Dekt mijn annulatieverzekering een annulatie wegens herexamens?

Dekt mijn annulatieverzekering een annulatie wegens herexamens?
Dekt mijn annulatieverzekering een annulatie wegens herexamens?
Leestijd: 2 minuten

Met de zomerperiode in het vooruitzicht bestaat voor veel gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs of hoger onderwijs ook de kans op (her)examens. Dit houdt gezinnen evenwel niet tegen om reeds hun zonvakantie voor juli of augustus te boeken. Wat gebeurt er indien één van de kinderen een herexamen zou hebben? Kan men in dat geval kosteloos de reis annuleren?

Situatie zonder afzonderlijke annulatieverzekering

Een reis wordt in de regel geboekt bij een reisorganisator (Jetair, Thomas Cook, Neckermann, enz.). De reizigers en reisorganisator sluiten m.a.w. een reisovereenkomst waarin alle voorwaarden van de reis worden opgenomen. Binnen de reisovereenkomst staan ook steeds standaard de voorwaarden vermeldt waaronder men de reis kan wijzigen of annuleren.

Hou er rekening mee dat de reisovereenkomst steeds een kost zal bepalen die verschuldigd is indien men de reis wijzigt en/of annuleert. Hoe dichter men bij de datum van afreis is, des te hoger deze kost zal zijn. Wanneer men als reiziger zou wensen te annuleren binnen de 8 dagen voor afreis bestaat daarenboven de kans dat men het volledige reisbedrag kwijt is. Het feit dat men de reis wenst te annuleren door de herexamens van een kind, wijzigt niets aan deze mogelijkheden.

Annuleren met annulatieverzekering

Wanneer men als reiziger bij de reisorganisator of een derde partij een specifieke annulatieverzekering afsloot, liggen de kaarten anders. In dat geval zal de verzekeraar van de annulatieverzekering de annulatiekosten terugbetalen. Naar het voorbeeld van hierboven is het perfect mogelijk dat jullie de vakantie o.w.v. herexamens wensen te annuleren, maar dat de reisorganisator hiervoor een vergoeding van 50% aanrekent. De annulatieverzekering zal in dat geval de 50% die men verliest vergoeden (eventueel mits aftrek van een franchise). Het andere gedeelte krijgt men terug van de reisorganisator.

Hou er rekening mee dat niet alle annulatieverzekeringen standaard de situatie van ‘herexamens’ opnemen binnen hun verzekeringspolis. Vergelijk dus de nodige annulatieverzekeringen om na te gaan of jouw annulatieverzekering tussenkomt in geval van uitgestelde examens of herexamens. In België is een dergelijke annulatieverzekering o.a. beschikbaar bij Touring Verzekeringen onder het product Touring No Stop Full.

Bijkomende voorwaarden herexamens

De meeste verzekeraars stellen een aantal bijkomende voorwaarden m.b.t. de herexamens. Zo vereisen bepaalde verzekeraars dat er nog geen herexamens waren op 30 juni van het jaar waarbinnen de vakantie zou plaatshebben. Anderzijds kan als voorwaarde gesteld worden dat de herexamens plaatsvinden in een bepaalde periode rond de vakantie (bv. 30 dagen vóór of na de geplande afreis). Ook kan de verzekeraar eisen dat een uitstel van het herexamen onmogelijk is. Hierdoor wordt men als student of ouder dus eerst aangespoord om contact op te nemen met de school om te informeren naar de mogelijkheid om het herexamen te verschuiven. Tot slot wordt ook bijna steeds opgenomen dat de vakantie moet geboekt zijn vooraleer de uitslag van de examens bekend zijn.

Related Posts