Autoverzekering Jongeren

Autoverzekering voor jongeren Vergelijken

Autoverzekering JongerenUit veel onderzoeken en praktijkervaringen blijkt dat jongeren torenhoge premies betalen voor hun jongeren autoverzekering. Wanneer ze vervolgens geconfronteerd worden met een schadegeval wordt er daarenboven vrij snel een einde gesteld aan hun autoverzekering jongeren. Nochtans zijn er een aantal verzekeraars die zich specifiek op de jongerenmarkt hebben gericht en dan ook correcte premieprijzen hanteren. Wat is een verzekering auto jongeren? En hoe kan u aan autoverzekering voor jongeren vergelijken doen?

Klik hier om autoverzekeringen te vergelijken >>

Het probleem van de autoverzekering voor jongeren

Meerdere verzekeraars weigeren jongeren een autoverzekering voor jongeren aan te bieden, of linken de acceptatie aan een zeer hoge premie. Verzekeraars zullen bij het beoordelen van het verzekeringsrisico immers rekening houden met het risicoprofiel en de voorgaande schadegevallen van de kandidaat-verzekeringsnemer. Uit statistische gegevens blijkt dat jongeren betrokken zijn bij meer schadegevallen én dat daarenboven de schadegevallen groter zijn. Het lijkt dan ook logisch dat verzekeraars een hogere premieprijs vooropstellen bij jongeren dan bij oudere kandidaat-verzekeringsnemers rond de leeftijd van 40 of 50 jaar.Opgelet: de meeste geïnteresseerden denken bij jongeren autoverzekering onmiddellijk aan een hoge bonus malus-graad. Het bonus malussysteem is echter sinds 1 januari 2004 niet meer wettelijk verplicht. Tot deze datum verplichtte de wetgever verzekeraars om alle autoverzekeringrisico’s op dezelfde wijze te beoordelen. Een systeem van bonus malus resulteerde in objectiviteit en rechtszekerheid voor de kandidaat-verzekeringsnemer. Onder Europese druk wijzigde België per 1 januari 2004 deze regel, waardoor verzekeraars niet meer verplicht zijn het bonus malussysteem in aanmerking te nemen. Tegenwoordig doen meer en meer verzekeraars beroep op een schade-attest, lees: een opsomming van de schadegevallen (al dan niet in fout) waar de kandidaat-verzekeringsnemer de voorbije vijf jaar mee te maken kreeg.

Autoverzekering  jongeren vergelijken

Net als bij een klassieke autoverzekering, kan er bij een jongeren autoverzekering een onderscheid gemaakt worden tussen de autoverzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) en de omniumverzekering.

1. Autoverzekering BA

Een verzekeraar autoverzekering BA zal elke schadelijder ten gevolge van een ongeval met een verzekering auto jongeren ten laste nemen, met uitzondering van de verzekeringsnemer bij een ongeval in fout. Zwakke weggebruikers (zoals voetgangers en fietsers) genieten dankzij de autoverzekering BA van een gegarandeerde dekking, zelfs wanneer ze achteraf in fout zouden gesteld worden. Deze gegarandeerde dekking geldt echter enkel voor de lichamelijke schade en kledijschade van de zwakke weggebruiker. Bent u niet aansprakelijk voor het ongeval en beschikt zowel u als de andere partij louter over een autoverzekering BA? Dan zal de verzekeraar BA van de tegenpartij al uw schade vergoeden en komt uw eigen autoverzekering BA niet tussen. In België geldt er een wettelijke verplichting om een autoverzekering BA af te sluiten. Het onverzekerd rondrijden kan ernstige burgerrechtelijke en strafrechtelijke implicaties tot gevolg hebben!2. Omniumverzekering

Een omniumverzekering is in tegenstelling tot de autoverzekering BA geen aansprakelijkheidsverzekering, maar een zaakverzekering. Via een omniumverzekering wordt het behoud van een bepaald voorwerp (in casu de verzekerde wagen) gegarandeerd. Bij een omniumverzekering zal de verzekeraar autoverzekering jongeren elke mogelijke schade van de wagen ten laste nemen. Bijvoorbeeld: Piet is 19 jaar en krijgt van zijn grootvader een eerste wagen: een splinternieuwe bolide van 20.000 EUR. Wanneer Piet na één week een schadegeval in fout met totaal verlies van zijn wagen veroorzaakt, zal hij/zijn grootvader 20.000 EUR kwijt zijn. Een gewone autoverzekering BA komt niet tussen bij een ongeval in fout voor de eigen geleden schade. Opgelet: een autoverzekering BA dekt minder risico, waardoor de premieprijs ook veel lager zal liggen. Zeker bij een jongeren autoverzekering zitten er honderden euro’s verschil tussen een autoverzekering BA en omniumverzekering.

Acceptatievoorwaarden autoverzekering jongeren

Zoals hiervoor reeds vermeld, worden bepaalde verzekeraars niet warm van een verzekeringsaanvraag van jonge bestuurders. Ofwel weigeren ze de verzekeringsaanvraag van de jonge bestuurder, ofwel koppelen ze de verzekering auto jongeren aan een zeer hoge premie. Jongeren kiezen er dan ook maar al te vaak voor om hun eigen naam niet op te nemen in de verzekeringspolis van de wagen, maar daartegenover de vader of moeder als verzekeringsnemer te noteren. Op die manier wordt het risico beoordeeld vanuit de leeftijd en ervaring van de ouder. Echter kan deze verzekeringstechniek ernstige risico’s met zich meebrengen bij grote schadegevallen als een auto-ongeval met blijvende medische schade, overlijden of stoffelijke schade tot in de honderdduizenden euro’s.

Geweigerd?

Verzekeraars zijn in principe niet verplicht een verzekeringscontract af te sluiten. Een jongeren autoverzekering blijft een overeenkomst, waarbij ieder kan beslissen of hij al dan niet de verbintenis aangaat. Wordt u geweigerd voor een autoverzekering jongeren? Dan kan u de verzekeraar om bijkomende uitleg verzoeken. De verzekeraar is wettelijk verplicht u deze informatie te verschaffen op grond van de Verzekeringswet van 2014! Wordt u bij meerdere autoverzekeraars geweigerd? Dan kan u zich richten tot het Tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau zal uitsluitend tussenkomen wanneer u hetzij bij drie verzekeraars geen BA verzekering ontvangt, hetzij wel één maar tegen zeer hoge premie of franchise. Opgelet: het Tariferingsbureau verschaft enkel een autoverzekering BA. Voor een omniumverzekering kan u niet bij deze instelling terecht.

Jongen autoverzekering vergelijken, waar let ik op?

1. Gedekte schadegevallen

Zoals hiervoor reeds aan bod kwam, dekt een autoverzekering BA minder zaken dan een omniumverzekering. Ga na welke schadegevallen via de autoverzekering jongeren worden gedekt.

2. Rijbeperking

Gelden er al dan niet rijbeperkingen binnen de verzekering? Bijvoorbeeld: verzekeraar X staat toe dat jaarlijks 10.000 kilometer via de autoverzekering jongeren wordt afgelegd. Vanaf kilometer 10.001 zal een hogere premie worden doorgerekend. Bijvoorbeeld 2: verzekeraar Y wenst Boris, een 20-jarige knaap, graag te verzekeren. Boris mag echter niet rijden op nachtelijke uren in het weekend. Bepaalde verzekeraars stellen ook het systeem van een zwarte doos voorop. Op die manier kan de verzekeraar het risicoprofiel van de bestuurder beoordelen en vervolgens de corresponderende premieprijs bepalen.

3. Waarde en vermogen wagen

De waarde en het vermogen van de wagen zijn twee niet aan de kandidaat-verzekeringsnemer gelinkte beoordelingselementen. Mogelijks stelt de verzekeraar een maximale waarde van de verzekerde wagen voorop. Bijvoorbeeld: verzekeraar X dekt via de omniumverzekering autoverzekering jongeren maximaal een waarde van 20.000 EUR. Om te vermijden dat jongeren onverantwoorde snelheden aannemen, stellen bepaalde verzekeraars ook een maximaal vermogen van de wagen voorop. Dit vermogen wordt uitgedrukt in paardenkracht (pk).

4. Premie

De premie is de vraagprijs van de verzekeraar om het risico van de autoverzekering jongeren te dekken. Een premie kan maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden betaald. Hou er rekening mee dat een jongeren autoverzekering met jaarlijkse premie voordeliger zal zijn dan een autoverzekering voor jongeren die maandelijks wordt betaald. De verzekeraar is bij een jaarlijkse premie immers sneller zeker van zijn geld en zal minder administratie moeten voeren. Bepaalde verzekeraars bieden de mogelijkheid een rijvaardigheidscursus te doorlopen, waarna de premie daalt. In een dergelijke rijvaardigheidscursus wordt gefocust op rijpositie, kijktechniek en aanpassing van de snelheid.

Opgelet

Opgelet: zijn uw ouders ook klant bij de verzekeraar? Vermeldt dit zeker tijdens het onderhandelen over een autoverzekering jongeren. Verzekeraars zullen in dat geval sneller geneigd zijn u een autoverzekering jongeren met redelijke premie aan te bieden, dan wanneer u volledig vreemd bent aan de verzekeringsinstelling.

5. Gratis bijkomende dienstverlening. Bepaalde verzekeraars bieden gratis bijkomende diensten aan, die u anders nog afzonderlijk zou moeten aanschaffen. Denk daarbij aan een ongevallenverzekering die uw lichamelijke schade als bestuurder dekt, een 24/24u pechverhelping, vervangwagen, of de gratis tussenkomst van een verzekeringsmakelaar of –agent.

Opgelet voor bedrog

Het werd reeds meerdere malen vermeld: wees aandachtig voor bedrog. Ookal klinkt ‘bedrog’ of ‘fraude’ een zwaar beladen woord, in de verzekeringswereld komt het regelmatig ter sprake. Het sluiten van een autoverzekering op naam van een ander persoon zonder vermelding van de jonge bestuurder, terwijl alleen de jonge bestuurder met de wagen rondtoert kan gekwalificeerd worden als bedrog. In geval van bedrog kan de verzekeraar alle betaalde vergoedingen terugvorderen, zelfs deze uit het verleden of reeds betaalde verrichtingen aan slachtoffers. Daarenboven zal de autoverzekering jongeren voor de toekomst ontbonden worden en loopt u het risico nog moeilijk een eigen autoverzekering te kunnen afsluiten.

Dit is waarom u goed doet met een autoverzekering voor jongeren:

1. U bouwt anciënniteit op. Uw schadevrije jaren als hoofdverzekerde of courante bestuurder worden mee in aanmerking genomen op het moment dat u als jongere het gezin verlaat en besluit een eigen autoverzekering af te sluiten. Bij afwezigheid van deze anciënniteit heeft de kandidaat-verzekeringsnemer in feite nog nooit gereden en zal zijn/haar risico zwaarder beoordeeld worden. Hoe langer men schadevrij rondrijdt, des te lager de premie.

2. De gevolgen op burgerrechtelijk en strafrechtelijk vlak kunnen zeer ernstig zijn.

3. Verzekeraars belonen eerlijkheid. Door als ouder uw kind op te nemen als courante bestuurder, belonen doorgaans verzekeraars u met een bijkomende korting.

Op het internet zijn er tientallen autoverzekeraars actief, maar slechts een beperkt aantal spelers stelt zich ook open voor jongeren. Een autoverzekering jongeren is echter iets waar elk gezin mee te maken krijgt. Om verschillende redenen is het aangeraden een autoverzekering voor jongeren af te sluiten.