Autoverzekering als oudere: onmogelijk of toch niet?

Autoverzekering als oudere: onmogelijk of toch niet?
Autoverzekering als oudere: onmogelijk of toch niet?
Leestijd: 2 minuten

Niet alleen voor jonge, startende autobestuurders blijk het vinden van een betaalbare autoverzekering niet altijd even eenvoudig. Ook ouderen of senioren betalen aanzienlijk meer voor hun autoverzekering dan een 30- of 40-jarige. Kunnen autoverzekeraars in België een maximumleeftijd instellen? Of indien ze niet doen, de premieprijs voor een autoverzekering hoger leggen?

Vaststelling bij autoverzekeraars

Uit een onderzoek bij verschillende Belgische autoverzekeraars blijkt dat meerdere autoverzekeringen een maximumleeftijd vooropstellen, variërende tussen de 65 en 99 jaar. Boven deze leeftijd zal de verzekeraar met andere woorden de autoverzekering weigeren, ondanks dat men bv. meer dan 10 jaar schadevrij heeft rondgereden. Naast de maximumleeftijd van bepaalde verzekeraars, leggen andere verzekeraars dan weer bijkomende voorwaarden op, zoals:

  • Minimum 5 of 10 schadevrije jaren;
  • Geen historische schadelast;
  • Geen wagen met een waarde boven de 30K of 40K; of
  • Geen wagen die een maximumvermogen overstijgt.

Vooral de ouderen boven de 75 jaar blijken de pineut. 75-jarigen betalen immers circa 170% van de premie die een 30-jarige voor dezelfde wagen betaalt. Daarmee blijken ze in hetzelfde schuitje als jonge bestuurders te zitten. Ook 18- tot 21-jarigen betalen een dergelijke premie voor hun autoverzekering.

Kan een autoverzekeraar een autobestuurder weigeren?

Een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA-verzekering) is in België een verplichte schadeverzekering. Elke eigenaar van een wagen of bestuurder is dan ook verplicht na te gaan of de wagen waarmee hij wenst te rijden, verzekerd is. Intekenen voor een uitgebreide bescherming, ookwel de omniumverzekering of allrisk-verzekering, is daarentegen niet verplicht.

Ondanks deze verplichting kunnen autoverzekeraars echter vrij kiezen welke autobestuurders ze aanvaarden als verzekeringsnemer. Tussen verzekeraars en verzekeringsnemers bestaat in België immers een contractsvrijheid. Geen van de partijen kan verplicht worden te contracteren. Daarnaast kunnen autoverzekeraars bij een BA-verzekering vrij bepalen tegen welke voorwaarden en premieprijs ze wensen te contracteren. Er valt dus geen standaardregel voorop te stellen van of autoverzekeraars een autoverzekering aan senioren aanbieden. Of indien ze dit doen, tegen welke voorwaarden.

Tips autoverzekering senioren

Het vinden van een betaalbare autoverzekering als oudere is dan ook een kwestie van het vergelijken van autoverzekeringen. Bepaalde Belgische autoverzekeraars zoals DVV en AXA hebben aantrekkelijke voorwaarden voor senioren vooropgesteld. Zo introduceerde DVV het concept van “Drive for live”. Wie intekent bij DVV voor een BA-verzekering vóór zijn/haar 55ste verjaardag, ontvangt de garantie dat DVV de autoverzekering niet zal beëindigen na de 60ste verjaardag. Axa beloont oudere autobestuurders dan weer standaard met korting, aangezien in hun ogen senioren minder snel rijden, minder snel positief blazen bij een alcoholcontrole, geen nachtelijke uitstappen plannen en zich minder in het drukke verkeer hoeven te begeven.

Daarnaast kan het een voordeel zijn om de autoverzekeraar je hele schadeverleden te verduidelijken. Was je 20 jaar geleden in fout bij het veroorzaken van een ongeval, maar heb je sindsdien geen ongeval in fout meer veroorzaakt? Was je 5 jaar geleden bij een ongeval, maar was dit de eerste maal ooit? Verzekeraars zijn in België sinds 1 januari 2004 niet langer verplicht het bonus-malussysteem toe te passen, maar toch blijken ze in de praktijk nog zeer veel belang te hechten aan het schadeverleden van de kandidaat-verzekeringsnemer. In praktijk worden goede autobestuurders zonder schadegevallen nog steeds beloond. Tracht de autoverzekeraar te overtuigen van je rijvaardigheden en compenseer het hogere risico als oudere met het goede schadeverleden.

Related Posts