Belgische banken en verzekeraars scoren goed

Belgische banken en verzekeraars scoren goed
Belgische banken en verzekeraars scoren goed
Leestijd: 2 minuten

De Belgische banken en verzekeraars hebben goede punten gehaald tijdens hun laatste rapport. Zowel Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV, KBC Groep, als Belfius en de Bank of New York Mellon reageerden dan ook positief op de score die ze ontvingen van de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB nam het voorbije jaar de balansen door van de 130 grootste Europese banken, waaronder ook enkele banken actief in België. Concreet wenste de ECB te vernemen of banken de waarde van hun bezittingen en de risico’s die ze lopen goed inschatten. Daarnaast werd er een “stresstest” uitgevoerd, in die zin dat werd nagegaan of de banken bij een diepe economische crisis overeind zouden blijven staan.

Stresstest

De stresstest werd in België uitgevoerd op de banken Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV, KBC, Belfius, Axa Bank Europe, Dexia en effectenbewaarder Bank of New York Mellon. Om voor de test te slagen moesten banken tijdens het balansonderzoek (AQR) beschikken over een kapitaalbuffer van 8 procent ten opzichte van hun openstaande leningen. Daarnaast moeten ze aantonen dat de buffer niet lager wordt dan 5,5 procent bij een diepe economische crisis. In totaal slaagden 25 banken uit 11 verschillende lidstaten niet voor de stresstest. Voor de banken uit België ging het om de falers Axa Bank Europe en Belfius.

De meeste banken reageerden dan ook positief op hun geslaagd cijfer van de ECB. “Het resultaat van deze uitBelgische Banken en Verzekeraarsgebreide beoordeling geeft het duidelijke signaal aan onze 1,6 miljoen cliënten dat Argenta Spaarbank financieel gezond en solide is,” aldus CEO van Argenta Spaarbank John Heller. “Tegelijk is het een bevestiging dat de strategische koers die we varen de juiste is. Argenta wil een duurzame bank en verzekeraar zijn, waarbij de veiligheid een strategisch element vormt.” “De voorbije twaalf maanden hebben we hard gewerkt en constructief samengewerkt met de ECB”, stelt Johan Thijs, CEO van KBC Groep. “Ondertussen is 2014 al een cruciaal jaar geweest voor KBC. KBC heeft alle resterende legacy CDO’s verder ontmanteld, het risicoprofiel van de groep aanzienlijk verlaagd en het desinvesteringsplan volledig afgerond dat het in november 2009 was overeengekomen met de Europese Commissie. KBC is nu klaar voor nieuwe uitdagingen. Onze strategie blijft gericht op duurzame en rendabele groei via ons bankverzekeringsmodel en op een superieure klantentevredenheid.”

Kleine nuance: Axa Bank Europe, één van de twee falers, heeft inmiddels een kapitaalinjectie gekregen van zijn Franse moedergroep en voldoet vandaag de dag wel aan de vereisten van de ECB. Echter ontwierp de ECB zijn status in een eerdere fase, en worden de resultaten pas periodiek herbekeken. Dexia, welk uitdovend is, heeft een speciale behandeling gekregen omdat de groep in een restscenario zit en geniet van een staatsgarantie. Van Dexia wordt niet verwacht dat ze haar kapitaal verhoogt om aan de eisen van de ECB te voldoen. Al bij al mogen de Belgische banken en verzekeraars dus niet klagen. Hetzij slaagden ze voor de test, hetzij werden er maatregelen genomen om binnenkort aan de verwachtingen van de ECB te voldoen. De Belgische spaarder en verzekeringsnemer kan dus op beide oren slapen in geval van een nieuwe crisis.

Related Posts