Cyberverzekering steeds meer vanzelfsprekend in België

Cyberverzekering steeds meer vanzelfsprekend in België
Cyberverzekering steeds meer vanzelfsprekend in België
Leestijd: 2 minuten

Cyberproblematiek wordt steeds groter in de wereld. Ook in België worden steeds meer cyberaanvallen gepleegd. Dat is voor verzekeringsmaatschappijen ook reden om meet met cyberpolissen te doen. Tegelijkertijd is er ook een duidelijke ontwikkeling te zien in de manier waarop deze polissen in elkaar steken. De voorwaarden voor Belgen worden bijvoorbeeld ook steeds strenger. Aan de andere kant wordt bijvoorbeeld door Belgische bedrijven al gesteld dat een cyberverzekering net zo vanzelfsprekend is als een brandverzekering. Het is belangrijk om eens te bekijken wat dit precies gaat betekenen in de komende tijd.

Specialisten in schade

Een ontwikkeling die te zien is in België is dat er meer gespecialiseerde verzekeraars zich bezighouden met de schades van cyberaanvallen. Dit heeft ertoe geleid dat er in de polisvoorwaarden flinke herzieningen zijn doorgevoerd. Zo wordt er door grote verzekeraars meer gekeken naar het risicomanagement ten opzichte van cyberaanvallen dat door bedrijven wordt gevoerd. Dit moet goed in elkaar zitten, anders kan er niet worden uitgekeerd. Wanneer de bedrijven niet kunnen aantonen voldoende veiligheid te bieden, dan zulle de verzekeraars hier een probleem van maken. Dat is een grote verandering ten opzichte van voorheen.

Belangrijk voor de consument

De verzekeraars zien het ook als belangrijk voor de consument dat er op deze wijze naar gekeken wordt. Het is voor bedrijven belangrijk dat zij hun risicomanagement op orde hebben. Zeker ook de IT-systemen horen daar tegenwoordig net zo goed bij. Dit moet zelfs beter dan gemiddeld zijn. De experts zijn het erover eens dat dit daarnaast ook tot flinke kortingen op de dekking kan leiden. Dit kan zelfs oplopen tot de helft van de schade. Dit komt vooral ook omdat de premies op dit moment niet in verhouding staan tot de schade. Dit lijkt ook niet zo snel rechtgetrokken te kunnen worden.

Explosief stijgend aantal schades

Het is duidelijk waar de stijgende vraag naar de verzekeringen vandaan komt. Er is ook een stijgende trend op het gebied van het aantal schades. Die stijging wordt zelfs explosief genoemd. Daardoor is deze markt snel gegroeid. Dit brengt ook weer nieuwe kansen met zich mee. Juist ook omdat er door de ontwikkelingen ook andere zaken een positieve groei laten zien. Daardoor wordt ook gekeken naar mogelijkheden om toch het maximale uit de dekking te kunnen halen. Hier spelen verzekeraars ook een grote rol in.

Kijken naar andere middelen

De cyberverzekering alleen lijkt in de toekomst niet voldoende voor Belgen. Het is daarom ook belangrijk om naar andere middelen te kijken. Zo worden tussenpersonen benaderd om hulp te bieden bij het verzorgen van de risicoanalyse. Daarvoor komen steeds meer tools beschikbaar. Op die manier is het risicomanagement te verbeteren op de punten waar dit hoog nodig is. Het helpt ook om verzekeraars de beveiliging een belangrijk punt in de polissen te maken. Dit zal meer en meer een rol gaan spelen in België. Op alle vlakken is het dan ook belangrijk om hierop de aandacht te blijven vestigen. Verzekeringen veranderen daardoor dus ook flink.

Related Posts