Autoverzekering opzeggen: hoe en wanneer?

Autoverzekering opzeggen: hoe en wanneer?
Autoverzekering opzeggen: hoe en wanneer?
Leestijd: 3 minuten

Het is perfect mogelijk dat men na een aantal jaar klant te zijn bij een autoverzekeraar besluit van autoverzekering te veranderen. Zo kan bv. de premie te duur zijn, ben je na een schadegeval niet tevreden over de dienstverlening, enz. Kan men zomaar van autoverzekering veranderen en de autoverzekering opzeggen? Moet men daarvoor een bijzondere brief opstellen?

Wanneer autoverzekering BA opzeggen?

In de praktijk bestaan er drie mogelijkheden om de autoverzekering op te zeggen:

  • Bij het bereiken van de jaarlijkse vervaldag van de autoverzekering. In de regel heeft een autoverzekering een duur van 1 jaar. Op het einde van dit jaar wordt de autoverzekering automatisch verlengd voor opnieuw 1 jaar. Uiteraard kan men vóor deze verlenging de autoverzekering opzeggen. Vereist is daarbij dat men ten laatste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag een aangetekende brief naar de verzekeraar stuurt. Bv. wanneer men op 1 januari 2017 een autoverzekering BA afsloot, zal men ten laatste op 1 oktober 2017 een aangetekende brief aan de verzekeraar moeten richten.
  • Na een schadegeval. In dat geval kan men de autoverzekering opzeggen gedurende 1 maand nadat de verzekeraar de verzekeringsnemer in kennis heeft gesteld van de uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. Bv. wanneer men van oordeel is dat de autoverzekeraar onterecht zijn tussenkomst heeft geweigerd, kan men gedurende 1 maand na deze beslissing de autopolis opzeggen.
  • Bij een tariefwijziging. De markt van autoverzekeringen is een competitieve markt. Bijgevolg verhogen en verlagen autoverzekeraars regelmatig hun verzekeringspremies. Een autoverzekeraar die erover denkt om de verzekeringsvoorwaarden en/of verzekeringspremie aan te passen, dient de verzekeringsnemer hieromtrent in te lichten ten minste 3 maanden vóor de jaarlijkse vervaldag. De verzekeringsnemer kan vervolgens gedurende 1 maand na deze kennisgeving de verzekeringspolis opzeggen. Houdt de autoverzekering geen rekening met deze 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag, dan kan de autoverzekeraar de premie toch nog wijzigen mits hij de verzekeringsnemer nog 3 maanden de mogelijkheid biedt om de autoverzekering te beëindigen.

Tip opzeggen autoverzekering

Autoverzekering opzeggenWanneer men reeds heeft besloten bij welke nieuwe verzekeraar men zich wenst aan te sluiten, kan men natuurlijk de hulp inroepen van deze verzekeraar. Zij zorgen ervoor dat de vorige autoverzekering correct wordt opgezegd en de nieuwe ingaat op de juiste datum. Nog geen idee bij welke nieuwe verzekeraar je aan te sluiten? Via Simpel.be vind je het meest complete overzicht van autoverzekeringen in België.

Autoverzekering opzeggen na verkoop auto

Los van de hierboven vermelde situaties waarbij men van autoverzekering wenst te veranderen, kan men natuurlijk de autoverzekering wensen op te zeggen aangezien men geen auto meer heeft. Bv. kan men een bedrijfswagen ontvangen waarbij het bedrijf de autoverzekering voor zijn rekening neemt of het openbaar vervoer gebruiken.

Zolang je eigenaar bent van de auto, ben je verplicht om de auto te verzekeren via een autoverzekering BA. Ook wanneer iemand een optie heeft op de auto en deze later die week afhaalt. Pas wanneer de wagen werkelijk verkocht is, kan men de nummerplaten inleveren bij Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Deze dienst overhandigt een ‘afgiftebewijs kentekenplaat’ dat formeel bevestigd dat de auto niet meer in het verkeer is. O.b.v. dit attest en de meest recente groene kaart zal de verzekeraar onmiddellijk (en uiterlijk binnen de 10 dagen na ontvangst van de aanvraag) de autoverzekering beëindigen. De premies die me teveel betaald heeft voor de autoverzekering (bv. halfjaarlijks, jaarlijks), worden automatisch teruggestort.

Autoverzekering beëindigen via opzeggingsbrief

Zoals hierboven vermeld, zal men bij de opzegging van een autoverzekering een opzeggingsbrief aan de autoverzekeraar moeten richten. In de praktijk wordt meestal beroep gedaan op een aangetekende brief. Overeenkomstig de modelovereenkomst BA motorrijtuigen kan de opzeggingsbrief echter ook verstuurd worden per gerechtsdeurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs.

  • Hou er rekening mee dat de opzeggingsbrief minstens volgende elementen bevat:
  • De plaats waaruit en de datum waarop de opzeggingsbrief werd verstuurd;
  • Jouw naam en adres;
  • De identificatiegegevens van de autoverzekering (type, polisnummer)
  • De uitdrukkelijke vermelding dat men de verzekeringsovereenkomst wenst te beëindigen om reden X (zie hoger);
  • De hoofdvervaldatum; en,
  • De handtekening van de verzekeringsnemer.
Related Posts