Actualiseer op regelmatige basis de verzekeringspolis

Actualiseer op regelmatige basis de verzekeringspolis
Actualiseer op regelmatige basis de verzekeringspolis
Leestijd: 3 minuten

Wanneer je reeds in het verleden moeite hebt gedaan om op een correcte wijze een verzekering af te sluiten, hoef je niet per se bij een situatiewijziging een nieuwe verzekering aan te vragen. Een heleboel consumenten kunnen een situatie recht zetten door hun verzekeringsovereenkomst te actualiseren.

Inleiding

Wie bouwt of verbouwt brengt fundamentele wijzigingen aan aan de structuur en waarde van zijn woning. Stel dat het kwade om de hoek loert en deze woning afbrandt zonder actualisering, dan zal de schadelijder slechts een beperktere vergoeding ontvangen voor zijn schadegeval. Idem wat betreft koppels die wettelijk gaan samenwonen, trouwen of uit de echt scheiden. Hun feitenrelaas is vaak divers van hetgeen in de verzekeringspolis is opgenomen. Wanneer de Belgische verzekeringsmarkt onder de loep wordt genomen, ziet men een breed spectrum van verzekerden. Vrijwel alle gezinnen beschikken over een auto-, brand-, familiale- en levensverzekering. Vandaar is het noodzakelijk dergelijke polissen regelmatig te actualiseren. Op die manier vermijdt men niet alleen eventuele niet-dekkingen, maar kan men tegelijk honderden euro’s besparen op jaarbasis. Zowel partners als singles zijn vaak onverzekerd of dubbel verzekerd. In wat volgt zullen de brandverzekering, autoverzekering, familiale verzekering, schuldsaldoverzekering, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en individuele verzekering besproken worden.

Brandverzekering

Zoals hiervoor gesteld, kan de waarde van een woning wijzigen door de daaraan aangebrachte aanpassingen. Idem kan de uitbreiding van het rieten dak voor een verhoging van het brandrisico zorgen, waardoor de verzekeraar in se een hogere bijdrage zou kunnen eisen. Mocht men als verzekerde de brandverzekering niet aanpassen, dan is men eigenlijk onverzekerd voor de aangebrachte wijzigingen. Anders geformuleerd: stel men verzekert zijn woning tegen brand voor een oppervlakte van 500 m2. Na grondige aanpassingen bedraagt de oppervlakte van de woning 600 m2. In geval het echtpaar geen melding doet van de wijzigingen, is de extra 100 m2 niet verzekerd waardoor de verzekeraar in geval van brand ook niet de extra 100 m2 zal vergoeden.

De inboedel van de woning is tevens een cruciale factor binnen het bepalen van de premie. Wanneer twee personen besluiten samen te gaan wonen of te huwen, neemt de verzekerde inboedel toe, waardoor ook de polis prijs stijgt. Anderzijds hebben beide partners geen nood meer aan een afzonderlijke inboedelverzekering, aangezien er nu maar sprake is van één verzekerde inboedel. Één van de verzekeringspolissen kan worden opgezegd, terwijl de andere aan de correcte bedragen moet worden aangepast. Vergeet bij huur niet na te gaan of tevens de aansprakelijkheid van de partner is gedekt.

Autoverzekering

Wanneer de (nieuwe) partner regelmatig van de wagen gebruik zal maken, is het belangrijk te melden dat er een nieuwe medebestuurder is. Mocht een koppel uit elkaar gaan, en zij voordien beiden voor één voertuig bij een verzekeraar waren aangesloten, is het belangrijk voor de uittrekkende partner om een bewijs te hebben van de in het verleden genoten verzekering. Op die manier kan de andere partner aantonen dat hij al geruime tijd schadevrij rondrijdt, en bijgevolg genieten van lagere premievoorwaarden. Vergeet een adreswijziging niet door te geven aan de autoverzekeraar. Mogelijks wijzigt de premie positief of negatief op basis van de nieuwe woonplaats.

Familiale verzekering

Een familiale verzekering, ookwel verzekering Burgerlijke Aansprakelijk (BA) of ‘dé familial’ genoemd, dekt de aansprakelijkheid van alle gezinsleden. De verzekering doelt expliciet op de buitencontractuele schade veroorzaakt in het privéleven aan derden. Twee alleenstaanden die bijvoorbeeld een latrelatie hebben, hebben geen nood aan een gemeenschappelijke familiale verzekering. Daartegenover, stel dat twee personen besluiten te gaan samenwonen, dan is er wel nood aan een gedeelde familiale verzekering. In dat geval kan één van de twee partners zijn familiale verzekering opzeggen, terwijl de andere zijn toestand actualiseert. Uit de echt gescheiden, maar komen de kinderen één week op de twee gedurende het weekend? Dan behoor je in se een familiale verzekering met gezinsdekking af te sluiten, anders loop je het risico niet gedekt te zijn bij schadegevallen.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering komt tussen in de aflossing van de hypotheek wanneer één van de twee partners tijdens het aflossen komt te overlijden. Indien gewenst kan deze verzekering worden uitgebreid met een dekking in geval van invaliditeit of ontslag. Past men de hypotheek aan? Dan moet ook de schuldsaldoverzekering geactualiseerd worden.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering komt tussen in de kosten van een medische opname. Wanneer twee personen besluiten wettelijk te gaan samenwonen of te huwen, kan één van de twee toetreden tot de hospitalisatieverzekering van de andere partner. Ga steeds na of één van de twee partners geen hospitalisatieverzekering heeft via het werk. Loopt de relatie op de klippen? Informeer dan bij de hospitalisatieverzekeraar van de andere partner of je een eigen polis kan aangaan tegen dezelfde voorwaarden.

Groepsverzekering en individuele verzekering

Groepsverzekeringen en individuele levensverzekeringen functioneren met een ‘begunstigingsclausule’. De verzekeringsnemer erkent de persoon of personen die, in geval dat het verzekerde risico zich verwezenlijkt, een uitkering zal/zullen ontvangen. Tijdens het leven kan er echter veel wijzigen. Zo is bijvoorbeeld de partner in jaar X niet per se de partner in het jaar Y. Als er in een groepsverzekering staat vermeldt dat ‘de wettelijke erfgenamen’ of ‘de nalatenschap’ de uitkering zal ontvangen, maar men intussen wettelijk samenwoont met een andere partij, dan zal de langstlevende partner niets erven. Een nauwgezette controle van de huidige polis is dus vereist. Heb je binnen een individuele levensverzekering een ex-partner aangeduid als begunstigde? Vergeet dan niet je nieuwe partner of kinderen op te nemen als nieuwe begunstigden.

Related Posts