Dierenartsen verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid

Dierenartsen verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid
Dierenartsen verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid
Leestijd: 2 minuten

Personen die werkzaam zijn als dierenarts zijn per april 2014 in België verplicht zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. De verplichting geldt zowel voor dierenartsen die hun beroep uitoefenen onder eigen naam, als zij die hun praktijk uitoefenen via een achterliggende vennootschap, zoals een BVBA.

Beroepsaansprakelijkheid voor dierenartsen

Zo berichtten althans verschillende Belgische media. De dierenarts die door zijn fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade berokkent aan een derde kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. In se gaat het om een toepassing van het adagium fout-schade-oorzakelijk verband, zoals voorgesteld in art. 1382 van het Belgisch burgerlijk wetboek. Tot voor kort waren dierenartsen vrij zich al dan niet voor hun aansprakelijkheid te verzekeren. Opteerde men niet voor een verzekering , maar werd men nadien toch aansprakelijk gesteld voor de schade? Dan behoorde de dierenarts zelf alle vergoedingen op te hoesten.

Per april 2014 gaat het echter om een verplichte verzekering voor dierenartsen. De verplichting geldt zowel in geval van een uitoefening van de dierenartsenpraktijk in eigen naam, als via een vennootschap. Wanneer het beroep via een achterliggende vennootschap wordt uitgeoefend kan de premie perfect betaald worden door de vennootschap. De zaakvoerders, bestuurders en leden Beroepsaansprakelijkheid voor dierenartsenvan het directiecomité zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premies aangezien het om een verplichte verzekering gaat. Ieder van de zaakvoerders, bestuurders of leden van het directiecomité kan dus aangesproken worden tot betaling van de hele verschuldigde premie, los van een onderlinge twist of vraag tot toepassing van een verdeelsleutel. De verplichting tot het afsluiten van een verzekering beroepsaansprakelijkheid voor dierenartsen kom naast de huidige verplichting om zich in te schrijven bij de Orde voor Dierenartsen. Deze laatste verplichting geldt idem voor dierenartsen onder eigen naam als via een vennootschap. Daarenboven waren dierenartsen verplicht een bijkomende verzekering af te sluiten wanneer hij of zij zijn/haar beroep uitoefende in lokalen die voor het publiek toegankelijk waren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een mogelijke brand of ontploffing welke schade berokkend aan wachtende baasjes met hun dieren. De nieuwe verplichting voor dierenartsen om zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 16 april 2014. Overeenkomstig de geldende administratieve praktijk trad daardoor de wet tien dagen later in werking, lees op 26 april 2014.

Related Posts