Auto uitlenen: wat met mijn autoverzekering?

Auto uitlenen: wat met mijn autoverzekering?
Auto uitlenen: wat met mijn autoverzekering?
Leestijd: 3 minuten

Er kunnen tientallen redenen zijn waarom je het stuur van jouw auto overdraagt aan een familielid of vriend. Je hebt een glaasje te veel op, de vrouw van een neef staat plots op bevallen, enz. Vraag is of jouw autoverzekering nog tussenkomt indien er een ongeval gebeurt. En wie moet finaal de schade aan de auto betalen?

Gelding autoverzekering

Auto uitlenen: wat met mijn autoverzekering?Ook wanneer iemand zijn auto uitleent, zal de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) blijven gelden. De verplichte autoverzekering dekt de aansprakelijkheid van iedere wettelijk toegestane bestuurder van het voertuig. Zo moet men er dus wel zeker van zijn dat de bestuurder de minimale leeftijd heeft om een auto te mogen besturen en beschikt over een geldig rijbewijs.

Wanneer de persoon die de auto leent regelmatig van de auto gebruikmaakt, dient men de verzekeraar in te lichten omtrent hun hoedanigheid van occasionele bestuurder. Indien bv. een zoon of dochter gebruikelijk met de auto naar school of naar de sportclub rijdt, moeten ze ook in de verzekeringsovereenkomst worden opgenomen. Wordt dit niet gedaan en blijkt uit vaststellingen nadien dat zoon- of dochterlief op regelmatige basis met de auto rondrijdt, dan bestaat het risico dat de verzekeraar bedrog inroept en men zelf moet instaan voor alle schade ten gevolge van het ongeval.

Opgelet: indien men beschikt over een firmawagen of bedrijfswagen, zal men in de car policy moeten nagaan welke personen met de auto mogen rijden. In principe is dit beperkt tot de werknemer en zijn inwonende gezinsleden (bv. echtgeno(o)t(e), zoon of dochter). Leent men zijn auto toch uit aan een andere, derde persoon, dan loopt men verschillende risico’s. Niet alleen zal de werkgever sancties kunnen opleggen, de werknemer zal ook zelf de schade aan de firmawagen moeten betalen.

Wie betaalt de schade?

Dit is afhankelijk van wie in fout was bij het ongeval:

  • De gebruiker van de auto was niet in fout. Dan zal de tegenpartij, lees de partij die in fout was, moeten opdraaien voor de schade. Er is bijgevolg geen verschil tussen het feit dat jijzelf of de gebruiker achter het stuur zat.
  • De gebruiker van de auto was in fout. In dat geval zal jouw BA autoverzekering de schade van de bestuurder die niet in fout was vergoeden. De schade aan het eigen voertuig wordt niet vergoed. Hiervoor zal men terug moeten koppelen naar de gebruiker. Een pijnlijke kwestie. Zeker wanneer de gebruiker een familielid of goede vriend is. Beschikt men over een omniumverzekering i.p.v. BA autoverzekering? Dan zal de schade aan de eigen auto vergoed worden door de omniumverzekeraar. Voor een eventuele franchise of verhoging van de omnium na het ongeval kan men de gebruiker aanspreken. Naar Belgisch recht is immers iedereen die een andere schade berokkent, verplicht om deze schade te vergoeden.

Wat bij lichamelijke schade?

Wanneer de andere partij in fout is voor het ongeval, dan zal zijn verzekeraar zowel de materiële als lichamelijke schade van de andere partij vergoeden. Krijgt de andere partij, in casu de gebruiker, niet onmiddellijk een vergoeding van deze verzekeraar? Dan kan de gebruiker nog beroep doen op jouw bestuurdersverzekering, zijn eigen bestuurdersverzekering of zijn ongevallenverzekering.

Op zoek naar de beste autoverzekering of goedkoopste autoverzekering? De pagina Autoverzekeringen vergelijken van Simpel.be bevat een zeer compleet overzicht van alle BA autoverzekeringen, omniumverzekeringen en kilometerverzekeringen op de Belgische markt.

Related Posts