Biedt annulatieverzekering hulp bij abrupt staken van reis?

Biedt annulatieverzekering hulp bij abrupt staken van reis?
Biedt annulatieverzekering hulp bij abrupt staken van reis?
Leestijd: 3 minuten

Biedt annulatieverzekering hulp bij abrupt staken van reis?Gelet op de recente terreurdreigingen in Brussel en de diverse stakingen op Brussels Airport is de vraag in hoeverre een annulatieverzekering dekking biedt tegen deze onaangename gebeurtenissen? Ontvangt men een tegemoetkoming als men zijn/haar reis moet verschuiven of zelfs – in extremis – volledig aan zich moet laten voorbijgaan?

Wanneer een reiziger geconfronteerd wordt met een aanslag of wilde staking is een vliegtuigmaatschappij niet verplicht de gemaakte annulatiekosten aan de reiziger terug te betalen. Zelfs de passagiers die beschikken over een annulatieverzekering ontvangen op grond van deze verzekering geen vergoeding. Vliegtuigmaatschappijen zijn op grond van Europese reglementering verplicht om “een” oplossing aan te reiken. Volgens Patricia Leers, advocate bij A-law interpreteren vliegtuigmaatschappijen dit op zeer verschillende wijzen. “Zij kunnen dan de vlucht terugbetalen of een andere vlucht aanbieden naar dezelfde bestemming of op een later tijdstip. Maar de maatschappijen interpreteren die richtlijnen elk op hun eigen manier.”

Volgens Leers zijn vliegtuigmaatschappijen in elk geval verplicht om de reizigers telefonisch van de annulatie omwille van terreur of staking in te lichten. Op basis van een steekproef bij enkele passagiers die betrokken waren bij de aanslag in Brussel, bleek dit niet altijd het geval te zijn. Zo was er een man die ten tijde van de aanslagen in Brussel in San-Francisco verbleef en zelf contact moest opnemen met de vliegtuigmaatschappij of er iets gewijzigd was in zijn vluchtschema. “Toen hebben zij mij, zoals de Europese richtlijnen dicteren, alternatieve vluchten aangeboden, maar daarvoor moest ik langer op mijn bestemming blijven”, Aldus de man. Uiteindelijk kreeg hij een vlucht richting Amsterdam aangeboden. Vandaar moest hij zelf opdraaien voor de reiskosten naar huis. “Dat is een duidelijk voorbeeld van hoe de maatschappijen een eigen interpretatie geven aan de Europese richtlijn”, reageert Leers. “De maatschappij gaat er in dat geval van uit dat zij haar plicht gedaan hebben.”

Wat zijn de mogelijkheden als reiziger?

Zoals hierboven verduidelijkt, zijn vliegtuigmaatschappijen niet verplicht om de annulatiekosten van de reis terug te betalen. Idem kan men als reiziger niet bij de annulatieverzekeraar aankloppen. Tot wat kan men dan een toevlucht nemen?

In de eerste plaats zou men als gestrande passagier een klacht kunnen indienen tegen de vliegtuigmaatschappij. Wanneer bijvoorbeeld de vliegtuigmaatschappij zelf geen telefonisch contact zou hebben opgenomen, zou men het klachtenformulier van de vliegtuigmaatschappij kunnen invullen. “De maatschappijen zijn verplicht je daarvan op de hoogte te brengen. Maar in de praktijk moet jij vaak het opzoekwerk verrichten om het dossier op de websites te vinden”, aldus Leers.

Een tweede mogelijkheid is contact opnemen met de nationale instantie die bevoegd is om in België te waken over de rechten van reizigers. In België is de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer aangeduid als bevoegde instantie. “Als het incident op een luchthaven van vertrek buiten de EU gebeurde, maar er een Europese luchtvaartmaatschappij bij betrokken is, kunnen passagiers een klacht indienen bij de nationale instantie die bevoegd is voor het toezicht in het EU-land van hun bestemming,” aldus de advocate. Tot slot zou men als misnoegde passagier contact kunnen opnemen met een advocaat. “Dat heeft een versnellende werking en leidt in de meeste gevallen tot een spontane betaling, zij het dat het niet altijd vanzelfsprekend is contact te krijgen met een verantwoordelijke persoon bij de luchtvaartmaatschappijen. Al hebben wij in onze praktijk nog geen zulke klachten moeten behandelen”, aldus advocate Leers.

Te onthouden: Belangrijk is dat bij “buitengewone omstandigheden” – zoals een plotse staking – een vliegtuigmaatschappij, noch annulatieverzekering verplicht is financieel tussen beide te komen. De verantwoordelijkheid rust bij uitsluitend bij de vliegtuigmaatschappij om een passende oplossing aan te bieden. Daarbij hebben ze hebben de plicht de reiziger de keuze te geven tussen:

– terugbetaling van het ticket (het volledige bedrag of het gedeelte van het ticket dat niet werd gebruikt); of
– een andere vlucht naar de eindbestemming bij de eerste gelegenheid; of
– een vlucht op een latere datum naar keuze (in functie van de beschikbaarheid van plaatsen).

Related Posts