De Goedkoopste Autoverzekering

De Goedkoopste Autoverzekering
De Goedkoopste Autoverzekering
Leestijd: 4 minuten

Wie een nieuwe auto of tweedehandswagen koopt, dient zich in België verplicht te verzekeren. Een autoverzekering is immers één van de weinig verplichte verzekeringen in België. Wie denkt de beste autoverzekering gevonden te hebben door simpelweg de goedkoopste autoverzekering te nemen, is er aan voor de moeite. De voorwaarden van de verzekeringen kunnen immers sterk verschillen tussen autoverzekeraars. In elk geval loont het vergelijken van autoverzekeringen.

Welke schade dekt een autoverzekering?

Los van het gegeven of men voor de goedkoopste autoverzekering intekent, bieden verzekeraars in principe dezelfde basisdekking. De autoverzekeraar zal bij een ongeval in fout alle burgerlijke aansprakelijkheid van zijn verzekerde bestuurder overnemen. Anders gesteld: indien men een ongeval in fout veroorzaakt en een andere wagen daardoor beschadigt, zal de autoverzekering alle schade van de andere wagen vergoeden. De autoverzekering zal daarbij niet alleen instaan voor de materiële schade aan de andere wagen, maar ook voor de lichamelijke schade van de andere bestuurder en/of passagier(s). De eigen materiële en lichamelijke schade die men bij een ongeval in fout zou lijden, zal nooit vergoed worden. Onafhankelijk of men dan voor de goedkoopste autoverzekering opteert. Bovenstaande geldt evenwel uitsluitend voor de basisverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). De kaarten liggen anders van zodra men intekent voor een beperkte omniumverzekering of full omniumverzekering.

Aangezien de BA-verzekering een verplichte verzekering in België is, heeft de wetgever ook gesteld dat elke autoverzekering minimum een aantal waarborgen moet bieden. De basisdekking of minimumvoorwaarden zijn bij elke autoverzekering BA dus identiek. Zo zal elke autoverzekering BA verplicht een clausule bevatten dat de verzekeraar geen dekking biedt bij wedstrijden of snelheidsritten. Evenzeer dient een autoverzekering BA verplicht dekking te bieden bij een ongeval op het privéterrein. De wetgever poogde door middel van deze minimumvoorwaarden voor de autoverzekering BA het aantal betwistingen voor de rechtbanken te beperken.

Autoverzekering premie en voorwaarden vergelijken

Zoals hierboven gesteld, loont het vergelijken van autoverzekeringen. De meest eenvoudige wijze daarbij is gebruik maken van een online autoverzekering vergelijken-website. Dankzij dergelijke websites kan men eenvoudig nagaan welke schade de verzekeraar dekt, of er aanvullende voordelen zijn van de autoverzekering en hoeveel de exacte premieprijs bedraagt. Het achterhalen van de goedkoopste autoverzekering gaat men andere woorden niet zonder autoverzekeringen onderling te vergelijken.

In se ligt de premieprijs voor een autoverzekering BA bij de autoverzekeraars in dezelfde lijn. De markt van autoverzekeringen BA is immers een markt bij uitstek waarbij consumenten de prijs onderling vergelijken en durven over te stappen. Vrijwel elk individu heeft een auto nodig en zal dan ook bij het minste verschil een overstap overwegen. Toch blijken autoverzekeraars verschillende wijzen te hanteren om een premie te bepalen. Verzekeraars kunnen onder meer rekening houden met de aankoopprijs van de wagen, het vermogen van de wagen, het bestuurdersprofiel (uitsluitend ouders of ook jongeren), de plaats waar de wagen gestald wordt (in de stad of op het platteland) én het ongevallenverleden.

Autoverzekeraars BA zijn in België sinds 1 januari 2004 niet langer verplicht het bonus malus-systeem te hanteren. In de praktijk blijken de meeste autoverzekeraars op de één of andere manier wel het ongevallenverleden in de premieprijs te verrekenen. Zo kan een veilige chauffeur die reeds 3 of 5 jaar geen ongeval in fout heeft gehad, beloond worden met een bijkomende korting.

Goedkope autoverzekering voor jonge chauffeurs

Wie denkt als jonge chauffeur dat de wereld opengaat van zodra men zijn/haar rijbewijs heeft, heeft maar deels gelijk. Aan de vrijheid van een rijbewijs zijn bepaalde financiële consequenties verbonden. Men zal als jonge chauffeur zelf een autoverzekering dienen af te sluiten, dan wel in de polis van hun ouders opgenomen dienen te worden. Deze wijziging heeft echter steeds impact op de prijs van de autoverzekering. Autoverzekeraars stelden immers vast dat de risico’s bij een jonge chauffeur groter zijn, aangezien uit statistieken bleek dat ze gemiddeld meer dan volwassen chauffeurs bij een ongeval betrokken zijn. In de praktijk kan de goedkoopste autoverzekering voor een jongere zelfs het dubbele bedragen van dezelfde autoverzekering voor een 40-jarige.

Hoe kan men bv. als 18-jarige of 21-jarige besparen op de premieprijs?

Goedkoopste Autoverzekering1. Pas het bedrag van de franchise aan. Bij een omniumverzekering zal de autoverzekeraar in principe alle schade aan het eigen voertuig vergoeden, onder aftrek van een franchise of vrijstelling. Deze franchise vormt het eigen risico en een aansporen van autoverzekeraars om het aantal tussenkomsten van de omniumverzekering te beperken. Door een hogere franchise overeen te komen, zijn autoverzekeraars doorgaans bereid een meer voordelige premieprijs aan te bieden.

2. Moduleer het aantal kilometers en/of uren dat men kan rijden. Wanneer men het aantal kilometers per jaar als jongere zou beperken (bv. 5.000 kilometer) daalt het risico dat de jongere betrokken wordt bij een ongeval. Idem kan men afspreken dat de jongere niet mag rijden tijdens het weekend en/of ’s nachts.

3. Bijkomende rijlessen of rijvaardigheidscursus. Tot op heden is men in België niet verplicht om rijlessen te nemen via een rijschool bij het behalen van het rijbewijs. Men zou als jongere dus perfect het rijexamen kunnen slagen door te leren rijden via een privébegeleider. Door een autoverzekeraar de garantie te bieden dat men nog aanvullende rijlessen zal nemen bij een erkende rijschool kan men besparen op de prijs van de autoverzekering BA. Het bijwonen van een rijvaardigheid- en slipcursus is een andere manier om een goedkope autoverzekering te verkrijgen.

4. Beperk het vermogen van de wagen. Zoals hoger vermeld, zal bij een autoverzekering BA rekening worden gehouden met het vermogen van de wagen. Des te hoger het vermogen, des te meer kans – in de ogen van autoverzekeraars – dat men bij een ongeval betrokken wordt. Bij een omniumverzekering zou men op de premieprijs kunnen besparen door de cataloguswaarde beperkt te houden. De autoverzekeraar omniumverzekering dient immers ook in te staan voor het risico en mogelijk verlies van de eigen wagen.

5. Registratie van stuurgedrag. Bepaalde Belgische autoverzekeraars, zoals bv. AXA Bank, bieden jongeren nagenoeg dezelfde premieprijs als volwassen chauffeurs. Dit op voorwaarde dat de jongere bereid is zijn/haar rijgedrag te laten registreren. Via een zogenaamde zwarte doos wordt nagegaan bv. hoe bruusk de jonge chauffeur rondtoert.

Conclusie goedkope autoverzekering

Wie een goedkope autoverzekering wenst af te sluiten, zal alle troeven boven dienen te halen. Tracht de verzekeraar te informeren omtrent de premie die men elders ontving of bv. de veiligheidssystemen waarmee men de wagen wenst uit te rusten (zoals parkeerhulpsysteem). Tot slot loont het vergelijken van de extra’s die men bij de autoverzekering zou kunnen ontvangen, zoals bv. pechverhelping en carglass. Overbodige opties kunnen geschrapt worden en op die manier de premieprijs verlagen.

Related Posts