Autoverzekering: wie mag rijden?

Autoverzekering: wie mag rijden?
Autoverzekering: wie mag rijden?
Leestijd: 3 minuten

Een autoverzekering is steeds gekoppeld aan de auto waarvoor de verzekering werd afgesloten. Bijgevolg zou men denken dat de autoverzekering steeds tussenkomt wanneer er een ongeval met de verzekerde auto plaatsvindt. Zelfs wanneer men de auto uitleent aan vrienden of familie. Nochtans, er zijn een aantal nuanceringen omtrent wie voor een autoverzekering mag rijden met de auto.

Eigen auto of bedrijfswagen

Een belangrijk onderscheid betreft het verschil tussen een eigen auto en autoverzekering of een bedrijfswagen die door een werkgever ter beschikking wordt gesteld:

Eigen auto

Autoverzekering: wie mag rijden?De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) dekt de aansprakelijkheid van elke mogelijke bestuurder van het voertuig. Zowel bv. de eigenaar van de auto, de persoon die de verzekeringsovereenkomst afsloot of elke toevallige bestuurder. Hou er wel rekening mee dat er zoiets bestaat als de ‘occasionele bestuurder’. In elke verzekeringsovereenkomst moet aangegeven worden wie de hoofdbestuurder van de auto is. Het is o.b.v. het risicoprofiel van de hoofdbestuurder dat de autoverzekeraar zal beslissen om al dan niet de auto te verzekeren én tegen welke premie. Wanneer een persoon evenwel regelmatig gebruikmaakt van de auto, zal deze persoon moeten opgenomen worden als occasionele bestuurder. Bv. wanneer de zoon de auto gebruikt om naar de voetbal te gaan of de dochter om naar school te rijden.

Bedrijfswagen

Meer en meer werknemers ontvangen een bedrijfswagen of company car als deel van hun verloning. Kort komt het erop neer dat het bedrijf een auto ter beschikking stelt en alle bijhorende kosten (m.i.v. autoverzekering) voor zijn rekening neemt. Of de werknemer-gebruiker de auto mag uitlenen aan derden (bv. familie of vrienden) is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en/of het wagenreglement (ookwel ‘Car Policy’ genoemd) die de werknemer heeft ondertekend. Bepaalde arbeidsovereenkomsten en wagenreglementen sluiten het gebruik door derden uit. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in geval van ongeval door een niet-toegestane gebruiker, de werknemer zelf zal moeten instaan voor de schade aan de bedrijfswagen. De meeste wagenreglementen staan wel het gebruik toe door de inwonende partner en/of kinderen.

Wat met kinderen?

In de praktijk stemmen veel ouders in met het gegeven dat hun kinderen met hun wagen mogen rijden. Echter nemen ze deze kinderen niet steeds op als occasionele bestuurder in de verzekeringsovereenkomst. Een risicovolle keuze.
Wanneer er een ernstig verkeersongeval met de verzekerde auto zou plaatsvinden, het kind in fout was voor het ongeval én uit onderzoek zou blijken dat het kind regelmatig van de auto gebruikmaakt, kan de autoverzekeraar aanhalen dat er sprake is van een nietige verzekeringsovereenkomst. Inderdaad, het opzettelijk verzwijgen van bepaalde informatie wordt beschouwd als grond voor nietigheid van de verzekeringsovereenkomst. In dat geval kan de verzekeraar al zijn uitgaven onbeperkt terugvorderen.
In elk geval dienen de kinderen te beschikken over een geldig rijbewijs. Wanneer men als ouder toestaat dat het kind zonder rijbewijs de auto mag besturen, bestaat het risico om als ouder zelf strafrechtelijk vervolgd te worden.

Schade aan eigen auto

Indien een derde tijdens het besturen van jouw auto in fout schade heeft berokkend aan de auto, wens je natuurlijk te vernemen of de schade aan die auto vergoed wordt. In principe zal men als eigenaar steeds vergoed worden voor de schade:

  • Men heeft enkel een BA-verzekering: in dat geval zal het familielid of de vriend die de auto gebruikte, de schade aan de auto moeten vergoeden. In België geldt immers de regel dat wie bij een ander schade veroorzaakt, verplicht is om deze schade te vergoeden. Men zal in dat geval dus geen vergoeding ontvangen van een verzekeraar, m.n. omdat de BA-verzekeraar enkel de schade van derden vergoedt.
  • Men beschikt over een omniumverzekering: de autoverzekeraar zal zowel de schade aan derden als de schade aan de eigen auto vergoeden. Mogelijks hanteert de autoverzekeraar wel een franchise. Strikt genomen zou men deze franchise kunnen terugvorderen van de bestuurder van de auto.

Als ouder op zoek naar een goede verzekering voor zoon of dochter? Via Autoverzekering Jongeren ontdek je welke Belgische autoverzekeraars, zoals Touring Verzekeringen aantrekkelijke voorwaarden voor jonge chauffeurs hebben.

Related Posts