Autoverzekering wordt verplicht voor elektrische fietsen of e-bikes

Autoverzekering wordt verplicht voor elektrische fietsen of e-bikes
Autoverzekering wordt verplicht voor elektrische fietsen of e-bikes
Leestijd: 3 minuten

Autoverzekering wordt verplicht voor elektrische fietsen of e-bikesWie houdt van in het weekend een toertje te gaan fietsen, zal wellicht reeds het populaire fenomeen van elektrische fietsen opgemerkt hebben. Ook de verkoop van elektrische fietsen blijkt te boomen. Tussen 2014 en nu was er sprake van een jaarlijkse stijging van circa 23% in de verkoop van elektrische fietsen. Voor de jaren na 2016 wordt verwacht dat de verkoop van elektrische fietsen alleen maar zal toenemen.

Zijn elektrische fietsen gevaarlijk?

Elektrische fietsen halen eenvoudig snelheden tot 30 of 40 kilometer per uur en zijn dan ook aanzienlijk gevaarlijker dan een klassieke fiets. Zeker wanneer twee elektrische fietsen elkaar zouden kruisen, gaat het in se om dezelfde risico’s van een zwaardere bromfiets of motorfiets. Deze risico’s gingen ook de wetgever niet onopgemerkt voorbij. Per 1 oktober 2016 komen er aangepaste maatregelen wat betreft het gebruik van de elektrische fiets. Bijgevolg dient een onderscheid gemaakt te worden voor het verzekeringsaspect tussen de situatie (i) vóór 1 oktober 2016 én (ii) na 1 oktober 2016.

Huidige (verzekerings)situatie elektrische fiets

Onder Europees recht behoort de elektrische fiets niet onder de noemer van “gemotoriseerde voortbewegingstoestel”. Zowel de klassieke fiets als de elektrische fiets worden beschouwd als “rijwiel”.

Om de kwalificatie van rijwiel te behouden is vereist dat:

  1. De fiets voorzien is van een rotatiesensor of trapkrachtsensor. Een fiets mag als rijwiel niet spontaan rijden. Pas als de fiets in beweging is, mag er een ondersteuning komen door middel van een motor. Met andere woorden, om niet gekwalificeerd te worden als gemotoriseerd voortbewegingstoestel, moet er een sensor aanwezig zijn die detecteert vanaf wanneer de motor mag draaien.
  2. De absolute grens van 25 km/u en 250 watt wordt niet overgeschreden. Een elektrische fiets zal slechts de noemer rijwiel behouden voor zover de fiets een maximale snelheid van 25 km/u niet overschrijdt. In elk geval mag de elektrische fiets ook over geen groter vermogen dan 250 watt beschikken. Worden deze grenzen overschreden? Dan zal er geen sprake zijn van een rijwiel, maar valt men onder de kwalificatie van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel en is men onderworpen aan de wettelijke vereisten voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Zo de elektrische fiets de kwalificatie van rijwiel behoudt, is er geen verzekeringsplicht voor het rijmiddel. De gebruiker hoeft dus voor de elektrische fiets geen afzonderlijke autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Zo men betrokken is bij een ongeval met de elektrische fiets, zal men gedekt worden door de familiale verzekering of BA privéleven.

Overschrijdt de elektrische fiets de bovenvermelde cumulatieve voorwaarden? Dan zal de elektrische fiets beschouwd worden als een bromfiets van klasse A en onderworpen worden aan de vereisten voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De gebruikers zullen een nummerplaat voor de elektrische fiets moeten aanvragen én een autoverzekering BA afsluiten. De autoverzekering BA zal daarbij dekking bieden voor alle lichamelijke en materiële schade die men aan derden in fout zou veroorzaken. Gelieve daarbij te noteren dat de wetgever uitsluitend een autoverzekering BA voor elektrische fietsen verplicht. Een gebruiker is dus nooit verplicht een omnium autoverzekering af te sluiten.

Situatie na 1 oktober 2016

Uit een communicatie van de Federale Overheidsdienst (hierna “FOD”) Mobiliteit blijkt nu dat de wetgever per 1 oktober 2016 een andere benadering rond elektrische fietsen zal toepassen. De overheid wenst op die manier het aantal verkeersongevallen met elektrische fietsen en gewonden tot gevolg, zoveel als mogelijk te beperken.

Vanaf 1 oktober 2016 zullen alle gebruikers van een elektrische fiets die een maximale snelheid van 25km/u overschrijdt, verplicht zijn hun elektrische fiets te laten registreren. Daarenboven zullen gebruikers van de elektrische fiets verplicht zijn een valhelm te dragen én minstens een autoverzekering BA af te sluiten. Enkele verzekeraars zijn inmiddels in de weer om specifieke formules van de autoverzekering BA voor elektrische fietsen te ontwikkelen. De dekking en kostprijs van een autoverzekering BA voor auto’s is immers niet afgestemd op het profiel van een verzekering voor elektrische fietsen. Naar verwachting zal de gemiddelde kostprijs van een autoverzekering BA voor elektrische fietsen tussen de 50 en 150 EUR per jaar schommelen.

Simpel.be zal meer informatie delen omtrent elektrische fietsen en de autoverzekering van zodra er bijkomende informatie van de FOD Mobiliteit beschikbaar is.

Related Posts