Autoverzekering en vluchtmisdrijf

Autoverzekering en vluchtmisdrijf
Autoverzekering en vluchtmisdrijf
Leestijd: 3 minuten

Autoverzekering en vluchtmisdrijfWie een autoverzekering heeft, denkt grosso modo dat in elk geval alle schade zal worden vergoed. De realiteit is echter anders. Wanneer men vaststelt dat iemand tegen zijn of haar wagen heeft gereden en vervolgens vluchtmisdrijf heeft gepleegd, blijft men met de schade achter. In enkele gevallen kan je als slachtoffer van het schadegeval toch nog vergoeding krijgen.

Basisverhaal van autoverzekeringen

In België en Nederland is elke bestuurder van een wagen verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) af te sluiten. De verzekeraar van de verzekerde wagen zal alle slachtoffers na een ongeval in fout door haar partij vergoeden. Dit met uitzondering van de bestuurder zelf die het ongeval veroorzaakte. Bijvoorbeeld: Katja is een voorzichtige chauffeur, maar verliest kort haar gedachten en ramt per ongeluk de wagen van Paul. Paul was perfect in recht en Katja erkent ook een fout begaan te hebben. De verzekeraar van Katja zal alle schade aan de wagen van Paul vergoeden, incluis de lichamelijke schade van Paul. Katja zal echter geen vergoeding ontvangen voor de schade aan haar wagen. Met andere woorden: een verzekeraar BA komt enkel tussen voor de andere schadelijdende partijen na een ongeval in fout.

Het is bijgevolg logisch dat wanneer er geen identificeerbare andere partij is, dat deze verzekeraar ook niet kan worden aangesproken om dekking te bieden. Bijgevolg is men genoodzaakt zelf de kosten te vergoeden, of op zoek te gaan naar de aansprakelijke partij. Als slachtoffer van een vluchtmisdrijf kan het nuttig zijn de volgende tips in het achterhoofd te houden:

1. Neem contact op met omwonenden of toevallige passanten. Wanneer de wagen geparkeerd stond in een rustige straat, zal wellicht wel één omwonende het ongeval hebben zien gebeuren. Kan deze omwonende identificeerbare informatie van de dader bezorgen (bijvoorbeeld: nummerplaat, type en kleur wagen)? Zelfs toevallige passanten kunnen info geven door een deel of geheel van de nummerplaat. Zit je zelf in de wagen wanneer iemand je aanrijdt, maar dan onmiddellijk weer vertrekt? Noteer dan de nummerplaat voor de politie.

2. Doe aangifte bij de politie. In elk geval doe je als slachtoffer van een vluchtmisdrijf aangifte bij de politie. Bij de politie en het parket kan je klacht neerleggen tegen onbekenden. Als slachtoffer heb je recht op een kopie van de klacht tegen onbekenden die je hebt ingediend. Wordt dit niet automatisch overhandigd? Vraag dan een kopie. Dit kan handig zijn in het vervolg van de procedure. Wordt de uiteindelijke dader door de politie opgespoord? Dan kan men een vergoeding van diens verzekeraar bekomen. Daarenboven loopt de dader het risico een strafrechtelijke veroordeling op te lopen. Burgerlijke partijstelling tijdens de strafrechtelijke procedure is wellicht overbodig, aangezien de aansprakelijke verzekeraar alle burgerrechtelijke schade zal vergoed hebben.

3. Doe beroep op de omniumverzekering. Een mogelijkheid die enkel open staat voor bestuurders die beschikken over een omniumverzekering. Wanneer men beschikt over een omniumverzekering, zal deze alle schade vergoeden. Zowel voor de bestuurder in fout, als het slachtoffer. Enig minpunt: alle omniumverzekeringen hanteren een vrijstelling of franchise. Bijvoorbeeld: de wagen van Sandra heeft voor 2.000 EUR schade na een ongeval met vluchtmisdrijf. De omniumverzekeraar van Sandra zal de 2.000 EUR vergoeden, na aftrek van de franchise. Beschik je enkel over een BA-verzekering? Dan zal je enkel op de drie andere oplossingen beroep kunnen doen. Een verzekering BA dekt enkel de schade van anderen.

4. Doe een aangifte bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF). Belangrijk is het echter op te merken dat het GMWF enkel tussenkomt voor de lichamelijke schade na vluchtmisdrijf. Is bijvoorbeeld tevens de wagen beschadigd of de fiets? Dan zal voor dit via het GMWF geen vergoeding bekomen kunnen worden. Het Fonds werkt op een moderne wijze en systeem van online aangiftes. Voor meer informatie kan men terecht op de website zelf van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Related Posts