Bob en het verzekeringsaspect

Bob en het verzekeringsaspect
Bob en het verzekeringsaspect
Leestijd: 3 minuten

Met de aankomende tuinfeesten en iets verder de eindejaar periode, wordt er regelmatig te diep in het glas gekeken. Een Bob, lees persoon die nuchter blijft en uiteindelijk personen veilig op hun bestemming aflevert, is een graag gezien persoon. Maar wat wanneer de Bob een ongeval veroorzaakt? Is hij of zij dan aansprakelijk voor de schade die uit het ongeval voortvloeit?

Probleemstelling

Bovenstaande vraagstelling is gebaseerd op het reële verhaal van twee bevriende koppels. Na een avondje stappen blijkt de mannelijke helft van het ene koppel (dhr. X) te diep in het glas gekeken te hebben. Gelukkig zijn de vrouwelijke en mannelijke helft van het andere koppel (mevr. Y en dhr. Z) wel nuchter. Mevr. Y besluit met de wagen van dhr. X het koppel thuis af te zetten, en nadien weer in te stappen in de eigen wagen met dhr. Z. Jammer genoeg veroorzaakt mevr. Y op de baan een ongeval. Mevr. Y wordt gedagvaard door de advocaat van dhr. X en zijn vrouw voor de materiële schade aan de wagen, de fysieke schade en de morele schade van dhr. X. Sinds het ongeval leidt dhr. X aan geheugenverlies, valt hij regelmatig flauw en heeft last van blijvende hoofdpijn. Na enige juridische strijd besluit de rechter niet de denkpiste van dhr. X en zijn advocaat te volgen. Mevr. Y moet als bereidwillige bBOB en de BA-verzekeringob dus niet opdraaien voor de fysieke en morele schade van dhr. X. Wel blijft zij aansprakelijk voor de materiële schade aan de wagen van dhr. X.

Is Bob zijn nu een vergiftigd geschenk? Integendeel, wie met meer dan 0,5 promille een verkeersongeval veroorzaakt kan op geen enkele dekking rekenen van zijn omnium-verzekeraar. Het loont dus absoluut nog de moeite een nuchtere bestuurder achter het stuur te laten plaatsnemen.

BA-verzekering

Normaal gezien is elk voertuig verzekert voor de schade die het zou aanbrengen aan derden. De BA-verzekeraar (Burgerlijke aansprakelijkheid-verzekeraar) moet dus ook dekking bieden wanneer het voertuig bestuurd werd door iemand anders dan de eigenaar op het moment van het ongeval.

Wat dekt de BA-verzekeraar dan concreet?

– De materiële schade aan het voertuig van de andere chauffeur die betrokken is bij het ongeval. Plus de lichamelijke schade aan de bestuurder en de inzittenden van het andere voertuig.

– De lichamelijke schade aan de inzittenden van het eigen voertuig, ook als de eigenaar van de wagen zelf inzittende is. Met andere woorden: de eigenaar van het voertuig kan zelf een vergoeding krijgen voor lichamelijke schade door zijn eigen voertuig.

Welke schade moet de Bob dan zelf betalen?

– De eigen lichamelijke schade. Een BA-verzekering dekt nooit de lichamelijke schade van de bestuurder. Wenst hij of zij toch dekking te hebben hiervoor? Dan behoort de eigenaar van het voertuig een bestuurdersverzekering af te sluiten die de lichamelijke schade van de bestuurder (ongeacht of het op dat moment de eigenaar is die rijdt) dekt.

– De materiële schade aan de wagen waarmee hij/zij rijdt als hij de schade veroorzaakt heeft. Enkel wanneer de wagen een omnium-dekking heeft zal ook de eigen schade aan het voertuig door de verzekeraar vergoedt worden. Een gewone BA-verzekering biedt enkel dekking voor de materiële schade van de tegenligger. Belangrijk is dus de vraag wie het ongeval veroorzaakt heeft. Als de Bob niet in fout is en het ongeval niet veroorzaakt heeft, dan is het de verzekering van de andere chauffeur die moet betalen. Als het ongeval aan Bob te wijten is, komt de verzekerkaar niet tussen. Gevolg? De Bob zal zelf de schade aan het voertuig van de vriend moeten vergoeden. Ookal gaat het om een niet-betaalde opdracht of louter occasioneel vervoer zonder bijbedoelingen.

In se gaat het om een schoolvoorbeeld van de juridische vorm “bruiklenen”. In de wet is bepaalt dat in geval van bruikleen “de lener gehouden is de geleende zaak in dezelfde hoeveelheid en hoedanigheid en op de overeengekomen tijd terug te geven. Wanneer de lener in de onmogelijkheid verkeert de geleende zaak in dezelfde hoedanigheid terug te geven, is hij gehouden de waarde van het geleende goed te betalen”.

Conclusie

Zinnens om na een avondje uit Bob te spelen? Speel dan juridisch safe en onderteken met de eigenaar van het voertuig een overeenkomst dat hij of zij de schade aan het voertuig zal betalen in geval van een ongeval. Geen eenvoudige opdracht omdat de meeste Bobs onderlinge vrienden zijn. Bovenvermelde probleemstelling maakt echter duidelijk dat in geval van geld en ernstige schade de vriendschap snel achter de rug is. Bovendien heeft deze onderlinge overeenkomst geen juridische waarde als er opzet of grove fout in het spel is. Bij overdreven snelheid en vervolgens een ongeval zal de Bob de overeenkomst niet kunnen inroepen als ontsnappingsmechanisme.

Related Posts