Baloise eerste verzekeraar tegen burn-out

Baloise eerste verzekeraar tegen burn-out
Baloise eerste verzekeraar tegen burn-out
Leestijd: 2 minuten

Verzekeraar Baloise is de eerste verzekeraar die via zijn polis “gewaarborgd inkomen” een financiële vergoeding toekent in geval van burn-out. Verzekerden kunnen dankzij de polis genieten van één jaar lang tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid. Zo berichtte althans de verzekeraar afgelopen week via zijn woordvoerder Bart Walraet.

Op die manier speelt Baloise in op een algemeen maatschappelijk probleem. Niet alleen fysieke, maar ook psychische aandoeningen kunnen aan de basis liggen van arbeidsongeschiktheid. Sommige andere verzekeraars bieden reeds een tussenkomst aan in de vorm van gewaarborgd inkomen in geval van een burn-out, maar hanteren daarbij langere wachtperiodes zoals één jaar. De vernieuwde polis van Baloise treedt al in werking na amper dertig dagen. Dertig dagen is de doorsnee regel voor bedienden waarbinnen men kan terugvallen op het gewaarborgd loon. Na deze periode valt men terug op een ziekte-uitkering, welke doorgaans veel lager ligt. Volgens cijfers is een gemiddelde persoon met een burn-out een 189 dagen buiten strijd. Een gevolg van deze trend is dat personen met een burn-out het nog extra (financieel) te verduren krijgen.

Burn-out wettelijk erkendBaloise eerste verzekeraar tegen burn-out

Sinds 1 september wordt burn-out wettelijk erkend. Ondernemingen moeten zelfstandig maatregelen nemen om hun werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen burn-out. Volgens Baloise past de verzekering gewaarborgd inkomen ook in het groter geheel van energiestoornissen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). “Op het moment dat onze polis aan vernieuwing toe was, hebben we de trends onderzocht. We zien een duidelijke stijging van dit soort aandoeningen,” aldus de woordvoerder. Een derde van de totale langdurige afwezigheid van de werkvloer is te wijten aan burn-out.

Kern van de verzekering schuilt dus onder de financiële tegemoetkoming. Patiënten van een burn-out kunnen één jaar lang terugvallen op de tegemoetkoming van de verzekeraar, in plaats van de lagere ziekte-uitkering. “Burn-out en andere energiestoornissen komen steeds vaker voor. Het kan niet dat mensen in financiële problemen terechtkomen omdat ze tijd nodig hebben om hiervan te herstellen . Wij komen hen daarom tegemoet door ze een jaar lang financieel te ondersteunen,” aldus Jan Scheepers, Commercieel Directeur Levensverzekeringen bij Baloise Insurance. De doelgroep van Baloise is momenteel gericht op particulieren, zij het nu als werknemer of op zelfstandige basis. De verzekeraar zou inmiddels ook werken aan een gelijkaardige polis voor werkgevers, die deel zou uitmaken van een groepsverzekering.

Related Posts