Dekt een hospitalisatieverzekering na terrorisme?

Dekt een hospitalisatieverzekering na terrorisme?
Dekt een hospitalisatieverzekering na terrorisme?
Leestijd: 2 minuten

De recente aanslagen in Brussel hebben duidelijk gemaakt dat terrorisme niet alleen een uitheems gegeven is. Wat gebeurt er wanneer men als individu betrokken raakt bij een terroristische aanslag en gehospitaliseerd wordt? Komt een hospitalisatieverzekering in dat geval tussen ter dekking, of ben je daartegenover zelf de klos? Kan je in die laatste situatie dan vrijwillig opteren voor een bijkomende verzekering?

Wettelijke verplichting na 2007

Na de aanslagen in New-York heeft de Belgische wetgever op 1 april 2007 geopteerd om terrorisme als verplichte schadegrond op te nemen in de meest voorkomende verzekeringscontracten (o.a. levensverzekering, hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering). Wanneer men bijgevolg als individu betrokken is bij een terroristische aanslag en men vervolgens dringend dient gehospitaliseerd te worden wegens de letsels, zal de hospitalisatieverzekering verplicht dekking bieden.

Dekt een hospitalisatieverzekering na terrorisme?De verzekeraar kan opteren om de kosten ten gevolge van terrorisme hetzij zelf ten laste te nemen, hetzij zich aan te sluiten bij de VZW TRIP, de Terrorism Reinsurance and Insurance Pool. Deze VZW functioneert als een pool waaraan zowel verzekeraars als overheid bijdragen. De hospitalisatieverzekeraar die geopteerd heeft om zich aan te sluiten bij VZW TRIP en de medische kosten na een terroristische aanslag heeft bekostigd, kan deze uitgekeerde vergoedingen verhalen bij de VZW. Van de opgebouwde pool binnen TRIP wordt er jaarlijks 1 miljard EUR ter beschikking gesteld aan verzekeraars zoals de verzekeraar hospitalisatieverzekering, om uitbetaalde vergoedingen te bekostigen. Van de 1 miljard EUR nemen de verzekeraars en herverzekeraars de eerste schijf van 700 miljoen EUR voor hun rekening en de overheid de tweede van 300 miljoen EUR. Wanneer de totale kosten van de verzekeraars de 1 miljard EUR overschrijden, wordt er nog een terugbetaling voorzien maar tegen een beperktere verhouding (bv. 2 miljard EUR schade ten gevolge van terrorisme binnen jaar X). Bij het reduceren van de vergoedingen zal steeds de lichamelijke schade zoals bijvoorbeeld bij de hospitalisatieverzekering, primeren op materiële schade.

Goed om te weten is dat vrijwel elk individu in België beschikt over een hospitalisatieverzekering, hetzij op individuele basis, hetzij via zijn/haar werkgever.
Het begrip “terrorisme”

Als individu die beschikt over een hospitalisatieverzekering denkt men bijgevolg met een gerust hart te kunnen rond wandelen.
Enige vraag daarbij is wanneer er in verzekeringstermen sprake is van “terrorisme”. Of een gebeurtenis als een terroristische daad wordt aanzien, is afhankelijk van het oordeel van het comité terrorisme op overheidsniveau. De dekking van terrorisme geldt daarenboven slechts voor Belgische risico’s. Bijgevolg zal men moeten aantonen dat men als slachtoffer zijn gewoonlijke verblijfplaats in België heeft, of zijn vestiging als vennootschap.

Wanneer men zou getroffen worden als individu door een daad van geweld en men vervolgens zou gehospitaliseerd worden, zal men voor dekking van de hospitalisatieverzekering na terrorisme moeten nagaan of

– er sprake is van een daad van terrorisme;
– men zijn gewoonlijke verblijfplaats in België heeft.

Indien men niet beantwoord aan deze cumulatieve voorwaarden zal moeten nagegaan worden op basis van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis hospitalisatieverzekering of men via een andere vergoedingsgrond voor dekking in aanmerking komt.

Related Posts