Actueel Nieuws

Veel Belgen zijn beter verzekerd dan ze denken
Veel Belgen zijn beter verzekerd dan ze denken
Leestijd: 2 minuten

Veel Belgen blijken de verzekeringen beter op orde te hebben dan ze zelf denken. Wie bijvoorbeeld verzekerd is bij een ziekenfonds, is al vaak goed verzekerd in het geval van medisch kosten in het buitenland. Bovendien gelden veel andere verzekeringen in België ook internationaal. Niet alles wordt dan perse gedekt, maar wel veel meer dan gedacht. Daardoor is het ook belangrijk om bijvoorbeeld goed na te denken over het afsluiten van een reisverzekering en de inhoud daarvan. Dit geldt vooral wanneer je buiten Europa gaat reizen.

De verplichte ziekteverzekering

Een belangrijke factor is de verplichte ziekteverzekering. Daarmee ben je in Europa al goed verzekerd tegen medische kosten die onverwacht komen. Wie via HZIV of een ziekenfonds is verzekerd zit wel goed. Naast landen in de EU geldt dit ook in Australië, het VK en Zwitserland. Wie een Europese ziekteverzekeringskaart heeft, kan bewijzen gedekt te zijn door BSZ. Dit betekent dat de wettelijke medische kosten worden terugbetaald. Ziekenfondsen leveren ook aanvullende medische bijstand indien dit nodig is. Denk dan aan advies, eventuele repatriëring en de administratieve zaken die een rol spelen in het afhandelen van de zaak.

Oppassen met uitzonderingen

Er zijn ook enkele uitzonderingen. Mutas bijvoorbeeld. Dit is er enkel wanneer je dringende medische problemen tijdens een reis in de vrije tijd ervaart. Een zakenreis valt daar dus niet onder. Ook hele andere zaken, zoals autopech of bagage die kwijtgeraakt is valt hier niet onder. Dit zijn dus stuk voor stuk redenen om toch een aparte reisverzekering af te sluiten. Zoals het ook slim is om een reisverzekering af te sluiten buiten de EU en de eerdergenoemde andere landen waar Belgische ziekenfondsen erkend worden. In zo’n verzekering zitten vaak ook nog andere zaken waar je jouw voordeel mee kan doen.

Overal verzekerd zijn

Verzekeringen die in België zijn afgesloten reizen gewoon met je mee. Wie bijvoorbeeld een ongeluk krijgt, kan de BA daarvoor gebruiken. Dit is in meer dan 50 landen gewoon geldig. Wie in het buitenland een ongeluk krijgt, kan dan de verzekering aanspreken, ook wanneer het de eigen schuld betreft. Wie schade berokkent bij anderen in het buitenland, spreekt juist de familiale verzekering aan. Wie met kosten te maken krijgt door een ongelukkige samenloop, kan deze dan via deze weg laten vergoeden. De meeste van deze verzekeringen zijn wereldwijd geldig. Dit maakt het dus ook wel zo gemakkelijk voor jou.

Zorg voor een annulatieverzekering

Het kan wel slim zijn om een annulatieverzekering af te sluiten. Het is dan mogelijk om  de schade te laten vergoeden wanneer je eventueel niet op reis zou kunnen. Het is wel belangrijk om te weten dat de voorwaarden per polis wel kunnen verschillen. De meeste verzekeringen dekken schade bij ziekte, een plots overlijden, herexamens van de kinderen en meer van dergelijke zaken. In totaal gaat het om zo’n 30 verschillende redenen die als geldig worden beschouwd. Een annulatieverzekering zit vaak ook vast inbegrepen bij kredietkaarten zoals die van Visa en Mastercard. Dit is natuurlijk ook goed om te weten.

Read More
Tegen vandalisme verzekeren blijkt lastig
Tegen vandalisme verzekeren blijkt lastig
Leestijd: 2 minuten

Wie schade oploopt door vandalisme, kan vaak geen beroep doen op de verzekering. Zelfs niet wanneer de schade flink groot blijkt te zijn. Het is dan vaak zo dat er niets vergoed wordt. Dat komt vooral doordat verzekeraars verschillend denken over wat onder vandalisme valt. Daardoor kan het voor de consument vaak nadelig uitpakken. Het is wel belangrijk om te weten hoe dit precies zit. 

Het soort problemen

Wanneer het gaat om vandalisme, dan gaat het vooral om schade aan de woning of de tuin. Het is het opzettelijk beschadigen of kapotmaken van spullen. Dit kan dus ook heel divers zijn. Van een kapot gegooide tuinstoel tot een steen door de ruit. Ook het spuiten van graffiti op de muur van de woning kan hieronder gerekend worden. Dit geeft al aan hoe breed of smal de definitie kan zijn. Een ander probleem is dat het niet heel veel voorbijkomt. In een recent onderzoek onder meer dan 2000 consumenten kwam bijvoorbeeld naar voren dat de meesten er al meer dan 5 jaar niet meer te maken hadden. Het gaat wel vooral om vernielingen in de tuin, al worden ook ramen en muren vaak aangepakt. 

Vaak geen schade

Een ander probleem als het om vandalisme gaat, is dat er vaak geen schade is die te verhalen is. Het is dan bijvoorbeeld zo dat de ramen en muren besmeurd zijn en dat dit slechts schoongemaakt hoeft te worden. De kosten zijn dan heel laag, maar de tijd en het werk kosten wel veel. Slechts een derde van de gevallen kost meer dan 500 euro. In zeven procent van de gevallen gaat het om schades van meer dan 3000 euro. De dader is in 75% van de gevallen ook niet bekend. Dat maakt het verhalen van de schade ook lastig. 

Meestal geen claim

In de meeste gevallen is de schade niet op de dader te verhalen, dus denken mensen de woonverzekeraar te kunnen inschakelen. 60 procent van de consumenten doet dit echter niet. Dit komt omdat het te veel gedoe is, het bedrag te klein is of omdat de schade zelf kosteloos te herstellen is. Het bedrag is ook vaak kleiner dan het eigen risico van de verzekering. Sommige mensen beseffen ook simpelweg niet dat de schade bij de verzekeraar neergelegd kan worden. Dit is ook een reden om het dan maar achterwege te laten.

Verschillen in de definitie

Een klein deel van de consumenten is niet verzekerd voor vandalisme. Dat neemt niet weg dat zij die wel verzekerd zijn vaak niet binnen de definitie van de verzekeraar vallen. Daardoor kan het gemakkelijk zo zijn dat de verzekeraar bepaalt dat niets te vergoeden valt. Dit lijkt in sommige gevallen ook nogal willekeurig te gebeuren. Definities als het bewust stukmaken van eigendommen, of wederrechtelijk binnendringen, zijn dan ook lastig te omvatten. Ook kan nog wel eens verschillen hoeveel wordt vergoed. Soms is dit het gehele bedrag, maar vaker is dit slechts een deel van de schade die geleden is.

Read More
Verschillende verzekeringen van belang bij stormschade
Verschillende verzekeringen van belang bij stormschade
Leestijd: 2 minuten

In het jaar 2023 zijn al verschillende stormen over het land geraasd, zoals Ciarán en Poly. Daardoor is de aandacht voor stormschade en hoe deze gedekt wordt ook een stuk groter dan voorheen. Het is belangrijk om deze schade op tijd aan de verzekering door te geven. Uit onderzoek is echter gebleken dat veel mensen niet weten welke verzekering aangesproken moet worden. Dit heeft ook te maken met de verschillen in schade die door de stormen worden aangericht. Dit betekent dat verschillende verzekeringen een rol spelen. Het is belangrijk om hier inzicht in te hebben.

Materiële schade en letselschade

In de eerste plaats is het belangrijk om de schade die door storm ontstaat in hoofdlijnen in twee groepen in te delen. In de eerste plaats is er natuurlijk veel materiële schade. Denk aan bomen die omvallen, maar denk vooral ook aan schade aan huizen en auto’s. Het is daarnaast ook zo dat er veel letselschade kan zijn. Mensen raken gewond en in sommige gevallen zijn er zelfs dodelijke slachtoffers tijdens een storm. Het is dan ook belangrijk om te weten welke verzekering voor welke vorm van schade moet worden aangesproken.

Werken met de brandverzekering

In elke woning- of brandverzekering is storm verplicht opgenomen. De brandverzekering is op zich niet verplicht, maar 90% van de Belgische inwoners is ermee verzekerd. Je bent dan niet alleen verzekerd voor schade die je hebt aan je woning door eigen elementen. Ook wanneer bijvoorbeeld de dakpannen van de buren wegwaaien en tegen jouw woning komen, dan dekt de brandverzekering de schade. Ook waterschade als gevolg van de regen bij stormen wordt op deze manier gedekt, net als schade door een overstroming. Ook schade door omgewaaide bomen, tuinmeubelen of loskomende zonnepanelen is gedekt.

De autoverzekering aanspreken

Wanneer een storm voor schade aan de auto zorgt, dan is het natuurlijk mogelijk om de autoverzekering aan te spreken. Wie een omniumverzekering heeft, kan daar zonder problemen een beroep op doen. Ook in andere verzekeringen zijn natuurkrachten opgenomen. Wie geen omnium heeft in de verzekering, zal zelf de schade moeten betalen. Tenzij het bijvoorbeeld om dakpannen gaat en je weet waar deze vandaan komen. Dan kan het mogelijk zijn om via een andere verzekering de schade te verhalen op basis van aansprakelijkheid. Ga hier echter nooit zomaar van uit. Dit is namelijk lang niet altijd het geval.

Werken met andere verzekeringen

Wanneer je met letselschade te maken hebt, dan moet je andere verzekeringen aanspreken, zoals de hospitalisatie- en levensverzekering. Veel letsel komt bijvoorbeeld door takken die afbreken en vallen in de storm. Het is belangrijk om dan deze verzekering aan te spreken voor de schade die jouw revalidatie met zich meebrengt. De persoonsverzekeringen kunnen dus in sommige gevallen ook een grote rol spelen in het geheel als het om stormen gaat. Wees er dus ook zeker van dat je al deze verzekeringen goed op orde hebt, voor jezelf en je spullen. Dit maakt het allemaal een stuk geruster tijdens een heftige storm.

Read More
Gaat de verzekering voor de speed pedelec verdwijnen?
Gaat de verzekering voor de speed pedelec verdwijnen?
Leestijd: 2 minuten

In België was het tot nu toe verplicht om een fietsverzekering af te sluiten voor een speed pedelec. Elektrische fietsen die hogere snelheden dan 25 km/u haalden vielen hier onder. Nu echter in Europa besloten is dat deze verzekering niet meer nodig is, lijkt deze dus ook in België te gaan verdwijnen. Dit heeft natuurlijk een grote impact op alle gebruikers van dit type fietsen. Dat maakt het dus ook meer dan interessant om eens te bekijken hoe dit precies zit en welke kant dit op gaat.

Huidige regelgeving

Op dit moment is het niet verplicht om elektrische fietsen die onder de 25 m/u blijven te verzekeren. Dit komt doordat deze fietsen onder de familiale verzekering valt. De wet stelt dat de ondersteuning alleen werkt wanneer de fietser zelf meetrapt. Het vermogen is niet hoger dan 250 W en de snelheid ligt niet hoger dan 25 km/u. Wanneer al deze zaken bij elkaar worden genomen, dan is dit elektrische model nog altijd een fiets en valt dit dus niet onder bromfietsen. Er zijn echter ook modellen die hier wel onder vallen volgens de wet.

De snelle modellen

Er zijn ook veel snellere elektrische fietsen. Dit worden ook wel speed pedelecs genoemd. Deze kunnen snelheden tot wel 45 km/u halen. Dit is dan ook de reden waarom zo onder de categorie bromfietsen zijn gaan vallen in België. Dit brengt met zich mee dat de fiets alleen bereden mag worden met een gelm. Ook is het zo dat er een specifieke burgelijke aansprakelijkheidsverzekering voor nodig is. Alleen wanneer je deze afsluit ben je veilig op de weg. Dit heeft echter wel tot enige vragen geleid in de afgelopen jaren.

Veranderingen in Europa

Er lijkt nu iets te gaan veranderen. Dat komt doordat het Europese hof uitspraak gaat doen over een prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie. De zaak is naar Europa gekomen omdat een fietser in Brugge werd aangereden door een auto. De fietser overleed uiteindelijk enkele maanden later. Dit leidde tot een discussie tussen twee verzekeraars. De vraag was of de fiets waarop de fietser zich voortbewoog nu eigenlijk als voertuig gezien moest worden of niet. Dit lijkt onbelangrijk, maar het is natuurlijk wel van belang om te bepalen wie in deze kwestie de zwakke weggebruiker is. Dit is dan ook wat uiteindelijk voor het vergoeden van de schade van belang zal zijn.

Geen verzekering meer nodig?

De uitspraak van het Europese hof houdt in dat de richtlijn over wat een fiets is, nu iets anders wordt dan hoe er in België over werd gedacht. In België wordt nu geen duidelijke aanwezig gegeven wat nu eigenlijk een motorvoertuig is. Gaat het dan bijvoorbeeld uitsluitend om mechanische kracht? Wanneer dit zo is, de voertuigen die deels door menskracht worden aangedreven, inclusief speed pedelecs, dus beter beschermd moeten worden. Zij zijn dan immers de zwakke weggebruikers en kunnen niet dezelfde schade berokkenen als bijvoorbeeld een auto of een vrachtwagen wel zou kunnen doen.

Read More
Zo besparen Belgen op hun verzekeringen
Zo besparen Belgen op hun verzekeringen
Leestijd: 2 minuten

Verschillende onderzoeksbureaus hebben recentelijk onderzoek gedaan naar veranderingen in het uitgavenpatroon van Belgen. Daarbij is ook bekeken hoe er bespaard wordt op verzekeringen. Daarin is veel meer mogelijk dan veel consumenten denken. Wie kijkt naar de mogelijkheden zal ontdekken dat de kosten voor verzekeringen veel lager kunnen. Een gemiddeld Belgisch gezin is momenteel jaarlijks zo’n 2.046 euro aan verzekeringen kwijt. Dit hoeft echter niet zo te zijn, wie handig met de zaken omgaat. De volgende zaken worden vaak aangegrepen om minder kwijt te zijn.

Overzicht om keuzes te maken

Het is belangrijk om goed overzicht te hebben van de zaken. Wie dus een goede basis wil hebben, begint met het oplijsten van alle verzekeringen. Aan de hand daarvan kan je dan keuzes gaan maken. Je bekijkt wat je echt wilt verzekeren. Er zijn natuurlijk verplichte verzekeringen, zoals de burgerlijke aansprakelijkheid. Wie echter verder kijkt, ziet dat er ook allerlei verzekeringen tussen zitten die je uit eigen beweging hebt afgesloten. Sommige daarvan hebben uiteindelijk helemaal niet de waarde gehad die je toen dacht dat deze zouden hebben. Het kan dan slim zijn om ze op te zeggen en zonder deze verzekeringen verder te gaan.

Dubbele en overbodige verzekeringen

Er zijn veel verzekeringen die de nodige overlap vertonen. Dit betekent dus dat je meerdere keren verzekerd bent tegen hetzelfde risico. Je betaalt twee premies, maar kan maar één keer laten uitbetalen indien je in deze situatie komt. Dat betekent dus dat je hier iets aan moet doen. Denk bijvoorbeeld aan huishoudens met zowel een eigen hospitalisatieverzekering, als één die via de werkgever loopt. Ook verzekeringen met betrekking tot reizen zijn vaak dubbel. Denk daarnaast ook aan verzekeringen bij grote aankopen. Dit klinkt heel interessant, maar vaak zitten ze al in een meer algemene verzekering die je al hebt.

Vergelijken voor afsluiten

Het is natuurlijk ook mogelijk om op nieuwe verzekeringen te besparen. In dat geval is het goed om vergelijkingstools die je online kan vinden te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van de tarieven van de verschillende verzekeraars. Kijk echter wel ook naar de verschillen in dekking en de voorwaarden bij diverse verzekeraars. Ook is het goed om te kijken naar speciale deals, kortingen of bundels die mogelijk zijn. Daar is vaak ook het nodige mee te bereiken. Zo hoef je dus nooit te veel kwijt te zijn voor een verzekering.

Zelf de prijs beïnvloeden

Tot slot zijn er ook Belgen die zelf de prijs durven te beïnvloeden. Daarvoor kan je bijvoorbeeld een hoger eigen risico kiezen. Dit betekent wel dat je dus zelf meer van de kosten draagt wanneer je met schade te maken krijgt. Dit kan echter wel de kostprijs van je verzekering flink terugdringen. Een hele andere manier om de kosten omlaag te krijgen is door te onderhandelen. Er is vaak veel meer ruimte om de prijs lager te krijgen dan je denkt. Het is dus zeker mogelijk om bij een bank of verzekeringsagent de nodige korting te krijgen als consument.

Read More
Veranderingen in de verzekeringen van smartphones
Veranderingen in de verzekeringen van smartphones
Leestijd: 2 minuten

Smartphones, tablets en laptops moeten op een andere manier verzekerd worden in België. Het is al enige tijd bekend dat de Autoriteit Financiële Diensten en Markten met nieuwe regels zou komen. Dit is vooral van belang om te zorgen dat de consumenten een beter beschermde positie hebben. Het is wel belangrijk om als consument goed te weten wat er voor jou van kracht is onder deze nieuwe regels.

Wat zijn de nieuwe regels?

Wanneer je kijkt naar de nieuwe regels die door de Autoriteit zijn opgesteld, dan bieden deze veel duidelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld zo dat gratis maanden voortaan eerlijk verdeeld moeten worden over de contractduur. Heb je de eerste maand gratis en elf maanden betalen? Dan komt dat dus neer op het betalen van een lager bedrag verdeeld over twaalf maanden. Dit helpt de consument om meer inzicht te krijgen in de verzekering en welke verplichtingen hierbij komen kijken. Het maakt het beter om alles op een goede manier te kunnen verzorgen, ook omdat de bedragen dan lager worden.

De bepalingen op orde

Het is belangrijk dat de aanbieders de bepalingen beter op orde krijgen in de komende periode. Hier is de Autoriteit al langer over bezig. Ook in 2022 werden al klachten ingediend tegen de verschillende spelers op de markt. Het was namelijk zo dat er allerlei constructies door buitenlandse verzekeraars en andere aanbieders in België werden aangeboden om onder bepaalde regels en bepalingen uit te komen. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. Niet alleen de Autoriteit wil dit, maar ook andere belanghebbenden zoals de fabrikanten van de smartphones zijn het niet blij met deze oneerlijke praktijken.

Beter omgaan met klachten

De Autoriteit heeft zich in de nieuwe regels ook vooral gericht op de regels met betrekking tot klachten. Deze hoeveelheid werd steeds groter in recente jaren. Zo werden bijvoorbeeld door aanbieders allerlei diensten bij de aankoop afgedwongen. Dit was vaak tegen de zin van de consumenten in. Waardoor zij in allerlei problemen kwamen door de hoge lasten waar zijn mee te maken kregen. Vaak waren de diensten ook niet geheel duidelijk voor de consumenten. Waardoor de kosten dus onnodig hoog waren omdat er helemaal geen gebruik van de zaken werd gemaakt. Dit is dan ook niet meer mogelijk wanneer voortaan een verzekering wordt afgesloten als consument.

De consument beter beschermen

Het is natuurlijk vooral belangrijk dat de consumenten beter beschermd zijn op de markt. Consumenten waren tot nu toe heel kwetsbaar als het om verzekeringen voor smartproducten in België ging. Het is dan ook goed om te weten dat de Autoriteit zich daarop gestort heeft. Nu er duidelijke regels zijn opgesteld, is het ook zo dat direct al merkbaar is dat het aantal klachten afneemt, zo stelt de waakhond. Het is fijn om als consument gewoon een duidelijke deal te kunnen sluiten en ook precies te weten waar je aan toe bent. Het is om die reden dus ook een belangijke stap.

Read More
Huisdierenverzekering kan lager
Huisdierenverzekering kan lager door digitale optie
Leestijd: 2 minuten

PetExpert brengt de digitale huisdierenverzekering naar België. Door voor de digitale mogelijkheden te kiezen, is te zorgen dat de kosten goed omlaag kunnen. Alleen al doordat de kosten voor de dierenarts direct door de verzekeraar gewerkt worden. Dit geeft veel inzicht aan de baasjes met betrekking tot wat er betaald moet worden voor een bezoek aan de dierenarts. In België zal deze verzekeraar samenwerken met KBC. Dit is natuurlijk een bekende partij op het gebied van verzekeringen in eigen land.

Hoge kosten

Veel baasjes beseffen niet hoeveel de kosten voor dieren eigenlijk betreffen. Het kan om duizenden euro’s voor bepaalde behandelingen gaan. Het is dan ook vreemd dat maar 3 procent van de baasjes in België een verzekering voor de kosten van het huisdier heeft afgesloten. Door de komst van het Tsjechische PetExpert gaat dit mogelijk wel veranderen. Het verlichten in de kosten voor honden en katten wordt gedaan door een volledig digitale verzekering op de markt te brengen. Het inschrijven, het betalen alles is online te regelen. Daarvoor heeft de verzekeraar een online managementsysteem dat ook gekoppeld is aan de praktijken van zo’n duizend dierenartsen in België.

Sneller verwerken

Door de toepassing van het managementsysteem kan PetExpert veel gemakkelijker en sneller de kosten die voor eigen rekening komen verwerken. Dit betekent dat het baasje van het huisdier direct ook weet voor welke kosten hij of zij komt te staan. Omdat huisdieren een belangrijk onderdeel van een huishouden vormen, is het niet vreemd dat de baasjes goed voor ze willen zorgen. De juiste zorg kunnen bieden is voor honden en katten net zo belangrijk als dit voor mensen is. Met een goede verzekeraar is dit beter te bereiken. Door een goede verzekering is beter te budgetteren. Dit helpt de kosten opvangen indien nodig.

Disruptie van de markt

PetExpert is al de tweede nieuwe verzekeraar voor huisdieren die in België zaken gaat doen. Eerder in 2023 kwam ook Figo op de Belgische markt. Dit is een verzekeraar uit Amerika. Bij die verzekeraar is er niet alleen ruimte voor honden en katten. Ook papegaaien en konijnen kunnen op allerlei vlakken van verzorging worden verzekerd. De opening van een filiaal in Hasselt was direct ook het begin van deze partij van de diensten in Europa. Het is het doel van Figo om 10 procent van de huisdieren verzekerd te laten rondlopen in de toekomst.

Bestaande partijen

Het verzekeren van de kosten voor huisdierzorg is niet nieuw. Er is al vele jaren een kleine markt voor. Die werd altijd gedomineerd door bestaande partijen die honden verzekerde. Daarnaast werkte AXA lang samen met Santévet uit Frankrijk. Deze partijen hadden samen de markt in België in handen. Het is ook niet geheel duidelijk of de markt heel rendabel is. Zo was Baloise enige tijd aanbieder van huisdierverzekeringen, maar trok die partij zich toch weer terug uit deze markt. Naar eigen zeggen was dit omdat de markt te weinig potentie vertoonde voor de lange termijn als verdienmodel.

Read More
Steeds meer werk voor verzekeringsmakelaar in België
Steeds meer werk voor verzekeringsmakelaar in België
Leestijd: 2 minuten

De verzekeringsmakelaar wordt in België steeds vaker ingeschakeld. Dit gebeurt ook voor allerlei soorten verzekeringen. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer beleggingsverzekeringen die worden afgesloten. Ook hebben meer en meer mensen interesse in een ongevallenverzekering. In al deze gevallen kan de makelaar een belangrijke rol spelen. Meer dan de helft van deze verzekeringen werd door makelaars verkocht in het afgelopen jaar.

Liever naar de makelaar

De verzekeringsmakelaar speelde natuurlijk altijd al een belangrijke rol in het verkopen van verzekeringen. Het is wel opvallend dat die rol na vele jaren nog altijd iets groter lijkt te worden. Slechts een deel van de verzekeringen wordt verkocht door zelfstandige agenten die specifiek aan een verzekeringsmerk verbonden zijn. Daarnaast is er ook nog een deel dat direct door de verzekeraars aan de consumenten wordt verkocht. Dat gebeurt voornamelijk online door deze direct af te sluiten na eigen onderzoek. Zowel de zelfstandig agenten als de directe verkoop zijn voor een vijfde van de markt verantwoordelijk.

Een steeds groter pakket

Wat vooral opvalt, is dat het pakket dat de verzekeringsmakelaar aanbiedt steeds groter wordt. Het is onder andere door de ontwikkeling van banken die hun kantoren sluiten dat dit gebeurt. Makelaars richten zich op beleggingsverzekeringen en koopsomverzekeringen. Daar is dan ook steeds meer in te doen voor deze groep. Waar het eerst vooral om fiscaal aantrekkelijke levensverzekeringen ging die door de makelaars werden verkocht, is het nu juist zo dat er ook veel lucratieve beleggingsverzekeringen in het pakket zijn opgenomen. Daar is dan ook een grote markt voor. Dit maakt het voor consumenten ook veel gemakkelijker.

Ontwikkelingen in de maatschappij

De algemene vraag naar verzekeringen in België neemt ook toe. Dat heeft bijvoorbeeld effect op de ongevallenverzekeringen. Nu meer en meer alternatieve vervoersmiddelen zoals e-bikes worden gebruikt, is het ook zo dat er meer vraag ontstaat naar dit soort verzekeringen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor steps. Het is voor klanten belangrijk om veilig en beschermd de weg op te gaan en dat is te doen door op deze manier voor verzekeringen te zorgen. Makelaars plukken hier de vruchten van door meer en meer van dit soort pakketten aan te bieden waarin alles is opgenomen wat nodig is. Dit heeft bijvoorbeeld met letsel en met schade te maken. De makelaar weet goed wat de consument nodig heeft.

Bijna 30 miljard

De totale waarde van de verkochte verzekeringen in België was in 2021 al bijna 30 miljard euro. Er werd voor 29,3 miljard aan levens- en schadeverzekeringen verkocht in dat jaar. Dit komt dus voor meer dan de helft voor rekening van de verzekeringsmakelaar. De verwachting is dat de verkoopsom in de komende jaren nog wat verder oploopt. Daarnaast wordt verwacht dat het percentage dat via de makelaar gaat ook nog iets toeneemt. Het is daarnaast ook zo dat er nog veel ontwikkeling is te zien op het gebied van nieuwe soorten verzekeringen of pakketten op maat. Dit kan ook een flink effect teweegbrengen op de markt voor allerlei verzekeringen.

Read More
Nieuwe regels voor telefoonverzekeringen in België
Nieuwe regels voor telefoonverzekeringen in België
Leestijd: 2 minuten

Telefoonverzekeringen en verzekeringen voor andere devices worden voortaan beter gereguleerd in België. Daarvoor heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten nieuwe regels opgesteld. Dit is vooral gedaan om consumenten beter te kunnen beschermen. Het is meer dan belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn. Op die manier wordt het ook gemakkelijker om de juiste smartphone te kopen en deze ook op de juiste manier te verzekeren.

Inzicht in de nieuwe regels

Het is belangrijk om goed te weten wat de nieuwe regels voor smartphoneverzekeringen inhouden. Mocht een verzekering worden aangeboden met gratis maanden, dan is het verplicht om periodieke premies te rekenen die even hoog zijn en gelijk gespreid worden over de contractduur. Is de eerste maand van een contract van een jaar gratis, dan moet het saldo van de elf overgebleven maanden gelijkelijk worden verdeeld over de volle 12 maanden van het contract. De consument moet op die manier dus ook meer inzicht hebben in wat voor soort verzekering nu eigenlijk wordt afgesloten en welke verplichtingen hierbij komen kijken.

Het aanpakken van klachten

Een belangrijke reden waarom de Autoriteit met de nieuwe regels komt, is de grote hoeveelheid klachten in recente jaren. Zo werd bijvoorbeeld door Switch gedwongen om naast een smartphone of tablet ook een reeks abonnementen op allerlei diensten te nemen. Zelfs wanneer deze diensten niet gebruikt werden door de consument. Zo werd bijvoorbeeld een Franse smartphoneverzekering aangeboden, naast abonnementen op een privilegekaart en websitesoftware. Omdat de kopers van de smartphones geen idee hadden waar dit voor diende, werd vaak een veel te duur contract met te hoge verzekerings- en abonnementskosten getekend.

Duidelijke bepalingen

Door de grote hoeveelheid klachten over deze zaken, werd in februari van 2022 een algemene klacht ingediend over deze praktijken bij de toezichthouders op de markt. Al in begin maart werd duidelijk dat de FSMA verbood aan Switch om deze pakketten nog langer op Belgisch grondgebied aan te bieden. Dit was namelijk in strijd met reglementaire bepalingen en wetten. Vooral zaken die betrekking hadden op gedragsregels en klantinformatie. Op die manier konden de consumenten voortaan beter beschermd worden tegen dit soort zaken. Apple was een belangrijk merk voor Switch. Deze fabrikant heeft de samenwerking stopgezet. Switch heeft intussen alle winkels in België gesloten.

Betere bescherming al direct merkbaar

De regels zijn inmiddels van kracht en de eerste voordelen voor consumenten zijn al merkbaar. Verschillende belangengroepen geven aan dat de consumenten zich nu beter beschermd voelen. Door de klachten die werden neergelegd kon snel gehandeld worden en was verandering goed mogelijk. Wel is het van groot belang dat ook de nieuwe regels en de uitvoering ervan goed worden gemonitord. Alleen op die manier heeft de bescherming van de consument ook een blijvend karakter. Wie problemen heeft met de huidige smartphoneverzekering wordt dan ook aangeraden om klachten in te dienen bij de autoriteiten. Op die manier is te zorgen dat het probleem wordt aangepakt. Zeker nu de nieuwe regels duidelijker zijn kan dit het nodige opleveren.

Read More
Regels voor het missen van een vlucht
Regels voor het missen van een vlucht
Leestijd: 2 minuten

Hoe is het met de regels van de verzekering gesteld als het om het missen van een vlucht gaat? Vliegen is momenteel niet heel gemakkelijk omdat er op luchthavens in heel de wereld problemen met personeel zijn. Daardoor kunnen de wachtrijen flink oplopen. Wat jou dan weer in problemen kan brengen. Het is dan dus ook goed om te weten waar je wel en niet recht op hebt en hoe je dit moet aanpakken. Om die reden is het dus ook eens goed om te bekijken wat een specialist uit de branche hierover zegt.

De eigen verantwoordelijkheid

In de eerste plaats is het goed om naar de eigen verantwoordelijkheid te kijken. Wanneer je door de drukte je vlucht mist, dan voelt dat misschien als overmacht. Toch bekijken verzekeraars dit anders. Het is voor hen namelijk zo dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt met betrekking tot het halen van je vliegtuig. Je had er dus simpelweg op tijd moeten zijn. Het vliegtuig is immers wel gewoon vertrokken. Dat betekent dat een reisverzekering, annuleringsverzekering en zelfs de luchtmaatschappij allemaal niets voor je kunnen doen. Houd dit dus wel goed voor ogen bij het reizen momenteel.

Mogelijkheid om te claimen

Natuurlijk kan je wel kijken naar de mogelijkheid om en claim neer te leggen. Op de luchthaven waren de zaken immers niet goed op orde en daardoor heb je de vlucht uiteindelijk gemist. Dat betekent dan wel dat je je rechtsbijstandverzekering op orde moet hebben. Daar komt wel bij dat je de nodige bewijslast moet opbouwen. Je moet echt kunnen laten zien dat het niet door jouw toedoen was dat je de vlucht hebt gemist. Dit kan behoorlijk lastig zijn. Dit betekent dus ook dat er veel werk in gaat zitten je niet zeker bent ban het resultaat.

Vertraging en annulering

Het wordt een ander verhaal wanneer je met vertraging of annulering te maken hebt. In dat geval heb je namelijk wel de nodige rechten bij de luchtvaarmaatschappij en de verzekering. Het is belangrijk om te weten wat allemaal wel en niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het eten, drinken mogelijkheid om op te frissen en in sommige gevallen zelfs een overnachting. Het is dus zaak om al deze dingen vooraf goed in kaart te hebben. Mocht je met problemen worden geconfronteerd op één van de luchthavens, dan weet je in ieder geval wat je achter de hand hebt.

Het juiste soort verzekering

Om er zeker van te zijn dat je ook waarde hebt van je reisverzekering wanneer je deze afsluit, is het slim om nog eens na te gaan welke verzekering je nu precies hebt. Dit kan zeker slim zijn wanneer je al enige tijd niet meer op reis bent geweest. In dat geval is het dan wel goed om te weten wat je precies wel en niet gedekt hebt. Met als voordeel dat je dus ook niet voor verrassingen komt te staan wanneer het erop aan komt. Loop dit allemaal goed na voor vertrek.

Read More
1 2 3 10