Brandverzekering Vergelijken

Vergelijk alle Brandverzekeringen

Waarom brandverzekering vergelijken? Als eigenaar of huurder van een woning is het een must om de woning goed te beschermen tegen onverwachte risico’s. Zo kan iedereen geconfronteerd worden met bv. een plotse overstroming, brand of inbraak. Het vinden van de beste brandverzekering is dan ook een vraag waar veel gezinnen mee spelen.

>>Klik hier voor de meest gekozen brandverzekering <<

VerzekeraarFormules
DVV CocoonDVV
- Formules voor eigenaren, huurders en jongeren
- 1 pakket voor verzekeringen en woonkredieten
- Cocoon Start speciaal voor jongeren
Bekijk aanbod >
- Cocoon
- Cocoon Start (jongeren)
Simuleer gratis >
KBC BrandverzekeringKBC
- Formules voor eigenaren, huurders en verhuurders
- KBC Smarthome sensoren en smartphone app
- Ook mogelijk voor tweede woning
- Schade aangeven via KBC app
Sluit je als huurder je brandverzekering van KBC online af? Vul dan bij de start van je aanvraag de kortingscode RENT2023 in en krijg het eerste jaar tijdelijk 2 maanden gratis. Actie geldig van 1 augustus tot en met 31 oktober 2023.
Bekijk aanbod >
- BrandverzekeringSimuleer gratis >

Of een brandverzekering verplicht is en hoe men het meeste uit het brandverzekering vergelijken haalt, ontdekt men hieronder.

Start met Brandverzekering vergelijken

Een brandverzekering of woonverzekering beschermt jouw woning tegen verschillende risico’s. Een brandverzekering komt niet enkel tussen voor brand, maar ook bij stormschade, waterschade, natuurrampen en andere scenario’s. Hoewel een “brandverzekering” de meest benutte benaming is, zou er in praktijk dus beter sprake zijn van een “woningverzekering”. Een brandverzekering zorgt daarnaast voor een dekking van de aansprakelijkheid wanneer jouw woning of inboedel schade zou berokkenen aan derden. Bv. wanneer een bezoekend vriend of familielid gevangen zou raken tijdens een brand en ernstige brandwonden zou hebben, dan komt de woonverzekering tussen voor jouw aansprakelijkheid.

Geen verplichting

In België is er geen verplichting om een woning te verzekeren met een brandverzekering. Dit betekent dat men als eigenaar of huurder nooit wettelijk verplicht is om een brandverzekering af te sluiten. Wel bestaan er situaties waarin men een brandverzekering om andere redenen verplicht dient af te sluiten. Zo kan een verhuurder via de huurovereenkomst zijn huurder verplichten om een brandverzekering af te sluiten. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de brandverzekering voor eigenaars en de brandverzekering voor huurders. Dit zal ook resulteren in een andere premieprijs.

Nochtans wordt het aangeraden dat zowel de eigenaar als de huurder een brandverzekering afsluiten, aangezien op die manier wordt vermeden dat een bepaald schadegeval niet zal worden gedekt door zowel de ene als de andere brandverzekeraar. Ook voor een eigenaar kan het verplicht zijn een brandverzekering af te sluiten. Zo bevatten de meeste woonkredieten de bewoording dat de eigenaar verplicht is de woning van de hypothecaire lening te beschermen via een brandverzekering. In praktijk kiezen gelukkig meer dan 90% van alle Belgen voor een woonverzekering.

Wat dekt een brandverzekering

Brandverzekering vergelijken - Simpel.beZoals hierboven vermeld, is een brandverzekering niet wettelijk verplicht. Sluit men toch een brandverzekering af, dan stelt de Belgische wetgever dat de verzekeringsovereenkomst een aantal minimale beschermingen moet bevatten, de zogenaamde basisdekkingen. De volgende basisdekkingen of basiswaarborgen mag je verwachten van een brandverzekeraar: brand, ontploffing of implosie; aanbotsen door een dier, een voertuig of luchtvaartuig; blikseminslag; aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme); storm en hagel; sneeuw- en ijsdruk op daken; en natuurrampen.

De meeste brandverzekeraars breiden deze basisdekking nog uit met een dekking voor de schade die veroorzaakt wordt door inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen; vallen van een boom op het gebouw; rook- en roetschade; waterschade door breuk van leidingen, insijpelen door het dak, sanitaire installaties of huis- houdapparaten (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn); glasbreuk (bv. breuk van een keramische kookplaat of tv-scherm); schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak (opgelet: soms geldt deze dekking alleen als de verzekerde ook koos om zich te verzekeren tegen diefstal); stookolieschade (goed om te weten is dat sommige verzekeringen deels de saneringskosten van de grondvervuiling dekken die de weggevloeide olie heeft veroorzaakt.)

Aanvullende dekking

Daarnaast zorgen de meeste woonverzekeringen ook voor een aanvullende dekking. Deze aanvullende dekking vergoedt niet de rechtstreeks veroorzaakte schade, maar wel de kosten die indirect bij een schadegeval komen kijken. De vaakst voorkomende aanvullende dekkingen zijn: kosten om te voorkomen dat er nog meer schade zou zijn; kosten om bij dreigend gevaar schade te voorkomen; kosten om jouw spullen te bewaren tijdens de herstellingen aan de woning; sloopkosten en transportkosten van het puin; kosten van de huisvesting wanneer je woning onbewoonbaar is door een schadegeval; het “verhaal van derden”, omdat men aansprakelijk is voor de materiële schade bij anderen (bv. wanneer een brand van jouw appartement overslaat naar het appartement van de buren); BA Gebouw (de burgerlijke aansprakelijkheid die men heeft als “bewaarder” van de woning) (bv. een losliggende dakpan die valt op een voetganger op de stoep).

Naast de basisdekkingen en aanvullende dekkingen, bestaat er de mogelijkheid dat de verzekeraar extra dekkingen (tegen betaling) aanbiedt. Dit heten de optionele of facultatieve dekkingen. De woonverzekering bevat dus niet automatisch deze dekkingen, maar men kan vrijblijvend aangeven dat men een dekking wenst tegen inbraak (en meestal ook tegen vandalisme); en de indirecte of onrechtstreekse verliezen. Deze laatste categorie vergoedt de kosten van bv. telefonie, postzegels en administratie na een schadegeval. Het mag dus duidelijk zijn dat een brandverzekering meer vergoed dan alleen de schade veroorzaakt door een brand. Het belangrijkste aspect daarbij is om aan brandverzekering vergelijken te doen. Op de Belgische verzekeringsmarkt zijn er immers tientallen verschillende aanbieders van brandverzekeringen en woonverzekeringen met elk hun eigen verzekeringspakket.

Wat dekt een brandverzekering niet?

Zoals hierboven verduidelijkt, weet men dat een brandverzekering eveneens de kosten ten gevolge van waterschade, glasbreuk, ijsdruk of natuurrampen vergoedt. Maar bepaalde schade wordt door de woonverzekering niet vergoedt. Het gaat om de volgende gevallen:

1. Schade die door de verzekeringsnemer en/of zijn gezinsleden opzettelijk worden veroorzaakt. Het gaat dan bv. om de situaties waarbij iemand bewust en opzettelijk zijn/haar huis in brand steekt of het bad laat overlopen om zelfmoord te plegen. Wanneer daartegenover een kind met lucifers aan het spelen is en per ongeluk de woning in brand steekt, zal er geen sprake zijn van opzet.

2. Schade door inbraak. Inbraak is niet standaard inbegrepen in de basisdekkingen en aanvullende dekkingen. Wanneer men de schade van bv. een ingeslagen ruit vergoedt zou willen zien, zal men met de verzekeraar moeten overleggen om deze dekking tegen betaling te laten opnemen in de verzekeringspolis (zie hierboven optionele of facultatieve dekking). De verzekeraar kan daarnaast vereisen dat de verzekerden zelf de schade trachten te beperken, door bv. een alarmsysteem te installeren. Wanneer men tegen deze afspraken in geen alarmsysteem voorziet, zal men niet of slechts op een deel vergoeding aanspraak kunnen maken.

3. Schade ten gevolge van oorlog, een bezetting of inbeslagname worden niet vergoed. Het idee daarbij is dat de verzekeraar van de woonverzekering hierbij veel situaties moet vergoeden, en de verzekeraar failliet zou gaan mocht hij alles moeten betalen.

4. Bij waterschade door een gebroken leiding of defect toestel zal de brandverzekeraar niet de kost van de gebroken leiding of het defecte toestel vergoeden. De verzekeraar woningverzekering zal wel de gevolgschade voor haar rekening nemen.

Daarnaast kan de verzekeringspolis, buiten de basisdekkingen, een beperking op bepaalde schadegevallen bevatten.

Brandverzekering hernieuwen

Een brandverzekering wordt afgesloten onder een polis van 1 jaar. Dit impliceert dat alle risico’s gelinkt aan de woning en inboedel die zich voordoen tussen het afsluiten van de woonverzekering én 1 jaar nadien, zullen worden vergoed. Om gezinnen te beschermen voorziet artikel 85 van de Verzekeringswet een automatisch hernieuwing van de brandverzekering. Indien het gezin niet 3 maanden vóór de verjaardag van de woonverzekering aangeeft dat zij wenst dat de woonverzekering beëindigd wordt, dan zal de overeenkomst automatisch voor opnieuw 1 jaar worden hernieuwd. Dit heet in het verzekeringsrecht “de stilzwijgende verlenging”.

Het doel van deze hernieuwing van de brandverzekering is vermijden dat gezinnen plots zonder dekking van hun brandverzekering zouden vallen. Wanneer men bv. niet of te laat de premie van hun brandverzekering zou hebben betaald, zou men anders zonder dekking van de verzekeraar belanden. In de praktijk is het ook niet toegestaan om een brandverzekering voor langer dan 1 jaar af te sluiten. Wie dus nu de beste inboedelverzekering meent gevonden te hebben, zal merken dat het niet mogelijk zal zijn om deze gedurende bv. 3 of 5 jaar te laten lopen.

Hoeveel vergoedt mijn brandverzekering

Geconfronteerd worden met een brand of overstroming is nooit leuk. Gelukkig kan men met het geld van de woonverzekering de schade herstellen en/of iets nieuws bouwen. Hoeveel geld krijgt men van de brandverzekeraar?

Wanneer men eigenaar is van de woning dan zal men een vergoeding in nieuwwaarde krijgen. Dit betekent dat men de woning opnieuw in zijn toestand als vóór de brand moet kunnen herstellen. Wanneer bv. de prijzen van bouwmaterialen de voorbije jaren sterk gestegen zijn, dan zal men toch deze hogere vergoeding ontvangen. Irrelevant daarbij is de waarde van de grond. Bij een brand blijft deze grond immers onaangeroerd en zal dus ook niet meegenomen worden in de berekening van de nieuwwaarde.

Wanneer men huurder is van de woning, vergoedt de verzekeraar de werkelijke waarde van de gehuurde woning. Dit is de nieuwwaarde min de slijtage. Als huurder heeft men de verplichting om na de huurperiode de woning terug af te leveren in de staat als bij het aangaan van de huurovereenkomst. De aansprakelijkheid van de huurder is daarbij beperkt tot de werkelijke waarde van de woning. Voor een goede berekening van de werkelijke waarde kan men contact opnemen met de brandverzekeraar.

De Nieuwwaarde

Voor de inboedel is de dekking beperkt tot de nieuwwaarde. De verzekeraar kan deze vergoeding verminderen indien er meer dan 30% slijtage aan de inboedel is. Hou er rekening mee dat de algemene voorwaarden van de verzekeraar een (beperkte) vergoeding kunnen voorzien voor juwelen of andere waardevolle voorwerpen.

De meeste Belgische verzekeraars maken ook gebruik van het “evenredigheidsbeginsel”. Dit betekent dat wanneer men slechts een deel van de woning verzekert, dat eveneens de vergoeding tot dat deel zal beperkt worden. Bv. Julie en Jan kopen een appartement van € 200.000. Omdat ze reeds als startend koppel veel premies moeten betalen, besluiten ze hun brandverzekering af te sluiten voor € 150.000 (75% van de nieuwwaarde). Wanneer er ten gevolge van een ontploffing in de keuken voor € 10.000 schade is, dan zal de brandverzekeraar deze voor ‘slechts’ € 7.500 (75%) vergoeden. Verzekeraars nemen echter in hun brandverzekering meestal op dat de brandverzekering moet afgesloten worden voor de volledige waarde van de woning. Goed de kleine lettertjes lezen is dus de boodschap.

Tips brandverzekering vergelijken

Tips voor tijdens het Brandverzekering vergelijken:

1. Weeg de maximale dekkingen af tegenover de waarde van de woning. De algemene voorwaarden van de brandverzekering zullen een opsomming bevatten van de maximale dekkingen voor materiële en lichamelijke schade. Is jouw appartement of huis gelegen in een vrijstaande omgeving en is er weinig kans dat andere woningen bij een brand mee aangetast zullen worden? Dan is het minder interessant om een brandverzekering met een zeer hoge dekking af te sluiten.

2. Vergelijk de prijs van bijkomende schadegevallen. Bekijk wat de totale prijs van de beste inboedelverzekering is inclusief de dekking van bv. diefstal.

3. Bijkomende voordelen? Check. Bepaalde verzekeraars geven bij een brandverzekering automatisch een dekking mee voor een vakantiewoning, studentenkot, of garagebox die elders dan de woning gelegen is.

4. Is er bij de brandverzekering een franchise? De franchise of het eigen risico is het bedrag dat sowieso voor eigen rekening is. Dit “remgeld” werd door verzekeraars ingevoerd om te vermijden dat gezinnen te snel gebruik zouden maken van hun verzekering. Sinds 2007 is er voor verzekeraars geen verplichting meer om een franchise bij een brandverzekering te hanteren. In de praktijk blijken de meeste brandverzekeraars wel nog een franchise van € 250 te hanteren. Dit is het bedrag dat vroeger door de wet verplicht was gesteld.

Hoewel een brandverzekering niet verplicht is in België, is een woning verzekeren via een woningverzekering een must. Niet alleen vermijd je schade aan de eigen woning, je zorgt er eveneens voor dat je aansprakelijkheid t.a.v. buren en toevallige voorbijgangers beperkt blijft. Brandverzekering vergelijken en de juiste dekking kiezen is dan ook erg belangrijk.

Geen keuze kunnen maken?

67% van onze bezoekers kiest voor een brandverzekering van DVV.

Klik hier om het aanbod van DVV te bekijken >

×