Bromfietsverzekering Vergelijken

Kies de juiste Bromfietsverzekering

Op zoek naar betrouwbare info om aan Bromfietsverzekering vergelijken te doen? Onderstaande beknopte tekst gidst je eenvoudig doorheen het landschap van bromfietsen en bromfietsverzekeringen. Een bromfiets kan het best beschouwd worden als de kruising tussen een standaardfiets en een motor. Naar Belgisch recht mogen bromfietsen maximaal 45km/u rijden. Elke bestuurder van een bromfiets is bovendien verplicht een valhelm te dragen en zijn voertuig te verzekeren voor eventuele ongevallen.

VerzekeraarFormule
Yuzzu Bromfietsverzekering
- Voorheen Touring Verzekeringen
- Online Simulatie & Aanvraag binnen 5 minuten
- Zeer scherpe premie
- BA Bromfiets
- Rechtsbijstand (optioneel)
Niet beschikbaar

Wettelijk minimum

Wettelijk gezien moet elke bestuurder van een bromfiets een BA-verzekering (Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid) afsluiten. Deze BA-verzekering zal tussenkomen in de schade wanneer een ongeval met het voertuig (lees bromfiets) veroorzaakt werd door één van de gedekte personen. In het Belgisch recht heeft een slachtoffer in principe recht op een volledig herstel van de schade die hem door de aansprakelijke persoon werd veroorzaakt. Op basis van de art.1382 BW-regel (fout-schade-oorzakelijk verband) zou met andere woorden de aansprakelijke compleet zelf voor het schadegeval moeten instaan.

Het volstaat dat het slachtoffer de schade (wat in de regel niet zo moeilijk is), een fout (een gedraging die een normaal, zorgvuldig en bedachtzaam persoon in dezelfde concrete situatie niet zou hebben begaan), en een oorzakelijk verband tussen de twee voorgaande factoren aantoont. Om de grote omvang van deze schadeposten te vermeiden, zijn bestuurders derhalve verplicht een BA-verzekering af te sluiten. De BA-verzekeraar zal dan alle schade dekken die derden door het ongeval hebben geleden. Een dergelijke bromfietsverzekering met BA-dekking strekt zich uit over alle landen die op de zogenaamde ‘groene kaart’ vermeld staan.

Andere mogelijkheden

Bromfietsverzekering vergelijken via Simpel.be

Een BA-verzekering is voor elke bestuurder van een bromfiets het absolute minimum. Geheel vrijblijvend kunnen er nog andere extra verzekeringen afgesloten worden, om het risico op schade zoveel mogelijk te beperken. Natuurlijk zijn er talloze verschillen binnen deze verschillende ‘vrijblijvende’ verzekeringen. Bromfietsverzekeringen vergelijken is dus geen overbodige luxe wanner je twijfelt om een dergelijke aanvullende verzekering af te sluiten.

In de eerste plaats kan er geopteerd worden voor een aanvullende rechtsbijstand-optie. Een rechtsbijstandverzekering zal tussenkomen voor alle juridische geschillen en vragen rond de bromfiets. Stel dat het slachtoffer van een ongeval niet tevreden is met de uitgekeerde vergoeding door de verzekeraar en een advocaat onder de arm neemt, dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar alle kosten van de eigen advocaat en de juridische procedure voor zijn rekening nemen.

Verschillen in de aanvullende rechtsbijstand-optie kunnen liggen in het feit of de verzekerde al dan niet de vrije keuze heeft qua advocaat en gerechtsexpert, of er een bepaald maximum is qua tussenkomst (bv. 1.000.000 euro op jaarbasis) en of een strafrechtelijke overtreding mee gedekt wordt (bv. twist na een verkeersinbreuk). Het grote voordeel van een rechtsbijstandverzekering is dat niet alleen de contractuele schade, maar ook de buitencontractuele schade mee verzekerd is. Bestaat er bijvoorbeeld twist over terugvordering van de schade die jij leed ten gevolge van een door een derde veroorzaakt ongeval? Dan springt de rechtsbijstandsverzekeraar graag bij.

Geen overbodige luxe

Geen overbodige luxe bij een bromfietsverzekering is ook een brand- of brand-&diefstalverzekering. In geval van schade door brand of door diefstal van de bromfiets, zal de verzekeraar alle schade vergoeden. Qua vergoeding van de bromfiets, bestaan er grofweg gezien twee mogelijkheden: ofwel wordt er verzekerd aan de nieuwwaarde van de bromfiets, ofwel aan de afschrijvingswaarde.

Dekking op basis van afschrijving: De verzekeraar zal met de verzekeringsnemer een vast percentage overeenkomen waartegen de bromfiets maandelijks in waarde daalt. Bijvoorbeeld 2,5%/maand. In geval van een brand of diefstal zal de verzekeraar vergoeden op basis van de huidige waarde.

Dekking op basis van nieuwwaarde: Wanneer je als verzekeringsnemer voor een dergelijke verzekering opteert, betaalt de verzekeraar de integrale aankoopsom terug. Je verliest met andere woorden geen enkele cent door het gebruik van de bromfiets tussen de aankoopdatum en datum van brand of diefstal.

Bromfietsverzekering Vergelijken

Twijfel je over de al dan niet aanschaf van een brand-&diefstalverzekering voor de bromfiets? Vergelijk dan de verschillende aanbiedingen op de markt. Bepaalde verzekeraars dekken immers ‘gratis’ toebehoren en accessoires van de bromfiets mee. Ook kan er verschil liggen in het feit of alleen effectieve diefstal gedekt wordt, of dat ook poging tot diefstal onder het verzekerde valt.

Een lichamelijke ongevallenverzekering verkeer keert bij een verkeersongeval met lichamelijke schade een vast bedrag uit. Ongeacht of je nu in fout bent of niet, de verzekerde krijgt het vooraf overeengekomen bedrag integraal op zijn rekening gestort.