Aantal autobestuurders dat geen autoverzekering krijgt, is verdubbeld

Aantal autobestuurders dat geen autoverzekering krijgt, is verdubbeld
Aantal autobestuurders dat geen autoverzekering krijgt, is verdubbeld
Leestijd: 2 minuten

Steeds meer Belgen worden geconfronteerd met het feit dat ze van hun autoverzekeraar geen autoverzekering BA meer ontvangen. Zo blijkt althans uit het aantal aanvragen dat het Tariferingsbureau ontving. Volgens Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, zijn autoverzekeringen strenger geworden in hun beoordeling wie ze als cliƫnteel wensen.

Autoverzekering is verplichte verzekering

Aantal autobestuurders dat geen autoverzekering krijgt, is verdubbeldIn Belgiƫ is een autoverzekering BA een verplichte verzekering. Dit betekent dat iedereen die met zijn wagen de openbare weg zou wensen te betreden, verplicht is een verzekering daarvoor af te sluiten. Autobestuurders die in het verleden meerdere ongevallen hebben veroorzaakt, worden echter geconfronteerd met het feit dat ze geen autoverzekering meer krijgen op de markt. Of wanneer een autoverzekeraar wel bereid is een verzekering af te sluiten, dit enkel tegen zeer dure tarieven.

Vanuit deze probleemstelling werd in 2003 het Tariferingsbureau opgericht. Autobestuurders die minstens drie maal geconfronteerd worden met een weigering van een verzekeraar om een autoverzekering af te sluiten, dan wel enkel tegen een premie die 5 maal hoger is dan laagst mogelijke premie, kunnen zich tot het Tariferingsbureau richten. Het bureau zal voor deze bestuurders een premie en de verzekeringsvoorwaarden vaststellen. Elementen die daarbij in overweging worden genomen zijn o.a. de leeftijd van de wagen, de leeftijd van de bestuurder en natuurlijk het schadeverleden. Het is dus met andere woorden niet zo dat het Tariferingsbureau een verzekeraar voor deze autobestuurders zal verplichten de goedkoopste autoverzekering af te sluiten.

Verdubbeling aantal aanvragen

Wanneer de statistieken van het Tariferingsbureau tussen 2011 en 2015 worden bekeken, is het duidelijk dat het aantal autobestuurders die geweigerd worden voor een autoverzekering, fors is gestegen. Zo dienden in de loop van 2015 een 33.000 tal automobilisten een aanvraag bij het bureau in, terwijl dit aantal in 2011 op iets meer dan 15.000 lag. Een verdubbeling van het aantal aanvragen. De meeste autobestuurders gaan nadien wel in op de premie en de verzekeringsvoorwaarden die door het Tariferingsbureau worden ontwikkeld. Meer dan 26.000 van de 33.000 autobestuurders die het Tariferingsbureau contacteren, aanvaarden nadien het voorstel.

Volgens Assuralia kan de oorzaak van de forse stijging gevonden worden binnen de hedendaagse politiek die verzekeringsondernemingen hanteren. Verzekeraars worden steeds strenger met wie ze wensen te contracteren. Ook het aantal wanbetalers en het gegeven dat er zich meer zware verkeersongevallen voordoen (o.a. te wijten aan alcohol en drugs in het verkeer) zorgen voor een meer aftastende houding van verzekeraars.

Wanneer men als autobestuurder wordt geconfronteerd met meerdere weigeringen van verzekeraars om te contracteren, laat men best deze weigering schriftelijk bevestigen. Pas vanaf drie schriftelijke bevestigingen kan men zich richten tot het Tarifferingsbureau.

Related Posts