Autoverzekering duurder voor mannen dan vrouwen

Autoverzekering duurder voor mannen dan vrouwen
Autoverzekering duurder voor mannen dan vrouwen
Leestijd: 2 minuten

Mannen blijken op jaarbasis gemiddeld meer te betalen dan vrouwen voor hun autoverzekering. Het gegeven dat mannen meer premie betalen voor hun autoverzekering is opmerkelijk. Uit statistieken bleek eerder immers dat een man meer schadevrije jaren heeft dan een vrouw. In totaal werden voor het onderzoek 3.700 autoverzekeringen met elkaar vergeleken. Wat is de oorzaak van het verschil in premie?

Hoeveel meer betalen mannen voor hun autoverzekering?

Het verschil blijft beperkt tot een € 8 op maandbasis, maar betekent op jaarbasis wel een besparing van € 92 voor vrouwen. Dit terwijl het tijdens het onderzoek om autoverzekeringen met exact dezelfde dekkingsgronden ging. Let wel op. Het verschil van € 8 per maand had betrekking op een omniumverzekering of allriskverzekering. Voor de wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) waren de verschillen kleiner en beperkt tot circa € 5 per maand.

Uit de statistieken bleek daarnaast – los van het verschil in premieprijs – dat mannen bij voorkeur intekenen voor een BA-verzekering. Voor 62% van de onderzochte mannen volstond een beperkte BA-dekking. Terwijl slechts 55% van de vrouwen intekenden voor een autoverzekering met een beperkte dekking. Vrouwen kiezen dus eerder voor zekerheid, terwijl mannen bereid zijn om meer risico’s te nemen. Deze risico-aversie van vrouwen werd ook weerspiegeld binnen het aantal full omniumverzekeringen. 15% van de onderzochte vrouwen opteerde resoluut voor een full omniumverzekering, terwijl slechts 11% van de mannen van een dergelijke dekking wouden genieten.

Mannen hebben statistisch gezien meer schadevrije jaren

Autoverzekering duurder voor mannen dan vrouwenHet is één van de vele clichés wat betreft autoverzekeringen. De man is een meer voorzichtige chauffeur dan de vrouw. Het cliché wordt evenwel nu ook statistisch door het onderzoek onder de 3.700 autoverzekeringen bevestigd. Mannen hebben gemiddeld 5,4 schadevrije jaren, terwijl vrouwen ‘maar’ 4,5 schadevrije jaren kunnen voorleggen. Anders gesteld: een vrouw toert met haar autoverzekering gemiddeld één jaar minder schadevrij rond. Dit resulteert in het gegeven dat mannen in principe een goedkopere premie zouden moeten krijgen, aangezien ze worden geacht minder risico’s te lopen op een ongeval dan vrouwen.

Grote oorzaak verschil premie autoverzekering?

De grootste verklarende factor schuilt onder het type van wagen. Mannen kopen gemiddeld gezien een duurdere wagen. Zij het via de uitvoering, zij het via het vermogen van de wagen. De gemiddelde aankoopprijs van een wagen bij een man schommelt rond de € 24.000. Een vrouw betaalt dan weer gemiddeld gezien € 19.000 voor een wagen. Aangezien autoverzekeraars bij een full omniumverzekering of beperkte omniumverzekering ook de schade aan de eigen wagen dienen te vergoeden, zal dan ook het risico voor de autoverzekeraar hierbij groter zijn. Mannen betalen daardoor op jaarbasis gemiddeld meer voor hun autoverzekering dan vrouwen.

Related Posts