Autoverzekering en aanhangwagens: duidelijk, of een kluwen?

Autoverzekering en aanhangwagens: duidelijk, of een kluwen?
Autoverzekering en aanhangwagens: duidelijk, of een kluwen?
Leestijd: 2 minuten

Autoverzekering en aanhangwagens: duidelijk, of een kluwen?Toer je regelmatig met een wagen en aanhangwagen rond? Dan zal het belangrijk zijn om na te gaan of de aanhangwagen op correcte wijze werd verzekerd. Bepaalde autoverzekeringen bieden immers standaard een dekking voor aanhangwagens, terwijl andere verzekeraars het als een aanvulling of optie beschouwen. Zijn mijn auto en aanhangwagen verzekerd?

Zomer of winter: Belgen toeren met een aanhangwagen

Zowel tijdens zomer- als wintermaanden maken Belgen gebruik van een aanhangwagen. Tijdens de zomermaanden is de aanhangwagen razend populair om te gebruiken als transportmiddel voor vakantie of om spullen te verhuizen. In België is elke autogebruiker verplicht om zijn/haar wagen minstens via een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te verzekeren. Een verzekering BA dekt de materiële en lichamelijke schade van derden die niet de oorzaak zijn van het schadegeval. Met andere woorden: wanneer jij met je auto een ongeval in fout veroorzaakt, zal jouw verzekering BA de schade aan de andere zijn auto of fiets vergoeden. Jouw eigen schade wordt niet via een verzekering BA vergoedt. Daarvoor behoort de eigenaar een mini omnium of full omnium verzekering te nemen, alsook een bestuurdersverzekering voor de lichamelijke schade.

Aanhangwagen

In België is een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa (MTM) lager of gelijk aan 750 kilogram niet onderworpen aan een inschrijving of technische keuring. Als eigenaar van een aanhangwagen met deze kwalificaties moet u dus de aanhangwagen niet afzonderlijk laten keuren. Daartegenover worden aanhangwagens vanaf een MTM van 500 kilogram met een motorrijtuig in het verzekeringsrecht gelijkgesteld. En daarvoor geldt wél de verplichting van een BA verzekering.

Schematisch kunnen de verplichtingen als volgt worden voorgesteld:

Aanhangwagen met een MTM 500 kilogram: wel verzekering BA vereist.

Informeer tijdig bij je autoverzekeraar wat de voorwaarden van aanhangwagens zijn. Wordt een aanhangwagen automatisch mee in de verzekering van de auto opgenomen? Of behoort er daartegenover een afzonderlijke verzekering BA te worden afgesloten? Zelfs wanneer je autoverzekering automatisch aanhangwagens meeneemt in de dekking, is het belangrijk de aanhangwagen te melden. Elke verzekeringsnemer heeft immers een integrale informatieplicht tegenover de verzekeraar. Bij niet-naleven van deze verplichting kan eventueel een regresvordering voor schade worden uitgeoefend. Neem dus voor een autoverzekering met aanhangwagen het zekere voor het onzekere.

Aanhangwagen met MTM >750 kilogram

Wat zijn jouw verplichtingen wanneer de aanhangwagen een hogere maximale toegelaten massa heeft dan 750 kilogram? In die hypothese is steeds een afzonderlijke inschrijving en technische keuring vereist. Eventueel kan je jouw bestaande BA polis voor de auto laten uitbreiden met de aanhangwagen, waardoor de wagen en de aanhangwagen steeds als geheel worden beschouwd en gekeurd. In dat geval zal u wellicht een iets hogere premie betalen.

Related Posts