal zijn. Let wel, het spreekt voor zich dat ook de premie in dit geval een stuk hoger zal uitvallen.

De kattenverzekering, verzeker de gezondheidskosten van je kat

Katten zijn sinds jaar en dag ongetwijfeld één van de populairste huisdieren die er bestaan. Ontzettend veel mensen hebben er dan ook voor gekozen om één of soms zelfs meerdere katten in huis te halen. Wanneer dat eveneens geldt voor jou kan het afsluiten van een kattenverzekering een zeer interessante keuze zijn. Een dergelijke verzekering voor katten afsluiten zorgt ervoor dat onvoorziene dierenartskosten en / of behandelingskosten die gerelateerd zijn aan een ziekte of ongeval kunnen worden vergoed.

Een belangrijke kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat kosten niet zijn ingedekt op het ogenblik dat blijkt dat de ziekte of het ongeval evenals de gevolgen daarvan reeds plaats hebben gevonden voor het afsluiten van het verzekeringscontract. Dat is echter uiteraard niet meer dan logisch.

Kattenverzekering vergelijken
Kattenverzekering.

Bij het afsluiten van een kattenverzekering België zal je tot de vaststelling komen dat er tal van verschillende onvoorziene kosten voor de dierenarts evenals andere kosten die gepaard gaan met een bepaalde behandeling worden ingedekt. Enkele voorbeelden van dekkingen waar je op kan rekenen zijn de volgende:

 • De raadpleging bij de dierenarts;
 • Een eventuele gezondheidscontrole;
 • Een analyse uitgevoerd in een laboratorium;
 • Urineweginfecties evenals gastro-enteritis;
 • Vaccinatie evenals sterilisatie;
 • Middelen om te ontwormen;

De kattenverzekering vergelijken vooraleer over te gaan tot afsluiting blijkt in de praktijk altijd een uitstekende keuze te zijn. Het moet immers gezegd dat de inhoud van de kattenverzekering lang niet altijd en bij elke verzekeraar dezelfde is, in tegendeel. Ondanks het feit dat vandaag de dag een zogenaamd preventiepakket deel uitmaakt van de polis van het merendeel van de kattenverzekeringen moet het gezegd dat de hoogte van het bedrag dat hiervoor wordt voorzien op jaarbasis aanzienlijke verschillen kan vertonen. Bovendien is het belangrijk om er rekening mee te houden dat één enkele verzekeraar op zich reeds verschillende kattenverzekeringen kan aanbieden.

Zijn er bepaalde kosten die een kattenverzekering niet indekt?

Bij het afsluiten van een kattenverzekering zal je tot de vaststelling komen dat er heel wat verschillende aandoeningen en behandelingen standaard ingedekt zullen worden. Dit gezegd hebbende is het zo dat je er bij het afsluiten van een verzekering voor katten eveneens rekening mee zal willen houden dat er bepaalde kosten ook niet zullen worden ingedekt. Om welke kosten het daarbij precies gaat kan sterk afhankelijk zijn van de verzekeraar in kwestie. Enkele dekkingen die vaak niet worden aangeboden hebben echter betrekking tot:

 • De kosten verbonden aan oogprothesen;
 • Speciale voedingskosten voor dieet- of therapeutische voeding;
 • Identificatiekosten gemaakt voor bijvoorbeeld een chip of tatoeage;

Zoals eerder reeds aangehaald wordt de kattenverzekering vergelijken in de praktijk altijd sterk aanbevolen. Dit niet alleen omdat op deze manier het verschil in premie duidelijk zal worden tussen de verschillende verzekeraars die kattenverzekeringen aanbieden, maar ook omdat je zo kan achterhalen welke dekkingen er mogelijks uitgesloten worden. Hou er rekening mee dat deze uitsluitingen immers sterk kunnen verschillen afhankelijk van de verzekeraar in kwestie.

Wil je dus altijd met zekerheid kunnen rekenen op de meest interessante verzekering voor jouw kat? Dan is het zeker altijd een aanrader om een vergelijking uit te voeren voor jouw potentiële kattenverzekering.

De dierenverzekering van Figo Pet

Eén van de ongetwijfeld bekendste dierenverzekeringen op de markt is deze van Figo Pet. Voor deze verzekeraar geldt dat zij er (terecht) vanuit gaat dat elk huisdier uniek is. Dat zorgt ervoor dat de basis Figo Pet dierenverzekering kan worden aangevuld met verschillende aanvullende dekkingen. Het is aan jou als verzekeringnemer om zelf te beslissen hoe jouw polis er precies uit zal komen te zien. Dit geldt overigens niet alleen voor de dekkingen die worden aangeboden. Ook andere zaken zoals met name het vergoedingspercentage evenals de jaarlijkse uitkering die je ontvangt kunnen door jouzelf worden bepaald. Dit zorgt ervoor dat er altijd een dierenverzekering op maat ontstaat.

Er zijn door de Figo Pet hondenverzekering en Figo Pet kattenverzekering verschillende zaken standaard ingedekt. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan:

 • Een behandeling bij kanker;
 • Gebitsbehandelingen bij ongevallen;
 • Medisch noodzakelijke castraties en sterilisaties;
 • Behandelingen evenals mogelijke operaties voor gewrichtsaandoeningen;

Naast bovenstaande dekkingen is het eveneens niet onbelangrijk om te weten dat er een aantal kosten met betrekking tot het levenseinde van je (huis)dier zijn inbegrepen. Het gaat hierbij dan niet alleen om een mogelijke euthanasie, maar wat bovendien ook te denken van de crematie van je huisdier? Ook hier zijn niet onaanzienlijke kosten aan verbonden die (gedeeltelijk) worden vergoed door de Figo Pet dierenverzekering.

Figo PetFigo PetDieren: Honden, Katten, Papegaaien, Konijnen.

Maximale Terugbetaling: €6.000 /jaar

Meer informatie >

Gratis Offerte >

Een dierenverzekering geheel op maat van jouw wensen

De Figo Pet dierenverzekering pakt het duidelijk net wat anders aan in vergelijking met andere soortgelijke verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. Zoals eerder reeds aangehaald gaat het hierbij immers om een soort van maatwerk dierenverzekering. Daarnaast kan je ook gewoon rekenen op enkele algemene voordelen die aan deze verzekering verbonden zijn. Zo wordt bijvoorbeeld tot 90 procent van de dierenartskosten terugbetaald. Daarnaast is het ook zo dat bij deze verzekeraar alle rassen en leeftijden welkom zijn. Indien je dus graag een op maat samengestelde dierenverzekering wenst af te sluiten kan Figo Pet je daar zeker en vast bij helpen.

De dierenverzekering van SantéVet

De SantéVet dierenverzekering is ongetwijfeld één van de bekendste verzekeringen voor dieren die er op de markt is terug te vinden. Deze verzekering staat er dan ook om bekend tot zomaar even 90 procent van de dierenartskosten terug te betalen. Dit zowel in geval van ziekte als bij een ongeval of een chirurgische ingreep. Bovendien is het voor (potentiële) verzekeringnemers eveneens interessant om te weten dat er geen doktersverklaring is vereist om je huisdier te kunnen verzekeren. Wanneer je kiest voor het afsluiten van een SantéVet hondenverzekering of een SantéVet kattenverzekering is het zo dat je huisdier levenslang wordt ingedekt.

Mocht er zich op een zeker ogenblik een bepaalde medische kost voor hebben gedaan zal het je ook goed doen om te weten dat mogelijke terugbetalingsaanvragen zeer snel worden behandeld. Dit gebeurt in de praktijk dan ook steevast binnen de 48 uur (op werkdagen). Als verzekeringnemer beschik je bij SantéVet eveneens altijd over een gepersonaliseerde klantenzone. Optimaal je (huis)dier verzekeren was dan ook nog nooit eerder zo eenvoudig mogelijk.

SantévetSantévetDieren: Honden, Katten.

Maximale Terugbetaling: €2.200 /jaar

Meer informatie >

Gratis Offerte >

Ook dekkingen voor preventieve veterinaire zorgen

We kunnen vandaag de dag met recht en rede stellen dat preventie van cruciaal belang is voor de dierengeneeskunde. Dat heeft ook SantéVet goed begrepen. Het afsluiten van de SantéVet dierenverzekering zorgt er immers in de praktijk voor dat er altijd een budget wordt bepaald voor preventieve veterinaire zorgen. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van preventie. Denk hierbij concreet aan:

 • Sterilisatie;
 • Parasietenbestrijdingsmiddelen;
 • Wormbestrijdingsmiddelen;

Het komt in de praktijk helaas zeer vaak voor dat er weinig tot geen aandacht wordt besteed aan dergelijke vormen van preventie evenals aan de kosten die deze met zich meebrengen. Dat is niet de bedoeling. Wanneer je, je laat verzekeren bij SantéVet is er in elke formule altijd een bepaald preventiebudget voorzien. Onder het mom “beter voorkomen dan genezen” kan je ook je huisdier op deze manier heel wat lichamelijk leed besparen.

Conclusie, het afsluiten van een dierenverzekering is zeker aan te raden!

Medische kosten zijn altijd zwaar om dragen. Toch dien je er altijd rekening mee te houden dat je hier vroeg of laat mee zal worden geconfronteerd. Dat geldt voor ons mensen, maar zeker ook voor ons (huis)dier dat we zo graag zien. Het laatste wat je wil is je dier niet de vereiste zorg kunnen bieden omdat je niet over de vereiste financiële mogelijkheden beschikt. Tegelijkertijd spreekt het voor zich

dat je jezelf ook niet in de financiële problemen zal willen brengen. Omwille van al deze redenen is het meer dan de moeite waard om ervoor te kiezen om een dierenverzekering af te sluiten. Zo kunnen heel wat vervelende situaties op een efficiënte en bovendien ook op een uiterst betaalbare manier worden voorkomen.